Leffe

From ICO wiki
Revision as of 18:14, 25 October 2012 by Aalamaa (talk | contribs) (Kirjeldus)

Kirjeldus

Ettevõttel on käsil üks või mitu projekti. Projekti tüübiks võiks olla IT-infrastruktuuri loomine aga võib olla ka midagi analoogset. Kliendiga on kokku lepitud projekti eesmärk. Ettevõte peab aga ise haldama vahendeid ja tegevusi, kuidas projekti eesmärk õnnestuks õigeks ajaks. Eriti keeruline on saada selge ülevaade mitme samal ajal tehtavate projektide üle. Alati on mingi detail, mis võib jääda märkamatuks ning põhjustada projekti valmimise venimise ja seega tuua firmale majandluslikku kahju. Siin tulekski appi tarkvara, mida haldab projektijuht ja kasutajateks oleks kõik projekti kaasatud töötajad.

Tööjaotus

  • Arvi Alamaa - ...
  • Jarmo Poolak - ...

Logi

  • 13.10.2012 - Esimene kokkusaamine, projekti idee ja kirjelduse loomine ning esmane dokumenteerimine (Arvi Alamaa, Jarmo Poolak)
  • 25.10.2012 - Meeskonna ja wikilehe loomine (Arvi Alamaa)