Difference between revisions of "Kuldneloojang"

From ICO wiki
(KuldneLoojang_toHTML.xslt)
(KuldneLoojang_toHTML.xslt)
Line 202: Line 202:
 
==KuldneLoojang_toHTML.xslt==
 
==KuldneLoojang_toHTML.xslt==
 
Õppejõu poolt antud ülesanne nõudis paljude erinevate XSLT võimaluste ärakasutamist. Otsustasime erinevaid transformatisoone kasutada erinevate HTML tabelite loomiseks.  
 
Õppejõu poolt antud ülesanne nõudis paljude erinevate XSLT võimaluste ärakasutamist. Otsustasime erinevaid transformatisoone kasutada erinevate HTML tabelite loomiseks.  
 +
 
Esimeses tabelis on ära toodud Kuldne Loojang hooldekodu kõikide patsientide nimekiri kasutades xsL:for-each meetodit. Lisaks antakse igale reale xsl:choose abil klassi nimetus vastavalt patsiendi soo atribuudile. Nõnda on lõpptulemuses mehed värvitud siniseks ja naised roosaks.
 
Esimeses tabelis on ära toodud Kuldne Loojang hooldekodu kõikide patsientide nimekiri kasutades xsL:for-each meetodit. Lisaks antakse igale reale xsl:choose abil klassi nimetus vastavalt patsiendi soo atribuudile. Nõnda on lõpptulemuses mehed värvitud siniseks ja naised roosaks.
 +
 
Teises tabelis antakse ülevaade patsientide ravist ning välja on kogutud kõik raviprotseduurid. Nende külge on omakorda otsitud XPath ancestor meetodiga nende protseduuride haiguslood ja patsiendid. Lisaks on andmed patsiendi perekonnanime järgi sorteeritud.
 
Teises tabelis antakse ülevaade patsientide ravist ning välja on kogutud kõik raviprotseduurid. Nende külge on omakorda otsitud XPath ancestor meetodiga nende protseduuride haiguslood ja patsiendid. Lisaks on andmed patsiendi perekonnanime järgi sorteeritud.
 +
 
Kolmandas janeljandas tabelis on välja otsitud ilma ravita patsiendid. Neid saab eristada kahte viisi kasutades. Esiteks on haiguslugudel XMLis küljes info, kas neil on küljes raviprotseduure või mitte. Seda lahendust kasutab kolmas tabel. Neljandas tabelis loetakse XSLT abil kokku, mitu raviprotseduuri ravijuhtumil küljes on ning kui neid ei ole, siis kuvatakse patsiendi andmed.
 
Kolmandas janeljandas tabelis on välja otsitud ilma ravita patsiendid. Neid saab eristada kahte viisi kasutades. Esiteks on haiguslugudel XMLis küljes info, kas neil on küljes raviprotseduure või mitte. Seda lahendust kasutab kolmas tabel. Neljandas tabelis loetakse XSLT abil kokku, mitu raviprotseduuri ravijuhtumil küljes on ning kui neid ei ole, siis kuvatakse patsiendi andmed.
  

Revision as of 13:41, 31 May 2018

Meeskond

 • Andrus Seiman
 • Marko Belzetski
 • Priit Tiganik
 • Kristjan Peterson

Analüüs

Kirjeldus

Vanadekodu “Kuldne loojang” on vanadekodu nagu vanadekodud ikka. Siin kantakse igapäevast hoolt vanemate inimeste eest, kes üksi enam hakkama ei saa ja kelle eest hooldamise on lähedased inimesed usaldanud professionaalide kätte. Vananevas ühiskonnas on vajadus säärase teenuse vastu suur ja pidevalt kasvav, seetõttu on konkurents tihe. Kuna teenuse kvaliteet on vanadekodule “Kuldne loojang” südameasi, on juhtkond otsustanud investeerida teenuse kvaliteedikontrolli digitaliseerimisse. On tehtud plaan luua infosüsteem, mis aitab põetajatel pidada järge klientidega igapäevaselt sooritatavate protseduuride üle. Kuna infotehnoloogia on juhtkonnale võõras teema, siis on otsustatud alustada vaikselt ja liikuda samm haaval. Seetõttu on disainitav infosüsteem kaunis väike.

