Difference between revisions of "Linux ja wifi seadistamine käsurealt kasutades iw käsku"

From EIK wiki
(Ühendumine WPA protokolliga võrku)
 
Line 144: Line 144:
 
===Ühendumine WPA protokolliga võrku===
 
===Ühendumine WPA protokolliga võrku===
  
Juhendi leiad siit: https://wiki.itcollege.ee/index.php/Linux_ja_wifi#.C3.9Chendumine_WPA.2FWPA2_protokolliga_turvatud_v.C3.B5rku
+
See punkt põhineb juhendil: https://wiki.itcollege.ee/index.php/Linux_ja_wifi#.C3.9Chendumine_WPA.2FWPA2_protokolliga_turvatud_v.C3.B5rku
 +
 
 +
Esimese asjana on vaja genereerida wifi AP paroolist PSK võti ning seejärel tekitada sobiv konfiguratsioonifail.
 +
''wpa_password'' rakendus on siinkohal abiks, genereerib võtme ning teeb osa konfiguratsioonifailist ka valmis.
 +
 
 +
Kasutamine:
 +
 
 +
<pre>
 +
# wpa_passphrase toru password
 +
</pre>
 +
Antud näites on '''toru''' AP ESSID ning password on parool.
 +
 
 +
Käsu väljund on järgmine:
 +
 
 +
<pre>
 +
network={
 +
        ssid="toru"
 +
        #psk="password"
 +
        psk=6bc94c36e4855682695ce1746dc16067f777efecb8176ebc6278942447bd06b2
 +
}
 +
</pre>
 +
 
 +
Salvesta see väljund eraldi faili näiteks '''toru.wpa2''' ning täienda järgnevalt:
 +
 
 +
<pre>
 +
network={
 +
        ssid="toru"
 +
        #psk="password"
 +
        psk=6bc94c36e4855682695ce1746dc16067f777efecb8176ebc6278942447bd06b2
 +
        key_mgmt=WPA-PSK
 +
        proto=WPA2
 +
}
 +
</pre>
 +
 
 +
Parameetrite tähendus:
 +
 
 +
'''key_mgmt''' - lubatud võtmete manageerimisrotokollid.
 +
 
 +
'''proto''' - kasutatav turvaprotokoll n. WPA, WPA2.
 +
 
 +
Vastavalt vajadusele võib kasutada veel ka järgmisi parameetreid:
 +
 
 +
'''priority=2''' - võrgu prioriteet. Kui samas konfiguratsioonifailis on kirjeldatud mitu võrku ning mitu neist on samal ajal kättesaadavad, siis tehakse ühendumisel valik prioriteedi järgi. Antud juhul siis prioriteediks 2.
 +
 
 +
'''scan_ssid=1''' - kasutada juhul, kui AP ei näita oma nime (ESSID).
 +
 
 +
Kui konfiguratsioonifail valmis, pole muud, kui võrgukaart järgneva käsuga ära seadistada:
 +
<pre>
 +
# sudo wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c toru.wpa2
 +
</pre>
 +
 
 +
Seejärel küsi DHCP kaudu oma arvutile IP aadress:
 +
<pre>
 +
# sudo dhclient wlan0
 +
</pre>
 +
 
 +
Ainuke erinevus WPA ja WPA2 võrku ühendumisel on määratud turvaprotokoll konfiguratsioonifailis (proto=WPA või proto=WPA2).
  
 
==Ühenduse statistika==
 
==Ühenduse statistika==

Latest revision as of 10:28, 11 April 2013

Eeldused

Linuxi käsurea elementaarne kasutusoskus on igal juhul abiks.

iw paigaldamine

Ubuntuga iw paigaldamine terminalist:

# sudo apt-get install iw

Wifi võrku ühendamine kasutades iw-d

Esimese asjana tuleb peatada network-manager teenus, kuna vastasel juhul ei saa käsitsi wifi seadet seadistada! Seda saab teha käsuga:

# sudo service network-manager stop

Wifi seadme kindlakstegemine ja tööle panemine

Kuna edaspidiseks tegevuseks on meil vaja teada oma wifi seadme nime, kasutame selle teada saamiseks käsku:

ifconfig -a

Käsu väljundist otsi wifi-võrguseadmeid, mille nimed on tavaliselt wlan0,ath0 või wifi0. Tuvasta õige seade ning kasuta seda järgnevates peatükkides.

