Difference between revisions of "Kodutöö aines "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine" 2015"

From ICO wiki
(Meeskond Artur ja sõbrad)
(Meeskond Valar Morghulis)
Line 381: Line 381:
  
 
'''XML ülesande retsentsioon meeskonnale "Vertigo" asub [https://wiki.itcollege.ee/index.php/Talk:Meeskond:vertigo siin!]'''
 
'''XML ülesande retsentsioon meeskonnale "Vertigo" asub [https://wiki.itcollege.ee/index.php/Talk:Meeskond:vertigo siin!]'''
 +
 +
'''XML ülesande retsentsioon meeskonnale "Error 503" asub [https://wiki.itcollege.ee/index.php/Talk:Meeskond:Error_503 siin!]'''
  
 
==Meeskond Error 503==
 
==Meeskond Error 503==

Revision as of 00:10, 14 March 2015


Kodutöö aines "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine" 2015

Eesmärk

Saada praktiline kogemus hajussüsteemide ehitamisest XML(SOAP) või Rest veebiteenusel ja sellele kliendi loomise abil ning süvendada meeskonnatööoskust. Kaugem eesmärk on loomulikult hinne :).

Reeglid

Kodutöö koosneb kolmest eraldiseisvast ülesandest:

 • Luua XML fail vabalt valitud andmete edastamiseks,selle faili skeemifail ning XSL fail(id) erinevate transformatsioonide tarvis (soovitavalt vähemalt andmete HTML ja XML kujul kuvamiseks)
 • Luua veebiteenus, mis võimaldaks pakkuda teenust, eristada kasutajaid ning näidata teenuse kasutamise statistikat kasutajate ja tegevuste lõikes
 • Luua klientrakendused (soovitavalt vähemalt kaks)endaloodud veebiteenusele

Ühte projektimeeskonda kuulub 3..4 tudengit ning ühel teemal teostab projekti üks või mitu meeskonda.

Töö käiku kajastatakse http://wiki.itcollege.ee keskkonnas. Wikilehe täitmise eesmärke on kaks: nii on võimalik kirja panna kõik mõtted ja ideed (ning nendest jääb jälg) ning õppejõul on hiljem võimalik saada ülevaade iga projektimeeskonna liikme panusest.

Tähtajad

 • XML fail NB! Täpsem info
  • XML fail, stiilifail ja skeemifail peavad olema valmis ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 07. märts 2015.
  • Retsensioonid XML-failide kohta peavad tehtud olema 14. märts 2015.
  • Meeskonnad on loonud omale enda wiki lehe, kuhu kirjeldavad meeskonna ja panevad nad üles oma tööd. Lisaks hakkavad kogunema ka sinna teiste gruppide poolt kirjutatavad retsensioonid. Meeskonnalehed lingitakse selle lehe lõppu Meeskonna pealkirja alla.
 • Veebiteenus NB! Täpsem info
  • Veebiteenuse analüüs peab olema valmis, esitatud ja wikilheel kirjeldatud hiljemalt: 4.aprill 2015
  • Veebiteenus peab olema valmis, esitatud ja ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 24. mai 2015.
  • Retsensioonid veebiteenuste kohta peavad tehtud olema 30. mai 2015.


 • Klientrakendused NB! Täpsem info
  • Klientrakendused peavad olema valmis, esitatud ja ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 24. mai 2015.
  • Retsensioonid klientrakenduste kohta peavad tehtud olema 30. mai 2015.


Hindamine

Üldised kriteeriumid

Teostatuks loetakse projekt juhul, kui lähteülesanne on realiseeritud, lahendus on töötav, kuid esineb suuremaid vigu ning piirsituatsioonidega ei ole arvestatud.

Maksimumtulemuse saavutamiseks peab projekt olema teostatud tehniliselt veatult ning varustatud dokumentatsiooniga, milles sisaldub arendusprotsessi kirjeldus (peab selguma ka iga rühmaliikme panus projekti teostamisel), kasutajajuhend ning lahenduse kirjeldus.

