Leffe

From ICO wiki
Revision as of 22:49, 4 November 2012 by Rott (talk | contribs) (→‎Pilt)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Kirjeldus

Oletame, et ühel ettevõttel on käsil üks või mitu projekti, milles omakorda on üks või mitu ülesannet. Ettevõte peab haldama vahendeid ja tegevusi, kuidas projekti eesmärk ja vastava projekti ülesanded õnnestuksid õigeks ajaks. Eriti keeruline on saada selge ülevaade mitme, samal ajal tehtavate, erinevate projektide ülesannete üle. Alati on mingi detail, mis võib jääda märkamatuks ning tuua kaasa ülesande ja\või terve projekti valmimise venimise ja seega tuua firmale majandluslikku kahju.
Siinkohal tulekski appi tarkvara, mis võimaldaks hallata vastavate projektide ülesannetele kulunud ressursse ja nendega seonduvat informatsiooni (materjalid, aeg, koht, tööjõud jne).

Pilt

Tööjaotus

  • Arvi Alamaa - Projektijuht

Skype: arvi_alamaa

  • Jarmo Poolak

Skype: jarmo.poolak

  • Rene Ott

Logi

  • 13.10.2012 - Esimene kokkusaamine, projekti idee ja kirjelduse loomine ning esmane dokumenteerimine (Arvi Alamaa, Jarmo Poolak)
  • 22.10.2012 - Analüüsidokumendi esmane versioon (Jarmo)
  • 25.10.2012 - Meeskonna ja wikilehe loomine (Arvi Alamaa)
  • 30.10.2012 - Meeskonnaga liitus kolmas liige Rene Ott
  • 01.11.2012 - Kokkusaamine, programmi analüüsi arutlemine. (Arvi, Jarmo, Rene)