Lõputööde nõuded ja soovitused

From EIK wiki
Revision as of 18:42, 7 April 2010 by Irokk (talk | contribs)

2009. aasta lõputööde seminari slaidid ja videosalvestus

Olulised kuupäevad

  • Eelkaitsmine 18. - 21. mai 2010. Hiljemalt 2 tööpäeva enne eelkaitsmiskomisjoni istungite algust lõputöö elektroonsel kujul õppeprorektorile. Tööd tähtajaks mitteesitanud üliõpilased eelkaitsmisnimekirja ei kanta. Eelkaitsmisele pääsemise eeldus on kogu õppekava täidetus, st. kõik õppekavajärgsed kohustuslikud ja valikained (va praktika ja diplomitöö) peavad olema sooritatud selleks kuupäevaks.
  • Lõputöö kõvakaantega köidetud eksemplari esitamise viimane kuupäev on 27. mai 2010. Koos selle eksemplariga esitatakse juhendaja arvamus ja köidetud tööga identne pdf-vormingus fail tuleb saata õppeprorektorile.
  • Lõputööde kaitsmine 8. - 11. juuni 2010. Hiljemalt kaks tööpäeva enne töö kaitsmist laekub õppeosakonda töö retsensioon.

Muud