Lõputööde nõuded ja soovitused

From EIK wiki
Revision as of 15:56, 9 September 2010 by Irokk (talk | contribs) (Olulised kuupäevad)

2009. aasta lõputööde seminari slaidid ja videosalvestus

Olulised kuupäevad

  • 20. september 2010. Lõputöö kavandi esitamise tähtaeg.
  • 11. oktoober 2010. Lõputöö kavandi esitamise tähtaeg kaugõppes.
  • 11. november 2010. Lõputöö kavandi esitamise tähtaeg õhtuõppes.
  • Eelkaitsmine 16. - 18. november 2010. Hiljemalt 2 tööpäeva enne eelkaitsmiskomisjoni istungite algust lõputöö elektroonsel kujul õppeprorektorile. Tööd tähtajaks mitteesitanud üliõpilased eelkaitsmisnimekirja ei kanta. Eelkaitsmisele pääsemise eeldus on kogu õppekava täidetus, st. kõik õppekavajärgsed kohustuslikud ja valikained (va praktika ja diplomitöö) peavad olema sooritatud selleks kuupäevaks.
  • Lõputöö kõvakaantega köidetud eksemplari esitamise viimane kuupäev on 25. november 2010. Koos selle eksemplariga esitatakse juhendaja arvamus ja köidetud tööga identne pdf-vormingus fail tuleb saata õppeprorektorile.
  • Lõputööde kaitsmine 7. - 9. detsember 2010. Hiljemalt kaks tööpäeva enne töö kaitsmist laekub õppeosakonda töö retsensioon.

Muud