Linuxi-teemalisi kasulikke viiteid

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Linux üldiselt


Distrod


Ubuntu ja selle sugulased


Vaba tarkvara ja vaba kultuur


Siia võib alati täiendusi teha!