Kasutajad

 • juhtkonna poolt volitatud administratiivsed kasutajad, kes jagavad kasutajate õiguseid ja kontrollivad põetajate tööd
 • vanadekodu arstid, kes teostavad meditsiinilist läbivaatust ja määravad vajalikke protseduure,
 • klientide lähedased või kliendid ise, kes pääsevad ligi nendega seotud kliendiga seotud informatsioonile (meditsiiniline läbivaatus, protseduurid, jne.)
 • põetajad, kes saavad tutvuda tööülesannetega ning märkida neid teostatuks

Infosüsteemi funktsionaalsus

 • Vanadekodu arsti vastutada on klientide tervise jälgimine.
 • Vajadusel teeb arst tervisekontrolli käigus ettekirjutisi, mille järgi põetajad klientide eest hoolitsevad.
 • Iga ettekirjutise kohta on teada kirjeldus, algus ja lõpu kuupäev ning sagedus, mis ütleb kui tihti protseduure ette tuleb võtta.
 • Vanadekodus võib tegutseda korraga mitu arsti.
 • Ühele kliendile võib ettekirjutisi teha mitu erinevat arsti.
 • Kuna klientide eest hoolitsemine käib kindlate graafikute alusel, siis peab ettekirjutises märgitud protseduuri sagedus tulema lubatud sageduste sõnastikust, mis sisaldab sagedusi nagu “kolm korda päevas peale sööki”, “hommikul ja õhtuti enne sööki”, jne.
 • Kui arst on ettekirjutise teinud, siis vastavalt alguse ja lõpukuupäevadele ning valitud sagedusele genereeritakse süsteemi kõik üksikud protseduurid, mis selle ettekirjutuse täitmiseks on vaja teostada.
 • Protseduuride läbi viimiseks on vanadekodus põetajad. Põetajate ülesanne on klientide eest hoolitsemine ja arstide ettekirjutuste elluviimine. Kuna patsiente on palju ja ettekirjutused erinevad, siis on vaja olla hoolas. Infosüsteem on selleks, et aidata põetajatel järge pidada, mis tööd on juba tehtud või mis töid on veel vaja teha. Selleks kuvab infosüsteem kõiki ühe toa või ühe kliendi kohta tänasel päeval tehtavaid protseduure.
 • Kui protseduur on täide viidud, siis saab põetaja märkida selle tehtuks ja asuda järgmiseid ülesandeid täitma.
 • Lähedastel on esialgu infosüsteemis väike roll. Nemad saavad lihtsalt uurida, mis ettekirjutisi arst on nende lähedaste kohta teinud ja kas need on kõik ikka ellu viidud.
 • Administraatoritel on voli luua teisi kasutajaid ja jagada neile rolle.
 • Lisaks on neil võimalus kontrollida arstide ja põetajate töid ning korraldada klientide paiknemist tubades.

Andmemudel

Kuldne loojang ERD1.png

API endpointide kirjeldus (esialgne)

User

POST/user - Adds a new user

GET/users/{UserId} - Returns a user object for the given UserId

DELETE/users/{UserId} - Deletes the user according to user id

PATCH/users/{UserId} - Modify the user's data

GET/users - Returns all the users in the database


Guardian

POST/guardian - Adds a new patient's guardian

GET/guardians/{GuardianId} - Returns a patient's guardian by ID

DELETE/guardians/{GuardianId} - Deletes guardian according to guardian's ID

PATCH/guardians/{GuardianId} - Updates Guardian according to id

GET/guardians - Returns all Guardians


Patient

POST/patient - Adds a new patient

GET/patient/{PatientId} - Gets patient according to patient ID

DELETE/patient/{PatientId} - Deletes patient according to patient ID

PATCH/patient/{PatientId} - Modified patient's data according to patient ID

GET/patients - Returns all patients


UserType

POST/usertype - Adds a new usertype

GET/usertypes/{UserTypeId} - Returns a usertype object for the given UserTypeId

DELETE/usertypes/{UserTypeId} - Deletes the usertype according to usertype id

PATCH/usertypes/{UserTypeId} - Modify the usertype's data

GET/usertypes - Returns all the usertypes in the database


PatientRoom

POST/patientRoom - Adds a new patientRoom

GET/patientRooms/{PatientRoomId} - Returns a patientRoom object for the given PatientRoomId

