Linux failisüsteemi jõudluse mõõtmine

From ICO wiki
Revision as of 14:00, 12 January 2014 by Tliik (talk | contribs) (Jõudluse mõõtmine IOzone abil)

Sissejuhatus

Linux failisüsteemi jõudluse mõõtmine

Eeldused

 • Teadmisi Linux operatsioonisüsteemist
 • Oskus töötada käsurealt
 • Linux/Unix OS (näited on Ubuntu 13.04)

Jõudluse mõõtmine dd abil

Kõige lihtsamaks viisiks saada infot failisüsteemi jõudluse kohta on kasutades dd käsku. Alljärgnevalt mõned näited:[1]

Kirjutuskiiruse mõõtmine

dd bs=8k count=1000k if=/dev/zero of=test
 • bs=8k - ploki suurus 8KB
 • count=1000k - kasutatavate plokkide arv 1 000 000
 • if=/dev/zero - sisend, hetkel nullid
 • of=test - väljund, hetkel fail nimega 'test'

Väljund

Tliik dd1.png

Selle käsuga võib aga tulemust moonutada süsteemi puhvrikasutus.[1]
Et mõõta konkreetselt ketta kiirust on mitu võimalust. Üheks neist on dd käsule lisada parameeter 'conv=fdatasync' mis tagastab tulemuse alles siis kui andmed on reaalselt kettale kirjutatud. [1]

dd dd bs=8k count=1000k if=/dev/zero of=test conv=fdatasync

Väljund

Tliik dd2.png

Teine võimalus on kasutada mõõtmiseks käsku 'time' ja kettale kirjutamine kindlustada käsuga 'sync'.[2]

time sh -c "dd bs=8k count=1000k if=/dev/zero of=test && sync"

Väljund

Tliik dd4.png

'dd' poolt tagastatud kirjutatud baitide arvu ja 'time' poolt tagastatdu aja jagamisel saame reaalse kirjutuskiiruse. 501501046B/s = 478MB/s

Lugemiskiiruse mõõtmine

Lugemiskiiruse mõõtmiseks peab olema eelnevalt tekitatud piisava suurusega testfail. Vt eelmine peatükk.

dd if=test of=/dev/null bs=64k count=100k
 • if=test - sisend, hetkel fail nimega 'test'
 • of=/dev/null - väljund, hetkel must auk

Väljund

Tliik dd3.png


Jõudluse mõõtmine hdparm abil

Teine käsk, millega on võimalik järjestiklugemiskiirusi mõõta on hdparm.[1]

sudo hdparm -Tt /dev/sda
 • sudo - hdparm vajab juurkasutaja õigusi
 • -T - testib puhvrist lugemiskiirust ilma kettalt lugemiseta
 • -t - testib lugemiskiirust kõvakettalt läbi kettapuhvri
 • /dev/sda - kettaseade mida testitakse

Väljund

Tliik hdparm.png
 • Timing cached reads - puhvrist lugemiskiirus ilma kettalt lugemiseta
 • Timing buffered disk reads - lugemiskiirus kõvakettalt läbi kettapuhvri


Jõudluse mõõtmine IOzone abil

Täpsemaks ja põhjalikumaks jõudluse mõõtmiseks on vajalik paigaldada lisatarkvara.
Üheks selliseks rakenduseks on IOzone[3], mis võimaldab mõõta järgmisi kiirusi: [4]

 • Kirjutamine - uue faili kirjutamine koos metaandmete loomisega
 • Korduvkirjutamine - olemasoleva faili ülekirjutamine
 • Lugemine - loeb olemasolevat faili
 • Korduvlugemine - loeb juba varem loetud faili. Tänu operatsioonisüsteemis olevale puhvrile on see lugemine kiirem kui tavalugemine
 • Juhuslik lugemine - loeb ühe faili juhuslikult valitud lõike
 • Juhuslik kirjutamine - sarnane juhuslikule lugemisele. Kirjutab olemasoleva faili sisse juhuslikult valitud kohtadesse
 • Juhuslik lugemine ja kirjutamine koos
 • Tagurpidi lugemine - näiteks faili lugemine lõpust alguse poole
 • Record Rewrite - kirjutatakse ühte plokki samasse kohta, näitab puhvrite kiirust, kuhu antud plokk mahtus
 • Strided Read - hüppega lugemine. Failist loetakse nt algusest 4KB, liigutakse edasi 200KB, loetakse järgmised 4KB, jne
 • Fwrite, Frewrite - kirjutamine kasutades teegi funktsiooni 'fwrite()'
 • Fread, Freread - lugemine kasutades teegi funktsiooni 'fread()'

Parameetrid:

 • -a - kõik testid automaatselt suureneva plokisuuruse ja arvuga
 • -s 16G - kasutatava faili suurus
 • -r 1M - ploki suurus
 • ...
Tliik iozone1.png

IOzone abil läbilaskekiiruse mõõtmine

iozone -i 0 -t 2
Tliik iozone2.png

Jõudluse mõõtmine Bonnie++ abil

Bonnie++[5] võimaldab lisaks läbilaskekiirusele mõõta ka latentsust. Allpool toodud parameetrid:[6]

 • -d – kaust, mida kasutatakse testimiseks
 • -u – kasutaja, kellena testid käivitatakse, soovitav määrata, kui käsk käivitatakse juurkasutaja õigustes
 • -g – grupp, kellena testid käivitatakse
 • -r – arvuti mälumaht, testimise jaoks kasutatakse kahekordse mälumahu suurust faili
 • -b – ei kasutata kirjutuspuhvreid ja iga tegevuse lõppedes tehakse andmede sünkroonimine kettale
 • -s – testitav andmete suurus
 • -n – faililoomistestis kasutatav failide arv
 • -m – lisab väljundile sildi, et hiljem oleks võimalik aru saada, mis testiga tegu
 • -x n - kordab teste n korda

Väljund

Tliik bonnie.pngKasutatud materjal:

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Slashroot.in - Linux File System Read Write Performance Test: http://www.slashroot.in/linux-file-system-read-write-performance-test
 2. Toolbox.com - Testing Disk Speed: the dd Test: http://it.toolbox.com/blogs/database-soup/testing-disk-speed-the-dd-test-31069
 3. IOzone.org - IOzone Filesystem Benchmark: http://www.iozone.org/
 4. Linux-mag.com - I Feel the Need for Speed: Linux File System Throughput Performance, Part 1: http://www.linux-mag.com/id/7525/
 5. Coker.com.au - Bonnie++ Documentation: http://www.coker.com.au/bonnie++/readme.html
 6. JamesCoyle.net - Benchmark disk IO with DD and Bonnie++: http://www.jamescoyle.net/how-to/599-benchmark-disk-io-with-dd-and-bonnie

Pildid: Tanel Liik