Lsmod

From ICO wiki
Revision as of 11:33, 12 November 2014 by Ksaar (talk | contribs)

Autor

Kaupo Saar Ak41 2014/2015

Esitatud: .10.2014

Tähtaeg:

Sissejuhatus

'lsmod ( ehk ... ) on UNIXi süsteemis käsk.


Käsu süntaks

wall[-n] [-t TIMEOUT] [file]

---

-n, --nobanner Supress banner

Lisa: Muudab väljund sõnumile "Remote broadcast message"

---

-t, --timeout TIMEOUT

Lisa: Väärtus peab olema positiivne arv. Vaikimisi on väärtus 300 sekundit.

---

-V, --version Output version and exit

---

-h, --help Output help and exit.

--- [1]

wall kasutamine

Wall'i kasutamine toimub UNIX süsteemides käsureal.

echo Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800! | wall


Sõnumi pikkus on piiratud - kuni 22 rida. Iga wall sõnumi korral kajastub see ka syslog'i.

Sõnumit saab edastada ka cat käsku kasutades; Tuginedes wall käsule ja kirjutes wall mille järel vajutada Enter ning siis sisestada soovitud sõnum, peale mida vajuta Enter and Ctrl+D

wall

Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!

^D

Kasutades faili:

cat .t2htis_fail

Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!

wall .t2htis_fail

Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!

Tulemus: avab antud faili ja edastati tekstisisu "Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!"


Kasutades here-string:

wall <<< Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!


Kõik ülemised käsud peaksid kuvama järgnevad read kasutajate terminalides, kes on sisselogitud ja mesg luba antud.

Broadcast Message from root@Offi

(/dev/pts/1) at 11:15 ...

Täna elektrit pole alates 1600 kuni 1800!


---[2][3]

Kokkuvõte

wall käsk on lihtne ja lõbus viis teiste kasutajate terminelidega rääkimiseks. Selle kasutamiseks on mitmeid erinevaid viise, millest kindlasti on võimalik vähemalt üks meelde jätta. Tähtis on siin meeles pidada, et kindlasti peab olema lubatud suhtlus kasutajate arvuti poolt mesg y käsuga ja et kasutajad näeksid neile kirjutatud tekste peavad nad olema sisselogitud.

Inglisekeelne wikilink - http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_(Unix)

Kasutatud kirjandusLisada veel rmmod insmod ja modprobe lühikeste lehteneda

lsmod leht võiks olla väga lühike.