Wifi seade peab olema sisselülitatud olekus ehk ifconfig <võrguseadme nimi> käsu väljundis peab olema näha, et seadme olek on UP. Kui wlan0 olek on UP annab ifconfig -a tulemuse:

wlan0: <UP,BROADCAST,MULTICAST>

Kui wlan0 olek on DOWN annab ifonfig -a tulemuse:

 wlan0: <BROADCAST,MULTICAST>

Kui seade on väljalülitatud, siis sisse saab selle lülitada järgneva käsuga:

# sudo ifconfig wlan0 up

Autori poolt toodud näidetes on edaspidi wifi seadme nimi wlan0 !

 1. Wifi seadme andmed

Enda wifi seadme andmete teada saamiseks saame kasutada käsku:

iw list

Saame tulemuseks:

Wiphy phy2
    Band 1:
        Capabilities: 0x116e
            HT20/HT40
            SM Power Save disabled
            RX HT20 SGI
            RX HT40 SGI
            RX STBC 1-stream
            Max AMSDU length: 7935 bytes
            DSSS/CCK HT40
        Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
        Minimum RX AMPDU time spacing: 8 usec (0x06)
        HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-7
        Frequencies:
            * 2412 MHz [1] (20.0 dBm)
            * 2417 MHz [2] (20.0 dBm)
            * 2422 MHz [3] (20.0 dBm)
            * 2427 MHz [4] (20.0 dBm)
            * 2432 MHz [5] (20.0 dBm)
            * 2437 MHz [6] (20.0 dBm)
            * 2442 MHz [7] (20.0 dBm)
            * 2447 MHz [8] (20.0 dBm)
            * 2452 MHz [9] (20.0 dBm)
            * 2457 MHz [10] (20.0 dBm)
            * 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
            * 2467 MHz [12] (disabled)
            * 2472 MHz [13] (disabled)
            * 2484 MHz [14] (disabled)
        Bitrates (non-HT):
            * 1.0 Mbps
            * 2.0 Mbps (short preamble supported)
            * 5.5 Mbps (short preamble supported)
            * 11.0 Mbps (short preamble supported)
            * 6.0 Mbps
            * 9.0 Mbps
            * 12.0 Mbps
            * 18.0 Mbps
            * 24.0 Mbps
            * 36.0 Mbps
            * 48.0 Mbps
            * 54.0 Mbps

Wifi võrkude otsimine

Wifi võrku ühendumiseks on meil esmalt vaja näha millised võrgud meie ümber on selleks kasutame käsku:

# sudo iw dev wlan0 scan

Käsu väljund:

BSS 00:90:d0:f7:f4:b3 (on wlan0)
  TSF: 28142226009 usec (0d, 07:49:02)
  freq: 2412
  beacon interval: 100
  capability: ESS Privacy ShortSlotTime (0x0411)
  signal: -99.00 dBm
  SSID: Wifi
  Supported rates: 1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0
  DS Parameter set: channel 1
  ERP: <no flags>
  RSN:   * Version: 1
    * Group cipher: TKIP
    * Pairwise ciphers: CCMP TKIP
    * Authentication suites: PSK
    * Capabilities: 16-PTKSA-RC (0x000c)
  Extended supported rates: 6.0 9.0 12.0 48.0
  WPA:   * Version: 1
    * Group cipher: TKIP
    * Pairwise ciphers: CCMP TKIP
    * Authentication suites: PSK
    * Capabilities: 16-PTKSA-RC (0x000c)
  WMM:   * Parameter version 1
    * u-APSD
    * BE: CW 15-1023, AIFSN 3
    * BK: CW 15-1023, AIFSN 7
    * VI: CW 7-15, AIFSN 2, TXOP 3008 usec
    * VO: CW 3-7, AIFSN 2, TXOP 1504 usec

Tulemused on wifi võrk: BSSID 00:90:d0:f7:f4:b3 (AP MAC aadress),SSID: Wifi(AP Nimi),AP kasutab kanalit 1, Kasutuses WPA Version1 krüpteering

Ühendumine wifi võrku

Enne wifi võrku ühendumist saame kontrollida kas me juba ei ole mõnes võrgus, käsuga:

# sudo iw dev wlan0 link

Käsu väljund, kui arvuti ei ole ühendatud mõnda võrku:

Not connected.

