Linuxi administreerimine - Labor 2 (keskse logihalduse rakendamine) protokoll

From ICO wiki
Revision as of 14:10, 28 November 2013 by Saus (talk | contribs) (Ülesande püstitus)

Labor 2 protokoll - keskse logihalduse rakendamine

Sten Aus

A32

28.11.2013

Õppeaine ja ülesanne: Linuxi administreerimine#Keskne_logiserver

Ülesande püstitus

Luua kohalikus võrgus kahes virtuaalmasinas keskne logihaldus. Üks masin on logiserver ja teine klient, mis saadab oma logid sinna.

Server: Ubuntu Server 64bit, versioon

Klient: Ubuntu client 64bit, versioon

Abimaterjal - väljavõte Sander Arnus lõputööst "Keskse logilahenduse rakendamine Hariduse Infotehnoologia Sihtasutuses" ja selle IT Kolledži wiki materjal Keskse logilahenduse rakendamine.

Kasutatud tarkvara

Logstash, elasticsearch, kibana