Linuxi administreerimine: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
Line 180: Line 180:


[[Ophcrack]] - teeb Kristo Kapten
[[Ophcrack]] - teeb Kristo Kapten
[[rancid]] - Meelis Kurnikov AK31

Revision as of 17:36, 13 December 2012

Üldinfo

ECTS: 4 Hindamisviis: Eksam

Õppejõud

Margus Ernits

Katrin Loodus

Eeldused ja sihtgrupp

Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine (Rangelt soovituslik). Osadmin aines loetava oskamine on antud aine õppimise eelduseks. ÕISis on see eeldus märgitud soovituslikuks, kuna igal aastal on paar inimest, kes suudavad mõlemad ained korraga läbida ja on antud vallas väga pädevad. Linuxi administraatori kursus on mõeldud tugeva infotehnoloogilise põhjaga arvuti-spetsialistile. Kursuse rõhk on eelkõige võrguhalduril, kelle tööülesannete hulka kuulub igapäevane serverite, võrgu jms hooldus, konfigureerimine ja uute seadmete installatsioon.

Eesmärk ja sisu

Kursuse esimeses osas õpitakse tundma Linux süsteemi toimimist, antakse ülevaade administreerimistoimingute automatiseerimisest shelli skriptide abil ja omandatakse praktiline käsufailide koostamise kogemus.

Teises osas õpitakse paigaldama ja konfigureerima erinevaid võrguteenuseid. Kursuse teise osa alguses korratakse taseme ühtlustamiseks TCP/IP võrgu põhialuseid.

Õpiväljundid

Loengud

1. Sissejuhatav loeng eeldustest Sissejuhatus

2. Kordamine Osadmin [1]

Praktikumid

Esimene praktikum - Ubuntu Server paigaldamine ja kordamistest

 • Paigaldage Ubuntu Linux Server süsteem VirtualBox abil
  • RAM 512MB
  • HDD dynamicly allocated 8GB
  • 2 Võrgukaarti NIC1 - NAT (eth0 - Ubuntus) ja NIC2 - HostOnly (eth1 - Ubuntus)
  • Logige serverisse sisse ja seadistage võrk failis /etc/network/interfaces (liidese eth1 ip aadress 192.168.56.200).
auto eth1
iface eth1 inet static
 address 192.168.56.200
 netmask 255.255.255.0
 • Paigaldage openssh server, kui te seda installi käigus ei teinud (apt-get update && apt-get install ssh)

Ubuntu Server 12.04.1 LTS ISO (64bit) http://elab.itcollege.ee:8000/ubuntu-12.04.1-server-amd64.iso

Eelduste kontrollimise test: http://goo.gl/73xBZ Kes tunneb, et test on liiga keeruline, peab kaaluma aine deklareerimise asemel Osadmin aine (mis on soovituslik eeldus) läbimist.

Teine praktikum

 • Memory 1024MB
 • HDD 16GB (või 8GB) Dynamic disk
 • Network
  • NIC1 - eth0 - NAT
  • NIC2 - eth1 - Host only - Seate ise aadressi 192.168.56.201
  • Video Memory 64MB 3D acceleration sisse


Praks 2 Ülesanne

Teha key based autentimisega serverisse sisenemine. (tööjaamast saab serveris käske käivitada)


Praks 3 kodutöö

Teha apt - yum ja dpkg - rpm vastavustabel. dpkg ja apt korraldused leiab Linux-Basics mindmapist

Parim töö annab 7p, järgmised 5p (piisavalt põhjalikud ja erinevad)

Ebapiisavad vastavustabelid, mis sarnanevad üksteisele punkte ei saa.

Kui su tabel on ilma vigadeta, kuid mitte parimate sead siis saad 1-2p.


Praks 4

Nimeserveri BIND9 paigaldamine.

 • Mõtle välja domeenimini
 • Paigalda nimeserver bind9
 • Seadista oma domeen
  • www.domeen
  • ns.domeen
  • sales.domeen
  • seadista oma kliendimasin kasutama uut nimeserverit

NB: enne kaitsmist lugeda läbi http://kuutorvaja.eenet.ee/wiki/DNS

Labori üks näide Nimeserveri seadistamine BIND9 näitel

Praktikumi salvestus http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/a828b6af-8caf-4319-b594-5d6bfed04a70

Praks 5

Veebiserveri apache2 paigaldamine

Praktikumi salvestus: http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/0945a764-0305-48ec-8082-4e57a23cc536

Labor 1

 • Veebiserver ja virtualhostid
 • DNS
 • e-post
 • iptables

Labor 2

Esseede teemad 2012

Võib valida keerulisemaid teemasid ka Osadmin referaadi teemad lehelt.

zsh - pole algajale

Mida uurida

Prompt

http://zshwiki.org/home/config/prompt

http://stevelosh.com/blog/2010/02/my-extravagant-zsh-prompt/

.zshrc

for

if --- Kallas (A32)

while ---

jne


CentOS Server --- teeb Oliver Naaris

Paigaldamine

Teenuste DNS, apache2, samba, e-post seadistamine


Oracle Linux

Paigaldamine

Teenuste DNS, apache2, samba, e-post seadistamine


Suse Linux

Paigaldamine

Teenuste DNS, apache2, samba, e-post seadistamine


OpenLDAP Ubuntu Serveril - teeb Tarmo Suurmägi


Zentyal SAMBA4 --- Lang & Lihten A31

Samba4 domeenikontrolleri seadistamine ja ubuntu/fedora/muu süsteem autentimise seadistamine kasutades uusi vahendeid

Apt-yum/dpkg-rpm käskude lühivõrdlus - Valmis retsenseerimiseks, Teet Saar A32


Ophcrack - teeb Kristo Kapten

rancid - Meelis Kurnikov AK31


Kaugõppe Eksam Laupäeval 15.12.2012

Tee ära labor 2 (oma valitud teemal + selle kohta wiki kirjatöö) Eksamil ole valmis demoma labor 1 raames kaitstud asju.

Kirjatööd võib peale eksamit kuni järgmise reedeni parandada, kui hinne ei sobi.

Eksami käigus saab kaitsta ka labor 1 ja 2 asju.

Eksami käigus tõmbad loosi, mida labor 1 raames parandada. Õppejõud teeb teenuse katki ja tudeng teeb korda. (soovitatav on eelnevalt teha teenusest varukoopia).

Punkte saab selgituse eest, mis oli katki ja kuidas tegid korda.

Katki tegemisel võib arvestada näiteks, et algaja admin (õppejõud:) muutis ära parooli, rikkus võrguseaded ja kustutas täiesti süüdimatult mõne konfifaili.

Kes pole veel saatnud esimese testi vastuseid peavad seda tegema eksami päeval.