Lõbusad käsud Linuxis

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Autor

Aleksandra Sepp, AK21
10.november 2017

Sissejuhatus

Kas teadsite, et Linux ei olegi ainult administraatorite ja professionaalide jaoks mõeldud? Te võite mängida sõnamänge, rääkida oma Linuxi terminaliga või hoopis luua ilusaid ASCII pilte ja palju muud. Seda kõike saab ise katsetada, teades õigeid käske. Antud artiklis tutvume mõnede käskudega, mis teevad tuju heaks ning aitavad saada positiivsele lainele peale pingelist tööpäeva.


Enne uue tarkvara paigaldamist tuleb eelkõige uuendada varamu pakettide nimekirja käsuga:

sudo apt-get update

Järgmisena paigaldame pakette:

sudo apt-get install ssh openssh-blacklist* -y

Nüüd võime alustada!

Lõbusate käskude tuntuimad näited

Cowsay

"Cowsay" on ilmselt kõige tuntuim lõbus käsk Linux'is. Ta tagastab kasutaja tekstisisendit lehma või mõnel muul kasutaja poolt valitud looma kujul. Paigaldame cowsay järgmise käsuga:

sudo apt-get install cowsay

Tulemus:

Selleks, et näha kogu loomade nimekirja, kasutame käsu:

cowsay -l

Tulemus:

Valime meelepärast looma - näiteks koalat, ja soovime, et ta ütleks, et eukalüptid on toredad. Kasutame selleks järgmist lauset:

cowsay -f koala Eucalypts are cool!

Tulemus:

Laiendamisvõimalus:

kausta /usr/share/cowsay/cows/ saab salvestada faile lisaks, näiteks aadressilt https://github.com/paulkaefer/cowsay-files

CMatrix

CMatrix võimaldab teil oma terminalis näha maatriksfilmi sarnaselt ekraanisäästjatele. Paigaldamine teostatakse käsuga:

sudo apt-get install cmatrix

Paneme käima käsuga:

cmatrix

Tulemus:

Fortune

Fortune käsu abil saate lugeda oma terminalis juhuslikke tsitaate ja naljakaid ennustusi. Paigaldame enda süsteemi fortune paketi:

sudo apt-get install fortune 

Käivitame käsuga:

fortune -s

Tulemus:

Figlet

Figlet'it kasutatakse suurte bännerite tegemiseks. Kõigepealt paigaldame Figlet'it käsuga:

sudo apt-get install figlet

Käivitame käsu abil:

figlet Ta-daa!

Tulemus:

Lolcat

Lolcati kasutatakse Linuxi terminalis peamiselt teksti vikerkaare värvidega värvimiseks. Paigaldame käsuga:

sudo apt-get install lolcat

Kõigepealt vaatame olemasolevaid valikuid kasutamiseks, abi info kuvamiseks kasutame järgmist käsku:

lolcat -h

Tulemus:

ls

ls on klassikaline UNIX'i naljamäng. Iga kord, kui kasutaja kogemata sisestab "ls" asemel "sl" (Steam Locomotive), ilmub ekraanile vedur. Seda muidugi, kui sl on enne seda paigaldatud:

sudo apt-get install sl
sl

Tulemus:

Käskude kombineerimine

Veelgi põnevam on see, et kui kõik varem vaadatud programmid on paigaldatud, saab nad omavahel kombineerida! Vaatame mõned näited:

Figlet ja lolcat

Lolcat ja cowsay

Cowsay, fortune ja lolcat

fortune | cowsay | lolcat

Star Wars

telnet towel.blinkenlights.nl

lisateavet

Operatsioonisüsteemi logo ja teave terminalis

Võimalusterohke Neofetch suudab näidata operatsioonisüsteemi teavet ja logo ning ASCII faili käsureal:

paigaldamine

sudo apt install neofetch

käivitamine terminalis:

neofetch

Screenfetch on teine sarnane rakendus

sudo apt install screenfetch

käivitamine terminalis:

screenfetch

lisateave

Veel üks sarnane rakendus on Archey 4

Pühad

Jõulud

kuusk käsureal

curl https://raw.githubusercontent.com/sergiolepore/ChristBASHTree/master/tree-EN.sh | bash

tulemus, lisateave

perl -MCPAN -e 'install Acme::POE::Tree'

täpsemalt ja tulemus

Kokkuvõte

Antud artiklis uurisime käske, mida on põnev ise läbi proovida. Kuid on olemas veel selliseid, mille abil saab teiste kasutajate üle nalja teha. Näiteks bash-insulter'i abil, mis peale paigaldamist ehmatab kasutajat juhul, kui sisestatud parool või käsk polnud õige.

Artikli autor usub, et elus kõik peab olema tasakaalus. Põhiliste käskude teadmine Linux terminali jaoks on väga vajalik, kuid vahest peab ennast ümberlülitama ja lahutama meelt. Vahendid jäävad küll samaks, aga tulemus on palju lõbusam.

Peale töö lõpetamist on alati soovituslik tühjendada APT'i puhvri käsuga:

sudo apt-get clean

Kasutatud kirjandus

 1. http://smashingtips.com/linux/cool-terminal-commands-for-linux
 2. http://www.binarytides.com/linux-fun-commands/
 3. https://www.tecmint.com/lolcat-command-to-output-rainbow-of-colors-in-linux-terminal/
 4. https://www.tecmint.com/linux-funny-commands/
 5. https://www.linuxtechi.com/12-interesting-linux-commands-make-you-laugh/
 6. https://www.cyberciti.biz/howto/insult-linux-unix-bash-user-when-typing-wrong-command/
 7. https://itsfoss.com/christmas-linux-wallpaper/
 8. https://www.cyberciti.biz/open-source/command-line-hacks/linux-unix-desktop-fun-christmas-tree-for-your-terminal/
 9. https://www.wikihow.com/Watch-Star-Wars-on-Command-Prompt
 10. https://itsfoss.com/display-linux-logo-in-ascii/
 11. https://itsfoss.com/funny-linux-commands/