Difference between revisions of "Man"

From ICO wiki
(Süntaks)
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
 
 
 
Käsk ''man'' on üks tähtsamaid käske Linuxi käsureal. Seda kasutatakse vormindamiseks ja  ''man'' online lehtede kuvamiseks. Selle abil on võimalik lugeda abiinfot nii süsteemikäskude, häälestusfailide kui ka suuremate programmide kohta.  
 
Käsk ''man'' on üks tähtsamaid käske Linuxi käsureal. Seda kasutatakse vormindamiseks ja  ''man'' online lehtede kuvamiseks. Selle abil on võimalik lugeda abiinfot nii süsteemikäskude, häälestusfailide kui ka suuremate programmide kohta.  
 
Iga Linuxi käsu ja peaaegu iga rakenduse jaoks on ''man'' fail.[http://lynchjim.com/doc/kde/HTML/et/kubuntu/cli/man-help.html]
 
Iga Linuxi käsu ja peaaegu iga rakenduse jaoks on ''man'' fail.[http://lynchjim.com/doc/kde/HTML/et/kubuntu/cli/man-help.html]
Line 265: Line 263:
 
Laura Laane A21
 
Laura Laane A21
  
30.12 2013
+
01.01.2014

Latest revision as of 21:48, 2 January 2014

Käsk man on üks tähtsamaid käske Linuxi käsureal. Seda kasutatakse vormindamiseks ja man online lehtede kuvamiseks. Selle abil on võimalik lugeda abiinfot nii süsteemikäskude, häälestusfailide kui ka suuremate programmide kohta. Iga Linuxi käsu ja peaaegu iga rakenduse jaoks on man fail.[1]

Süntaks

Et lugeda manuaalilehekülge mingi Unix'i käsu kohta on süntaks järgmine: [2]

man [suvandid] [ [sektsioonid] teemad]

Man lehtede peamised suvandid

Suvand tähendus
-d Vigade kõrvaldamiseks(debug)
-F MANPATH kataloogide otsimiseks
-f files esitab kokkuvõtte iga faili jaoks.
-k keywords näitab ridu mis sisaldavad antud sõna
-F näitab ainult esimest sobivat rida
-w või --path näitab faili asukohta
-h prindib üherealise abisõnumi ja väljub
-c näitab manuaali informatisooni kasutades programmi cat


Man käsuga seotud sektsioonid [3]

Man käsuga saadav info on jagatud sisu järgi erinevatesse sektsioonidesse.

Sektsioon tähendus
1 Kasutaja käsud
2 Süsteemsed kutsungid
3 Alamfunktsioonid
4 Seadmed
5 Failide vorminugd
6 Mängud
7 Muud
8 Süsteemid administreerimine
9 Kernel
n Uus
l Kohalik
p Avalik
o Vana


Mõne käsu jaoks on olemas mitu erinevat manuaalilehekülge. Et leida endale sobiv tuleks käsku täpsustada sektsiooni numbriga. Näiteks

man kill

on manuaalilehekülg käsu kill kohta

man -s 2 kill

on manuaalilehekülg käsu kill kohta sektsioonis 2.

Kui on kirjas man(3), siis number sulgudes näitab, millises manuaali sektsioonis viidatu paikneb.

man lehekülje tüüpilised allosad [4]

Man lehtedel on ka oma kindel sisemine ülesehitus. Tüüpilise man lehekülje allosad (alati ei pruugi neid kõiki olemas olla):

osa kirjeldus
NAME man-lehe nimi.
SYNOPSIS Lühiülevaade käsu või funktsiooni kasutajaliidesest
CONFIGURATION konfiguratsiooni detailid seadmele. See osa on tavaliselt ainult 4. sektsioonil.
DESCRIOTION Annab täpsema ülevaate millega on tegu. Siin on ära toodud ka erinevad võimalused
OPTIONS kirjeldab käsurea võimalusi, mida saab kasutada. See osa on tavaliselt ainult 1. ja 8. sektsiooni lehtedel.
EXIT STATUS nimekiri kõigist võimalikest programmist väljumise tingimustest ja põhjustest. See osa on tavaliselt ainult 1. ja 8. sektsioonis.
ERRORS Sektsioonide 2 ja 3 jaoks. Nimekiri väärtustest, mis võivad põhjustada vigasid.
ENVIRONMENT Loetelu kõigist keskkonna muutujatest, mis mõjutavad programmi.
FILES Loetelu kõigist failidest mida programm kasutab, näiteks konfiguratsiooni failid, startup failid ja failid mida programm

otseselt kasutab.

