Lshw

From ICO wiki
Revision as of 10:51, 22 December 2011 by Umaikov (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search


Hardware Lister, on rakendus, mis näitab infot arvuti riistavara seadete kohta: mälu konfiguratsioon, püsivara versioon, emaaplaadi seaded, protsessori versioon ja kiirus jpm. Lshw toimib DMI x86, IA-64 ja ka mõnedel Macitosh (Powermac G4) masinatel. Idee lshw kasutamisel on, et masina riistavaralise info saab kätte ilma kruvikeerajat kasutamata, füüsiliselt masinat puutumata. Väljundit oskab lshw edastada tekstina, XML-na või HTML-na.

lshw -html > hwinfo.html
lshw -xml > hwinfo.xml

x86 süsteemides täieliku raporti (BIOS-st detailse info saamiseks) saamiseks tuleb lshw käivitada juurkasutaja õigustes, tavakasutaja õigustes käivitamisel kuvatakse vähem infot ja teavitatakse kasutajat: „WARNING: you should run this program as super-user.“


Kasutatavad võtmed

-version

näitab lshw versiooni.

-help

näitab infot käsurea süntaksi kohta.

-X

käivitab lshw graafilise liidese, kui see on pigaldatud.

-html

moodustab väljundist HTML faili.

-xml

moodustab väljundist XML faili.

-short

kuvab ülevaatliku info masina riistavara kohta.

-businfo

kuvab seadmete nimekirja vastavalt siinile: SCSI, USB, IDE, PCI.

-class class

näitab infot vaid vastava seadmeklassi kohta. Infot seadmeklasside kohta saab lshw –short või lshw –businfo väljunditest.

-C class

alias -class võtmele.

-enable test

-sanitize

eemaldab väljundist n.ö. tundliku info: IP aadressid, seerianumbrid jm.

-numeric

kuvab numbrilised ID-d, näiteks PCI ja USB seadmetele.


Kasutamisest

Arvuti riistvarast lühikese, kokkuvõtliku info saamiseks

lshw -short


Konkreetse seadmetüübi kohta info saamiseks

lshw –class klassi_nimi

Klassid on defineeritud järgmiselt:

address

bridge

bus

communication

disk

display

generic

input

memory

multimedia

network

power

printer

processor

storage

system

tape

volume

lshw -class disk


Lisa: graafiline liides

Lisaks käsurea võimalustele, saab kasutada ka graafilist kasutajakeskkonda:

Pilt laenatud aadressilt: http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter/GUI

Koostaja

Uuve Maikov 22.12.2011

Kasutatud materjal

http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter

http://www.thegeekstuff.com/2008/12/how-to-get-hardware-specs-of-your-system-using-lshw-hardware-lister/#more-281