Difference between revisions of "LTD"

From ICO wiki
(Versioonihaldus)
(Analüüs)
Line 41: Line 41:
 
*23.05.2018 - viimased parandused veebiteenusele
 
*23.05.2018 - viimased parandused veebiteenusele
 
*28.05.2018 - lahkhelide tekkimise tõttu teise klientrakenduse loomine
 
*28.05.2018 - lahkhelide tekkimise tõttu teise klientrakenduse loomine
 +
 +
== Lisad ==
 +
Erinevatest töökultuuridest põhjustatud lahkhelide tõttu võib juhuda, et antud veebiteenusele valmib aine raames kaks erinevat klientrakendust - kahe erineva autokooli tundide broneerimise rakendused lõppkasutajale (õpilasele). Kahe erineva rakenduse loomine sama veebiteenuse vastu peaks hästi illustreerima veebiteenuse võimalusi ja eeliseid.

Revision as of 13:50, 29 May 2018

Meeskond

 • Eve Ormisson
 • Carlos Kirtsi

Analüüs

Mõte autokoolide veebiteenuse tegemiseks tuli sellest, et olen kuulunud ühe konkreetse autokooli sõiduõpetajatelt, kuidas nende tundide haldamise süsteem on väga ebamugav. Õpilaste poole pealt ei paistagi see niiväga välja (olen ka ise nimetatud koolis õppinud) - tunde ja õppejõude saab valida ja broneerida ning tundide eest saab maksta. Õppejõudude ja kooli halduse poolt vaadates töövooga aga ei toimi: õppejõud peavad oma sooritatud tunnid lisaks rakenduses kirja panemisele eraldi paberile ümber kirjutama, mis omakorda läheb raamatupidamisse. Raamatupidaja arvestab õpetajate tasusid käsikirjaliselt koostaud paberi alusel, mis on ajakulukas ja veaohtlik. Raamatupidamine võiks vajalikud andmed saada otse ühisest andmebaasist, mis säästaks nii õpetajate kui raamatupidajate aega ning vähendaks inimlike vigade ohtu tundide arvu ja toimumisaegade kopeerimisel.

Plaanis on luua andmebaas, kuhu saab sisestada sõiduõpetajate andmeid ja neile sobivaid tundide aegu. Samuti saab andmebaasi salvestada sõidukoolis õppijate andmeid, kui palju tunde nad on läbinud ja kas nad on tundide eest maksnud. Sõidutunde peaks saama broneerida saama ainult juhul, kui on tasutud ettemaks või vähemalt ei ole kasutajal võlgnevusi. Süsteem sisaldab teavet ka kooli(de) kohta ning õpilaste jaoks infot selle kohta, millis(te) auto(de)ga see õpetaja sõidab ning kust tunnid algavad.

Veebiteenusest saab pärida, kui mitu tundi ja millal on mingi õpetaja on läbi viinud. Info alusel saab kool korraldada raamatupidamist ja muud aruandlust. Samuti saab pärida üldist statistilist infot õpilaste tulemuste kohta, mille alusel saab võrrelda erinevaid autokoole, sõiduõpetajaid või uurida üldisi tendentse. Näiteks seda, kui mitme sõidutunniga õpilased tavaliselt autokooli lõpetavad? Kui suur osa õpilasi läbib autokooli minimaalsete sõidutundide (40 tundi) arvuga? Kas on mingid tähelepanuväärsed erinevused sõiduõpetajate või kooldie lõikes?

Veebiteenusele saab ehitada erinevaid klientrakendusi autokooldie broneerimissüsteemide näol, kus on erinevad vaated õpilaste, õpetajate ja administraatori jaoks. Süsteem võib toetada ka ühe õpetaja liikumist erinevate autokoolide vahel - näiteks saab õpetaja selle läbi hallata oma tunde mitmes erinevas autokoolis, mis annab talle võimaluse erinevatel päevadel erinevate autokoolide jaoks töötada. Veebiteenust saab liidestada raamatupidamissüsteemidega, et raamatupidaja ja autokooli juhatus saaksid läbi selle ülevaate oma kooli õpetajate ja õpilaste sõidutundidest.

Antud aine raames loodava kllientrakenduse vahendusel saavad õpilased valida õpetajaid, näha nende vabu sõiduaegu ja sõiduaegu broneerida. Õpetajad saavad sõiduaegu sisestada ja hallata.

Lühikirjeldus

Autokoolidele sõidutundide haldamiseks mõeldud teenus, mis oleks abiks nii sõiduõpetajatele kui kooli juhatusele ja raamatupidajatele. Samuti võimaldavad teenusele loodud kilentrakendused autokooli(de) õpilastel oma sõidutunde broneerida ja hallata.

Andmemudel

LTDerd.jpg

Idee funktsionaalsus

Versioonihaldus

https://eluonlill.visualstudio.com/LearnToDriveSolution/LTDTeam/_git/LearnToDriveSolution

Blogi

 • Märts 2018 - ideede pakkumine
 • 01.04.2018 - idee valimine, wiki lehe tegemine
 • 02.04.2018 - idee analüüs
 • 13.04.2018 - versioonihaldusesse projekti tegemine
 • 15.04.2018 - algas töö veebiteenusega
 • 21.05.2018 - veebiteenus sai valmis
 • 22.05.2018 - klientrakenduse loomine
 • 23.05.2018 - viimased parandused veebiteenusele
 • 28.05.2018 - lahkhelide tekkimise tõttu teise klientrakenduse loomine

Lisad

Erinevatest töökultuuridest põhjustatud lahkhelide tõttu võib juhuda, et antud veebiteenusele valmib aine raames kaks erinevat klientrakendust - kahe erineva autokooli tundide broneerimise rakendused lõppkasutajale (õpilasele). Kahe erineva rakenduse loomine sama veebiteenuse vastu peaks hästi illustreerima veebiteenuse võimalusi ja eeliseid.