VERSIONS Lühike ülevaade Linuxi kernelist või glibc versioonist, kus programm või funktsioon loodi või oluliselt muudeti.
BUGS Loetelu piirangutest, teadaolevatest defektidest või ebamugavustest.
REPORTING BUGS kellele vigadest teatada
EXAMPLE Pakub mõne näite kirjeldamaks kuidas funktsiooni, faili või käsku kasutada.
AUTHORS nimekiri dokumentatsiooni või programmi autoritest.
SEE ALSO leheküljed, mida huvi korral lisaks veel vaadata
COPYRIGHT man lehe ja programmi õigused

man käsuga seotud failid

1. /etc/manpath.config

man-db konfiguratsiooni fail

2. /usr/share/man

globaalne manuaal lehekülje hierarhia.

3. /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)

traditsiooniline globaalse indeksiga andmebaasi vahemälu

Näited

1. Näitamaks informatisooni grep käsust:

man grep

2. Ainult oma süsteemi man failide pealkirjade otsimiseks:

man -f kde

3. man failidest konsooli otsimiseks:

man -k konsole

4. „Kasutajakäskude sissejuhatuse“kuvamiseks :

man intro

See on lühike sissejuhatus Linuxi käsurea kasutamisest.

5. Abi informatsioon mkdir käsu kohta:

man mkdir

6. Et kuvada manuaalilehekülg cp käsu kohta:

man cp

7. man käsu manuaalilehekülje printimiseks:

man -t man

8. ls manuaal lehekülje kuvamiseks:

man ls

9. Näitab kõiki saadaval olevaid manuaal lehekülgi mis sisaldavad manuali.

man -a intro

10. vormindab manuaal lehekülje viidates 'alias' ja suunab selle läbi toru printerisse nimega ps.

man -t alias | lpr -Pps

Peaaegu kõik käsud tunnistavad võtit -h (või --help), mis annab käsu lühikese kasutusjuhendi ja selle võtmed ning seejärel väljub käsuviipa. Selle nägemiseks trüki:

man -h

või

man --help

11. Crontabi failivormingute manuaali vaatamiseks:

man 5 crontab

Alternatiivid

Kuigi kõigil olulisematel käskudel on olemas oma man lehekülg siis mõnikord pole neid näiteks piisavalt uuendatud, siis on kasulik kasutada ka alternatiive. Näiteks info-lehekülgi. info on programm dokumentatsiooni lugemiseks. Kui on saadaval nii info- kui ka man-leheküljed, on esimesed arvatavasti uuemad. Enamik rakendusi pakub siiski vaid ainult üht või teist, mitte mõlemat. [5]

Veel võimalusi:

Manuaalilehekülgedelt süsteemikäskude ja võtmesõnade kohta info otsimiseks on olemas käsud: whatis -otsib täielikke sõnu apropos -leiab ka alamsõnu

Enamus käske tunnistab parameetrit --help. Selle abil kuvatakse lühiülevaade käsust ja tema parameetritest.

näiteks: ls --help -Käsu ls lühikirjedus ja parameetrid. [6]

Kindlasti on kasulik kasutada ka erinevaid otsingumootoreid nagu näiteks kõigile tuntud http://www.google.com/

Ise arvan, et kui osata mani kasutada ja teada, mida sealt otsida on see kiirem ja efektiivsem kui näiteks veebist otsima hakata.

Kokkuvõte

Man-leheküljed on UNIX'i standardsed manuaalileheküljed, mida on kasutatud juba aastaid paljudes operatsioonisüsteemides. Need on väga põhjalikud ja seetõttu üks parimatest kohtadest kust hankida infot UNIX'i käskude ja rakenduste kohta.

Kui veidi uurida ning endale süsteem selgeks teha, on man-lehekülg hea nii alagatele õppimisel, kui ka näiteks elukutselistel administraatoritel nende tööülesannete täitmisel.

Kasutatud materjal

1. http://lynchjim.com/doc/kde/HTML/et/kubuntu/cli/man-help.html

2. http://www.techonthenet.com/unix/basic/man.php

3. http://viki.pingviin.org/Man

4. http://linux.about.com/od/commands/l/blcmdl1_man.htm

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Man_page#Manual_sections

6. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/pseries/v5r3/index.jsp?topic=/com.ibm.aix.cmds/doc/aixcmds3/man.htm

7. http://www.linfo.org/man.html

8. http://man7.org/linux/man-pages/man7/man-pages.7.html#section_dir

9. http://docs.kde.org/development/et/kde-runtime/khelpcenter/khelpcenter.pdf

10. https://courses.cs.ut.ee/MTAT.08.006/2013_spring/uploads/Main/loeng1.2013k.pdfLaura Laane A21

01.01.2014