DELETE/patientRooms/{PatientRoomId} - Deletes the patientRoom according to patientRoom id

PATCH/patientRooms/{PatientRoomId} - Modify the patientRoom's data

GET/patientRooms - Returns all the patientRooms in the database


Room

POST/room - Adds a new room

GET/rooms/{RoomId} - Returns a room object for the given RoomId

DELETE/rooms/{RoomId} - Deletes the room according to room id

PATCH/rooms/{RoomId} - Modify the room's data

GET/rooms - Returns all the rooms in the database


PatientsDoctor

POST/patientsDoctor - Adds a new patientsDoctor

GET/patientsDoctor/{PatientsDoctorId} - Returns a patientsDoctor object for the given PatientsDoctorId

DELETE/patientsDoctor/{PatientsDoctorId} - Deletes the patientsDoctor according to patientsDoctor id

PATCH/patientsDoctor/{PatientsDoctorId} - Modify the patientsDoctor's data

GET/patientsDoctors - Returns all the patientsDoctors in the database


MedicalReview

POST/medicalReview - Adds a new medicalReview

GET/medicalReviews/{MedicalReviewId} - Returns a medicalReview object for the given MedicalReviewId

DELETE/medicalReviews/{MedicalReviewId} - Deletes the medicalReview according to medicalReview id

PATCH/medicalReviews/{MedicalReviewId} - Modify the medicalReview's data

GET/medicalReviews - Returns all the medicalReviews in the database

GET/medicalReviews/patient/{PatientId} - Gets all medical review IDs for the given patient


FrequencyType

POST/frequencyType - Adds a new frequencyType

GET/frequencyTypes/{FrequencyTypeId} - Returns a frequencyType object for the given FrequencyTypeId

DELETE/frequencyTypes/{FrequencyTypeId} - Deletes the frequencyType according to frequencyType id

PATCH/frequencyTypes/{FrequencyTypeId} - Modify the frequencyType's data

GET/frequencyTypes - Returns all the frequencyTypes in the database


Kasutajalood ehk üldisem kliendi funktsionaalsuse kirjeldus

Kasutajalood-funktsionaalsus erinevatele rollidele. Kasutatud ERD tabelite nimetusi. Nice-to-have funktsionaalsus on märgitud tärniga (*).

Administraator

Soovin

 • Lisada/muuta/kustutada tubasid
 • Lisada/muuta/kustutada kasutajaid: hooldaja, arst, patsient, kliendi lähedane
 • Lisada/muuta/kustutada Patient seost Room-is
 • Lisada/muuta/kustutada FrequencyTypesid
 • Lisada/muuta/kustutada kõiki muid mõeldavaid asju kõikide tabelitega *

Arst

Soovin

 • Patsiendi külge lisada uut MedicalCase-t
 • MedicalCase külge lisada Prescription ja määrata selle sagedus
 • Saada ülevaadet enda MedicalCase-dest
 • Saada ülevaadet enda patsientidest
 • Enda ühe Patienti raames ülevaadet
  • tema MedicalCase-dest
  • Prescription-itest
  • Procedure-dest

Patsient või kliendi lähedane

Soovin

 • Saada ülevaadet enda kõikidest MedicalCase-dest
 • Saada ülevaadet enda Prescription-itest
 • Saada ülevaadet enda Procedure-dest
 • Saada teada, mis toas ma asun

Hooldaja

Soovin

 • Teada, millised Procedure pean järgmisena tegema
 • Märkida üks (või mitu korraga*) Procedure tehtuks
 • Ülevaadet, milliseid procedure-sid ma pean tegema mingis kuupäevavahemikus*
 • Ülevaadet, milliseid procedure-sid ma olen mingis kuupäevavahemikus teinud*