Maksimumtulemuse annab (vähemalt 4/7):

 • Majanduslik mõtlemine (kas loodav teenus ja rakendused oleks kasutatav ka ärilistel eesmärkidel)
 • Mobiilrakendused
 • Kogukondade kaasamine
 • AJAX / Silverlight
 • Kasutajamugavus
 • Läbimõeldud töökorraldus
 • Lisavõimaluste realiseerimine (vt näidisteemad)

XML andmefail

Ülesande täitmiseks tuleb luua XML fail andmete edastamiseks, selle XML faili skeemifail ning paar kolm sobivat XSL faili loodud XML failis olevate andmete transformeerimiseks HTML formaati ja XML faili formaadi muutmiseks.

XML-il peab olema vähemalt 4 loogilist dimensiooni.

<dim1>
 <dim2>
  <dim3>
   <dim4>
   </dim4>
  </dim3>
 </dim2>
</dim1>

Lisaks tuleb kasutada 3-el dimensioonil attribuute, mis one enamat, kui lihtsalt ID.

Käesoleva ülesande käigus peab looma meeskonna ning selle wiki lehekülje

Veebiteenus

Loodav veebiteenus peab võimaldama:

 • Teenuse pakkumist
 • Teenuse kasutajate tuvastamist ning haldamist
 • Teenuse kasutajate ja kasutusstatistika üle arve pidamist kasutajate lõikes
 • Teenuse poole pöördumiste arvu piiramist ja piirangute haldamist.

Loodav veebiteenus peab toetama mitme kasutaja võimalust.

Loodav veebiteenus tuleb luua kasutades Windows Communication Foundation või ASP.NET MVC Web API tehnoloogiat

Andmebaasis peab olema vähemalt 6 olemit ehk andmebaas on eeldus,


Soovitav on luua teenus (FE) ja teenuse seadistamiseks ning kasutajate haldamiseks mõeldud rakendus (BE).

Klientrakendus

Klientrakendus mõnele olemasolevale veebiteenusele, võib olla teostatud veebirakendusena, Silverlight, WPF või vormirakendusena.

Variant1: teha klientrakendus enda loodud veebiteenusele

Variant2: teha klientrakendus mõnele levinud veebiteenusele. Näiteks:

Retsensioonid

Retsensioon on üliõpilase iseseisva teadustöö kriitilise analüüsi põhjal koostatud argumenteeritud hinnang. Retsensioonis tuleb hinnata töö vastavust esitatud tingimustele, programmikoodi loetavust ning kommenteeritust, dokumentatsiooni ja kirjeldada puudusi. Retsensioonide põhjal on meeskondadel õigus oma projekte parandada enne määratud esitamistähtaja kättejõudmist.

Retsensioon peab sisaldama minimaalselt...

 • XML - ...200 sõna.
 • Veebiteenus - ...600 sõna.
 • Klientrakendus - ...600 sõna.

Mõnelauselisest arvamusest ei piisa, kuna tegemist on grupi loodavate arvustustega, mitte individuaalsete arvustustega.

Konsultatsioonid

Igal projektimeeskonnal on piiramatu õigus saada õppejõu käest konsultatsiooni ja juhendamist oma
töö tegemiseks, kas harjutuste ajal või pärast harjutusi ja loenguid. Eriaegade suhtes saab sõlmida
õppejõuga kokkuleppeid kontaktidel
mait.poska [ät] itcollege.ee (+372 53 469 734) või
(teksti originaalautor Priit Raspel)

Teemad 2015 kevad

Kodutöö koosneb kolmest eraldiseisvast ülesandest:

 • Luua XML fail vabalt valitud andmete edastamiseks,selle faili skeemifail ning XSL fail(id) erinevate transformatsioonide tarvis (soovitavalt vähemalt andmete HTML ja XML kujul kuvamiseks)
 • Luua veebiteenus, mis võimaldaks pakkuda teenust, eristada kasutajaid ning näidata teenuse kasutamise statistikat kasutajate ja tegevuste lõikes
 • Luua klientrakendus mõnele olemasolevale või endaloodud veebiteenusele