Käsu väljund kui arvuti on ühendatud mõnda võrku:

# sudo iw dev wlan0 link
Connected to 68:7f:74:3b:b0:01 (on wlan0)
    SSID: tesla-5g-bcm
    freq: 5745
    RX: 30206 bytes (201 packets)
    TX: 4084 bytes (23 packets)
    signal: -31 dBm
    tx bitrate: 300.0 MBit/s MCS 15 40Mhz short GI

Võrguühenduse katkestamiseks, saame kasutada käsku:

# sudo iw wlan0 disconnect

Turvamata wifi võrku ühendamine

Ühendamiseks turvamata wifi võrku kasutame käsku:

# sudo iw wlan0 connect <SSID nimi>

Näiteks

# sudo iw wlan0 connect Wifi

Kindla sagedusega võrk Kui oled avastanud mitu sama nimega võrku ja tead, et võrk kuhu ühendada tahad kasutab sagedust 2432, siis ühendamiseks kasuta käsku to use:

# sudo iw wlan0 connect Wifi 2432

Ühendumine WEP protokolliga võrku

Ühendumiseks WEP protokolliga võrku kasutame käsku:

0:abcde d:1: on vajalik wep võtme lahti tegemiseks Kus 0011223344 on WEP key

# sudo iw wlan0 connect foo keys 0:abcde d:1:0011223344

Ühendumine WPA protokolliga võrku

See punkt põhineb juhendil: https://wiki.itcollege.ee/index.php/Linux_ja_wifi#.C3.9Chendumine_WPA.2FWPA2_protokolliga_turvatud_v.C3.B5rku

Esimese asjana on vaja genereerida wifi AP paroolist PSK võti ning seejärel tekitada sobiv konfiguratsioonifail. wpa_password rakendus on siinkohal abiks, genereerib võtme ning teeb osa konfiguratsioonifailist ka valmis.

Kasutamine:

# wpa_passphrase toru password

Antud näites on toru AP ESSID ning password on parool.

Käsu väljund on järgmine:

network={
    ssid="toru"
    #psk="password"
    psk=6bc94c36e4855682695ce1746dc16067f777efecb8176ebc6278942447bd06b2
}

Salvesta see väljund eraldi faili näiteks toru.wpa2 ning täienda järgnevalt:

network={
    ssid="toru"
    #psk="password"
    psk=6bc94c36e4855682695ce1746dc16067f777efecb8176ebc6278942447bd06b2
    key_mgmt=WPA-PSK
    proto=WPA2
}

Parameetrite tähendus:

key_mgmt - lubatud võtmete manageerimisrotokollid.

proto - kasutatav turvaprotokoll n. WPA, WPA2.

Vastavalt vajadusele võib kasutada veel ka järgmisi parameetreid:

priority=2 - võrgu prioriteet. Kui samas konfiguratsioonifailis on kirjeldatud mitu võrku ning mitu neist on samal ajal kättesaadavad, siis tehakse ühendumisel valik prioriteedi järgi. Antud juhul siis prioriteediks 2.

scan_ssid=1 - kasutada juhul, kui AP ei näita oma nime (ESSID).

Kui konfiguratsioonifail valmis, pole muud, kui võrgukaart järgneva käsuga ära seadistada:

# sudo wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c toru.wpa2

Seejärel küsi DHCP kaudu oma arvutile IP aadress:

# sudo dhclient wlan0

Ainuke erinevus WPA ja WPA2 võrku ühendumisel on määratud turvaprotokoll konfiguratsioonifailis (proto=WPA või proto=WPA2).

Ühenduse statistika

Ühenduse statistika saamiseks, kasuta käsku

# sudo iw dev wlan0 station dump

Tulemus:

Station 12:34:56:78:9a:bc (on wlan0)
    inactive time: 304 ms
    rx bytes:    18816
    rx packets:   75
    tx bytes:    5386
    tx packets:   21
    signal:     -29 dBm
    tx bitrate:   54.0 MBit/s

Sageduse määramine

wlan0 sageduse määramine 2412-heks [HT20|HT40+|HT40-] lõppu kasutada n-standardi seadmete puhul

sudo iw dev wlan0 set freq 2412 [HT20|HT40+|HT40-]

Kanali määramine

wlan0 kanali muutmine 1-heks [HT20|HT40+|HT40-] lõppu kasutada n-standardi seadmete puhul

sudo iw dev wlan0 set channel 1 [HT20|HT40+|HT40-]

Monitor mode

Kuidas pannakaart Monitor režiimi Lülitame wlan0 välja

sudo ifconfig wlan0 down

Monitor mode sisse NB! Kontrolli oma seadet ja asenda vajadusel phy0 enda seadme PHY nimega

sudo iw dev wlan0 interface add mon0 type monitor

Lülitame mon0 sisse

sudo ifconfig mon0 up

Monitor mode kinni panemiseks Lülitame mon0 välja

sudo ifconfig mon0 down

Lülitame wlan0 sisse

sudo ifconfig wlan0 up

Kasutatud kirjandus

iw help

Autor

Tarmo Trumm