Kuidas seadistada NTFS failiõiguseid?

From ICO wiki
Revision as of 17:45, 20 September 2012 by Lmironov (talk | contribs) (Põhiõigused)

NTFS failiõigused

NTFS ehk New Technology File System on Windows NT ja selle järeltulijate, Windows 2000, Windows XP ja Windows Server 2003 standardne failisüsteem. NTFS failisüsteemis on failidele ning kataloogidele võimalik määrata mitmeid erinevaid õiguseid ja atribuute. NTFS Permissions ehk NTFS õigused on seotud failisüsteemi objektidega ning nad määravad ühtlasi ka kasutajate õigused nende objektide kasutamiseks. Igal objektil on omanik ja ACL (Access Control List) ehk nimekiri kasutajatest, gruppidest ning neile vastavatest õigustest (ACE – Access Control Entry) iga faili ja kausta kohta NTFS failisüsteemis.

Failide ja kaustade õigused

Põhiõigused

Failide ja kaustade õigustega tegeledes tuleks alati meeles pidada järgmist:

  • • Skriptide jooksutamiseks on ainsana vajalik lugemisõigus (Read). Täitmisõigus (Execute) ei ole oluline.
  • • Otseteede kasutamiseks on vajalik lugemisõigus (Read).
  • • Andes kasutajale kirjutamisõiguse (Write) ja keelates kustutamisõiguse (Delete), ei takista see kasutajal kustutamast faili sisu. Kasutaja saab ikkagi faili sisu kustutada.
  • • Kui kasutajal on kausta üle täielik kontroll (Full Control), saab ta kustutada faile selles kaustas, vaatamata faili õigustele.

NTFS1.JPEG