Lõputööde nõuded ja soovitused

From EIK wiki
Revision as of 16:06, 9 September 2010 by Irokk (talk | contribs) (Olulised kuupäevad)

2009. aasta lõputööde seminari slaidid ja videosalvestus

Olulised kuupäevad

  • Lõputöö kavandi esitamise tähtaeg 20. september 2010. Selleks päevaks peab õppeprorektori käes olema juhendaja poolt allkirjastatud (võib olla ka digitaalselt allkirjastatud) lõputöö kavand.
  • Lõputöö kavandi esitamise tähtaeg kaugõppele on 11. oktoober 2010. Selleks päevaks peab õppeprorektori käes olema juhendaja poolt allkirjastatud (võib olla ka digitaalselt allkirjastatud) lõputöö kavand.
  • Eelkaitsmine 16. - 18. november 2010. Hiljemalt 11. novembriks tuleb esitada lõputöö elektroonsel kujul õppeprorektorile. Tööd tähtajaks mitteesitanud üliõpilased eelkaitsmisnimekirja ei kanta. Eelkaitsmisele pääsemise eeldus on kogu õppekava täidetus, st. kõik õppekavajärgsed kohustuslikud ja valikained (va praktika ja diplomitöö) peavad olema sooritatud selleks kuupäevaks.
  • Lõputöö kõvakaantega köidetud eksemplari esitamise viimane kuupäev on 25. november 2010. Koos selle eksemplariga esitatakse juhendaja arvamus ja köidetud tööga identne pdf-vormingus fail tuleb saata õppeprorektorile.
  • Lõputööde kaitsmine 7. - 9. detsember 2010. Hiljemalt kaks tööpäeva enne töö kaitsmist laekub õppeosakonda töö retsensioon.

Muud