Leffe: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
Line 28: Line 28:
* 30.10.2012 - Meeskonnaga liitus kolmas liige Rene Ott
* 30.10.2012 - Meeskonnaga liitus kolmas liige Rene Ott
* 01.11.2012 - Kokkusaamine, programmi analüüsi arutlemine. (Arvi, Jarmo, Rene)
* 01.11.2012 - Kokkusaamine, programmi analüüsi arutlemine. (Arvi, Jarmo, Rene)
* 04.11.2012 - Analüüsi koostamine (Arvi, Jarmo, Rene)

Revision as of 23:41, 4 November 2012

Kirjeldus

Oletame, et ühel ettevõttel on käsil üks või mitu projekti, milles omakorda on üks või mitu ülesannet. Ettevõte peab haldama vahendeid ja tegevusi, kuidas projekti eesmärk ja vastava projekti ülesanded õnnestuksid õigeks ajaks. Eriti keeruline on saada selge ülevaade mitme, samal ajal tehtavate, erinevate projektide ülesannete üle. Alati on mingi detail, mis võib jääda märkamatuks ning tuua kaasa ülesande ja\või terve projekti valmimise venimise ja seega tuua firmale majandluslikku kahju.
Siinkohal tulekski appi tarkvara, mis võimaldaks hallata vastavate projektide ülesannetele kulunud ressursse ja nendega seonduvat informatsiooni (materjalid, aeg, koht, tööjõud jne).

Analüüs

Tutvustus

Ettevõttel on erinevate klientidega käsil üks või mitu projekti. Projekti tüübiks võiks olla IT-infrastruktuuri loomine aga võib olla ka midagi analoogset. Kliendiga on kokku lepitud projekti eesmärk ja tähtajad. Projektiks võib näiteks olla ka igakuine hooldusleping, mis koosneb erinevat laadi ülesannetest. Ettevõte peab aga ise haldama vahendeid ja tegevusi, kuidas projekti eesmärk õnnestuks õigeks ajaks. Eriti keeruline on saada selge ülevaade mitme, samal ajal tehtavate projektide ja ülesannete üle. Keeruliseks teeb siinkohal asjaolu, et näiteks mingit pooleliolevat ülesannet peab asjaolude sunnil jätkama teine inimene. Hea oleks näha kes, kus, millal ja kui palju jõudis teha ning milliseid lisaressursse oleks edasiste ülesannete sooritamiseks vaja. Alati on mingi detail, mis võib jääda märkamatuks ning põhjustada ülesande ja/või projekti valmimise venimise ja seega tuua firmale majandluslikku kahju. Siinkohal tulekski appi tarkvara, mis võimaldaks hallata vastavaid projekte ja nende ülesannetele kulunud ressursse ja nendega seonduvat informatsiooni (materjalid, aeg, koht, tööjõud jne).

Rakenduse eesmärk

Tarkvara eesmärgiks on edukas projekti haldus meeskonnaliikmete vahel. Rakendus peaks lihtsustama erinevate ülesannete täitmist, erinevates projektides, erinevate inimeste poolt. Lisaks peaks see võimaldama planeerida erinevate ressursside kasutamist erinevate projektide vahel. Projekt jagatakse ülesanneteks, nii et iga töö oleks selle tegijale arusaadav ja hoomatav, mis vahendeid tal selle täitmiseks vaja läheb. Samuti on tähtis näha ajalugu eelnevalt sooritatud projektidest ja ülesannetest, et saadud informatsiooni põhjal oleks hetkel käesolevaid või ka tulevaid projekte parem planeerida. Kõik projekti kaasatud isikud peaksid nägema projektide hetkeseisu antud ajamomendil. Kui on tekkinud mingeid takistusi ülesannete täitmisel, et siis saaks neile operatiivselt lahendus leida ja lisaks jääks tulevikuks märk maha, mis ja miks ei õnnestunud. See saavutatakse projekti tööülesannete lisamise ja vajadusel muutmisega,tähtaegade määramisega igale meeskonnaliikmele, loetelu vajalikest vahenditest iga tehtava töö jaoks ning raportid projekti hetkeseisust projektijuhile.

Tööjaotus

  • Arvi Alamaa - Projektijuht

Skype: arvi_alamaa

  • Jarmo Poolak

Skype: jarmo.poolak

  • Rene Ott

Logi

  • 13.10.2012 - Esimene kokkusaamine, projekti idee ja kirjelduse loomine ning esmane dokumenteerimine (Arvi Alamaa, Jarmo Poolak)
  • 22.10.2012 - Analüüsidokumendi esmane versioon (Jarmo)
  • 25.10.2012 - Meeskonna ja wikilehe loomine (Arvi Alamaa)
  • 30.10.2012 - Meeskonnaga liitus kolmas liige Rene Ott
  • 01.11.2012 - Kokkusaamine, programmi analüüsi arutlemine. (Arvi, Jarmo, Rene)
  • 04.11.2012 - Analüüsi koostamine (Arvi, Jarmo, Rene)