Näidisteemad

Nimede pakkumise teenus

Mõte selles, et luua nimede baas, mille abil pakkuda rakenduse loojale sobiva algusega nimesid. Reaalne rakendus: autocompleter tarvis teenuse pakkumine

Ülesanne

Luua sobiva alguse järgi nimede pakkumise teenus:

 • alates kahetähelisetest algustest pakkuda sobivad nimesid
 • luua võimalus kasutajatel nimesid lisada
 • luua võimalus administraatoril nimesid muuta/kustutada
 • meeste ja naiste nimed peavad olema süsteemis eristatavad
 • luua võimalus, mis võimaldab kuvada populaarseid nimesid
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks
 • luua võimalus, et nimi lisatakse baasi alles siis, kui administraatori õigustega inimene on selleks vastava loa andnud

Külastusstatistika teenus

Mõte selles, et pakkuda teenust, kus kasutajal on võimalik registreerida külastused ning küsida oma külastusstatistikat.

Ülesanne

Luua külastusstatistika teenus:

 • kasutaja saab teenuses registreerida külastusi
 • kasutaja saab küsida külastusstatistikat päevade/kuude/kogu perioodi lõikes
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks

Lisavõimalused:

 • luua võimalus registreerida alamlehtede külastusstatistikat
 • luua võimalus külastusstatistikale lisaparameetrite lisamiseks (ip aadress, sirviku versioon jne)

Telefoniraamatu teenus

Mõte selles, et kasutaja saab teenuse abil salvestada kontakte ja nende seast otsida

Ülesanne

Luua telefoniraamatu teenus:

 • kasutaja saab teenuses kontakte lisada ja kustutada
 • kasutaja saab kontaktide nime/telefoninumbri jne abil otsida
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks
 • kasutajaid on võimalik lisada gruppidesse
 • kasutajal on võimalik lisada vajalike kontaktandmete liike
 • kasutajatel on võimalik jagada omavahel kontakte ja kontaktide grupper

RSS voogude kogumise ja uudiste kuvamise teenus

Mõte selles, et kasutaja saab teenuse abil salvestada talle huvipakkuvaid RSS vooge ja nendelt voogudelt uudiseid lugeda

Ülesanne

Luua RSS voogude haldusteenus:

 • kasutaja saab teenuses RSS vooge lisada ja kustudada
 • kasutaja saab pärida talle huvipakkuvate voogude viimaseid uudiseid
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks
 • kasutaja saab RSS vooge vaadata eraldi või grupeeritult
 • vooge peab puhverdama, kuna voogude lugemine võtab enamasti üsna palju aega

Meeskonnad 2015

Meeskond Demo

Meeskonna liikmed:

 • Liige 1
 • Liige 2

Meeskond ROKK

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Rene Ott
 • Kristian Kalm

Lupardid VR2

Meeskonna leht

Meeskonna liikmed:

 • Timo Triisa
 • Madis Männik
 • Johannes Vatsfeldt
 • Tanel Pääro

R0ds

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Rain Mäsak
 • Oliver Armväärt
 • Den-Daniel Dobrus - Lead
 • Sten Saliste

R0ds poolt kirjutatud retsensioonid

Retsensioon meeskonnale VariableMoods2

MS-TO

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Margus Roo
 • Silja Saar
 • Tõnis Luik
 • Ott Kingisepp

/* Anonüümsed koodikommentaatorid */

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Madis Uudam
 • Kristjan Kebja
 • Olle Mikk

Meeskonna poolt kirjutatud retsensioonid

XMLi retsensioon meeskonnale MS-TO

Meeskond Flauto

Flauto koduleht

Meeskonna liige:

 • Lelet Hollo

Meeskond Taandarendajad

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Priit Üksküla
 • Kaido Henrik Elias
 • Meelis Talvis

