Kuidas seadistada NTFS failiõiguseid?

From ICO wiki
Revision as of 18:46, 20 September 2012 by Lmironov (talk | contribs)

NTFS failiõigused

NTFS ehk New Technology File System on Windows NT ja selle järeltulijate, Windows 2000, Windows XP ja Windows Server 2003 standardne failisüsteem. NTFS failisüsteemis on failidele ning kataloogidele võimalik määrata mitmeid erinevaid õiguseid ja atribuute. NTFS Permissions ehk NTFS õigused on seotud failisüsteemi objektidega ning nad määravad ühtlasi ka kasutajate õigused nende objektide kasutamiseks. Igal objektil on omanik ja ACL (Access Control List) ehk nimekiri kasutajatest, gruppidest ning neile vastavatest õigustest (ACE – Access Control Entry) iga faili ja kausta kohta NTFS failisüsteemis.

Failide ja kaustade õigused (File and Folder Basic Permissions)

Failide ja kaustade põhiõigused

Failide ja kaustade põhiõigustega tegeledes tuleb alati meeles pidada järgmist:

  • Skriptide jooksutamiseks on ainsana vajalik lugemisõigus (Read). Täitmisõigus (Execute) ei ole oluline.
  • Otseteede kasutamiseks on vajalik lugemisõigus (Read).
  • Andes kasutajale kirjutamisõiguse (Write) ja keelates kustutamisõiguse (Delete), ei takista see kasutajal kustutamast faili sisu. Kasutaja saab ikkagi faili sisu kustutada.
  • Kui kasutajal on kausta üle täielik kontroll (Full Control), saab ta kustutada faile selles kaustas, vaatamata faili õigustele.

Põhiõigused on kujunenud eriõigustest kombineeritud gruppidest lähtuvalt. Kasutades edasijõudnud õiguste seadeid (Advanced Settings), on võimalik eriõiguseid individuaalselt määrata.

Failide ja kaustade põhiõiguste tabel

NTFS1.JPEG

Failide eriõigused (Special Permissions for Files)

Failide eriõigustega tegeledes tuleb teada:

  • Kui juurdepääs on määramata või keelatud, siis kasutaja jaoks on see keelatud.
  • Tegevused, mida kasutaja saab teostada, baseeruvad kõigi kasutajale antud õiguste ja kõigi gruppidele antud õiguste summal, mille liige antud kasutaja on. N: Kui kasutajal Mari on lugemisõigus (Read) ja ta on õpilaste grupi liige, millel omakorda on muutmisõigus (Change), siis saab ka Mari automaatselt muutmisõiguse. Kui õpilaste grupp on administraatorite liige (Administrators), kellel on täielik kontroll (Full Control), siis saab ka Mari täieliku kontrolli õiguse faili üle.

Failide eriõiguste tabel

NTFS2.JPEG

Kaustade eriõigused (Special Permissions for Folders)

Kaustade eriõigustega tegeledes tuleb teada:

  • Seades vanemkaustadele õigused, saab need kõikidele failidele ja alamkaustadele selle vanemkausta sees pärandada. Selleks tuleb valida Reset Permissions On All Child Objects And Enable Propagation Of Inheritable Permissions.
  • Kui kasutaja loob kaustadesse faile, siis need failid pärivad teatud õiguste seaded. Neid seadeid näidatakse vaikimisi failiõigustena.

Kaustade eriõiguste tabel

NTFS3.JPEG