Less kasutamine

From ICO wiki
Revision as of 23:46, 6 December 2012 by Isibul (talk | contribs)

Mis on Less?

Less on Unixi programmi more täiendatud ja mugavdatud variant. Less on terminal pager programm Unixis, Windowsis ja Unixi-laadsetes süsteemides; kasutatakse failide sisu vaatmiseks ühe lehekülje ehk ekraani kaupa. Tegemist on edasi arendatud more'iga, mis võimaldab failide sisus navigeerida edasi-tagasi. Erinevalt enamikust Unixi teksti redigeerijatest/lugejatest, ei ole vaja laadida korraga tervet dokumenti sisse, vaid less laeb üks lehekülg korraga, mistõttu on lugemine kiirem, kuna see üks lehekülg on mahult väiksem.


 • Terminal pager - terminali piipar või kutsungi programm on arvutiprogramm, mida kasutatakse tekstifaili sisu vaatamiseks (kuid mitte muutmiseks).
 • More - andmetöötluse more on käsk vaadata (kuid mitte redigeerida) sisu tekstifaili ühel ekraanil korraga.


Ajalugu

Lessi kirjtas Mark Nudelman aastatel 1983-1985. See on versioon, mis on võimeline tegema tagasikerimist kohas, kus kuvatakse teksti. Nimi tuleneb naljast backwards more. Less on osa GNU projektist ja see on kaasatud enamikku Unixi süsteemidesse.


 • GNU - GNU ei ole UNIX! FSF (Free Software Foundation) poolt tasuta levitatav, UNIX’iga ühilduv tarkvarasüsteem. Igaüks võib GNU tarkvara alla laadida, modifitseerida ja edasi levitada. Ainus piirang on see, et levitaja ei tohi takistada edasilevitamist.


Kasutamine

Lessi käitumist on võimalik muuta, näiteks saab muuta ridade arvu ekraanil. Mõned võimalused sõltuvad muidugi operatsioonisüsteemist. Kuigi less näitab faili, saab erinevate käskude abil liikuda failis. Vaikimisi käsk less kuvab faili sisu standardväljundisse (ühe lehekülje/ekraani kaupa). Kui kasutatakse failinime argumenti siis kuvatakse standardsisendi sisu (tavaliselt mõne muu programmi väljund läbi toru |). Kui väljund suunatakse kusagile mujale kui terminali, näiteks läbi toru teise programmi, siis less käitub nagu cat.


 • Cat - on Unixi standardprogramm, mis on mõeldud failide liitmiseks ja kuvamiseks. Käsu nimi tuleb sõnast catenate (ahelasse koondama), mis on sünonüüm sõnale concatenate (liitma).


Käsu süntaks on:

 less [options] failinimi 


Sagedamini kasutatavad suvandid

/ - regulaaravaldise otsimine edaspidi

n - järgmise otsimine

N - eelmise otsimine

g - faili lõppu minek

G - faili algusesse minek

? - regulaaravaldise otsimine tagasisuunas

I - tõstutundlikkus ei ole oluline

q - quit (lahku)

F - on faili lõppu lisandunud muutuste jälgimiseks. Kasutatakse logfailide puhul. Kui logi lõppu midagi juurde kirjutatakse, on seda ka kohe lessis näha, ei pea faili uuesti avama.

f - sunnib mitteregulaarseid faile avama


Proovi järgi

 less -M /etc/passwd 

-> loeb "passwd" faili

 file * | less 

-> kuvab nimekirja failidest, mis on selles kataloogis, kus käsk käivitatakse

 grep -i hey *.txt | less -I -p hey 

-> sõna "hey" otsimine kõigist .txt failidest

 less +3 /etc/host.conf 

-> "less +3 host.conf" näitab mulle alates 3ndast reast mis failis "host.conf" kirjas on

 less -s /var/log/syslog 

-> "syslog" failis olevad pikad laused poolitab ja kuvab ekraanil. Samuti surub tühjad read kokku (neid peab olema üle kahe). -S toimib ainult less sees, poolitab pikad laused ja kuvab ekraanil.


Kasutatud kirjandus

 1. IT-teadmik
 2. Praktikum 1- sissejuatus
 3. Linux/Unix command: less
 4. Wikipedia Unix: cat
 5. Linux/Unix less command
 6. Wikipedia Unix: less
 7. Less


Autor: Maryanne Keel