Meeskond KRTT

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Kert Siiner
 • Ralf Sitska
 • Timmo Tõnts
 • Triin Õige

Meeskond Hubris

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Sander Maasikamäe
 • Allan Paalo
 • Madis Rääk

Meeskond VariableMoods

Ajaveeb

Meeskonna liikmed:

 • Berit Veidemann
 • Mihkel Künnapas
 • Krister Kamla

Tehtud retsensioonid:

11. märts 2015 - Retsensioon meeskonnale KRTT (XML andmefail)

ALTER eGO

Meeskonna liikmed:

 • Egon Lund

Retsensioonid:

XML ülesande retsensioon

Meeskond Tab

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Rene Mändel
 • Mikk Pürg

Retsensioonid:

XML ülesande retsentsioon meeskonnale "Qwerty" asub siin! (11.03.2015)

[InsertNameHere]

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Villu Viirsalu

Simpleshow

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Mait Roosvalt
 • Jekaterina Jakimets

Meeskond Martin

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Martin Karu
 • Martin Mägi
 • Martin Betlem

Dot muzei

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Aap Kaur Suvi
 • Indrek Jõgi
 • Kristjan Veskimäe
 • Sandra Niinepuu - projektijuht

XMLi retsensioon meeskonnale NoMethodError asub siin

Meeskond Artur ja sõbrad

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Anni Klammer
 • Artur Tomba
 • Oliver Vahenõmm

XMLi retsensioon meeskonnale NoMethodError asub siin XMLi retsensioon meeskonnale Qwerty asub siin

Meeskond Error405

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Priidik Soon
 • Mihkel Kivisild
 • Andre Kaur

Meeskond Vertigo

Meeskonna koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Tanel Peet
 • Meri-Kris Jaama
 • Teele Liblik
 • Kätlin Hein
 • Liisi Kitsapea

Meeskond NoMethodError

Meeskonna koduleht

Meeskonna liige:

 • Murdho Savila

Meeskond Toidutracker

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Triin Oja
 • Julia Kraam
 • Alari Talvar

Meeskond Valar Morghulis

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Urmas Hoogma

XML ülesande lahendus asub siin!

XML ülesande retsentsioon meeskonnale "Vertigo" asub siin!

XML ülesande retsentsioon meeskonnale "Error 503" asub siin!

Meeskond Error 503

Error 503 koduleht

Meeskonna Liikmed:

 • Argo Ind
 • Arvo Paomees

Meeskond Qwerty

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Andrei Tverskoi
 • Daniil Kulagin
 • Kristjan Kivisild
 • Ilja Andrejev

Meeskond Liisa ja Poisid

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Liisa Suurkaev
 • Tõnis Suurkaev
 • Maanus Indov

Meeskond TrainSmart

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Janno Mäemets

Meeskonnad - KAUGÕPE 2015

BACKBONE

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Mikk Visnap
 • Silver Lumi

Meie koostatud XML ülesande lahendus asub siin!

Meie koostatud XML ülesande retsentsioon meeskonnale "SAVI" asub siin!

Savi

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Tõnu Sein
 • Arvi Kangas
 • Andres Sööt
 • Marek Öövel
 • Marju Niinemaa

Kruus

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Vivian Uibo
 • Eva Loolaid-Raudpuu
 • Rait Saar
 • Martin Vahtramäe

Ehk lõpetab see aasta

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Braid Torn
 • Heiki Linnamägi
 • Helge Saks
 • Tarmo Sillajõe

Meeskonna poolt kirjutatud retsensioonid

Nipitiri

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Kristjan Pihus
 • Hanno Sirkel
 • Rait Ots
 • Ago Kütt
 • Merje Kungla

HMR

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Harles Luts
 • Mattiko Kabanen
 • Ranek Runthal

Meie koostatud XML ülesande lahendus on siin!

Retsensiooni XML lahenduse kohta võid kirjutada siia!

Meeskond XYZ

Koduleht

Meeskonna liikmed:

 • Sulev Pert