XML ülesande kirjeldus

Kuna antud ülesandega tuli kokku päris palju faile, ei ole hakatud nende sisu siia kopeerima, vaid kõik failid leiab üles sellelt aadressilt: [1]

Failide nimekiri:

 • KuldneLoojang.wsdl - infoks WCF SOAP teenuse kirjeldus, mille abil näidis-XML ja xsd said loodud
 • KuldneLoojang.xsd - XSD fail XML-i sisu kirjeldamiseks
 • KuldneLoojangExample_forXML.xml - XML näidis, millesse on lisatud HTML-iks transformeerimise XSLT faili link
 • KuldneLoojangExample_forHTML.xml - täpselt sama XML näidis nagu eelmine, aga sellesse on lisatud HTML-iks transformeerimise XSLT faili link
 • KuldneLoojang_toHTML.xslt - meie XMList HTMLi transformatisioonid
 • KuldneLoojang_toXML.xslt - meie XMList väikese uue XMLi transformatisoonid

XMLi näide pärineb enam-vähem meie veebirakenduse andmestruktuurist, kuigi lihtsuse nimel on seda veidi muudetud. XML-ist leiab väikese infohulgaga patsiendi, kellel on omakorda küljes nimekiri temaga seotud haigusjutudest (Medicalcase) ning viimaste küljes võib olla veel hulk raviprotseduure (Prescription). XMLi näidetes on alles jäetud SOAP päised ja nimeruumid. Kuigi need lisavad andmete töötlemisel keerukust, on nimeruumidega tegelemine eluliselt vajalik oskus ja seetõttu ei hakanud neid ka eemaldama ja XMLi lihtsamaks muutma. Kolmele XMLi tasemele on lisatud andmete lisakirjeldusena atribuute. Järgnevalt veidi lähemalt transformatsioonidest.

KuldneLoojang_toHTML.xslt

Õppejõu poolt antud ülesanne nõudis paljude erinevate XSLT võimaluste ärakasutamist. Otsustasime erinevaid transformatisoone kasutada erinevate HTML tabelite loomiseks.

Esimeses tabelis on ära toodud Kuldne Loojang hooldekodu kõikide patsientide nimekiri kasutades xsL:for-each meetodit. Lisaks antakse igale reale xsl:choose abil klassi nimetus vastavalt patsiendi soo atribuudile. Nõnda on lõpptulemuses mehed värvitud siniseks ja naised roosaks.

Teises tabelis antakse ülevaade patsientide ravist ning välja on kogutud kõik raviprotseduurid. Nende külge on omakorda otsitud XPath ancestor meetodiga nende protseduuride haiguslood ja patsiendid. Lisaks on andmed patsiendi perekonnanime järgi sorteeritud.

Kolmandas janeljandas tabelis on välja otsitud ilma ravita patsiendid. Neid saab eristada kahte viisi kasutades. Esiteks on haiguslugudel XMLis küljes info, kas neil on küljes raviprotseduure või mitte. Seda lahendust kasutab kolmas tabel. Neljandas tabelis loetakse XSLT abil kokku, mitu raviprotseduuri ravijuhtumil küljes on ning kui neid ei ole, siis kuvatakse patsiendi andmed.

KuldneLoojang_toXML.xslt

Tegevuste logi

 • 2018-03-06 Meeskonna loomine, teema fikseerimine
 • 2018-03-14 Esialgne analüüs ja andmemudel
 • 2018-03-16 API kirjeldus Swaggeris
 • 2018-03-20 Repositooriumi loomine TFS-is. Mudelite ja DAL-i seadistamine.
 • 2018-03-23 Wiki lehe loomine
 • 2018-03-30 Analüüsi lõplik vormistamine wikis
 • 2018-04-10 Kasutajalugude lisamine wikisse
 • tõsisem arendus, polnud aegagi verstaposte kirja panna
 • 2018-05-31 XMLi osa täiendamine wikilehel