Lsmod

From ICO wiki
Revision as of 11:26, 12 November 2014 by Ksaar (talk | contribs)


Kaupo Saar AK41


Lisada veel rmmod insmod ja modprobe lühikeste lehteneda

lsmod leht võiks olla väga lühike.