Difference between revisions of "Man"

From ICO wiki
Line 7: Line 7:
  
 
Et lugeda manuaalikehekülge mingi Unix'i käsu kohta on süntaks järgmine:
 
Et lugeda manuaalikehekülge mingi Unix'i käsu kohta on süntaks järgmine:
 
+
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
man [options] [ [section] subjects]
+
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | man [options] [ [section] subjects]
 +
|}
  
  
Line 88: Line 89:
 
1. Näitamaks informatisooni grep käsust:
 
1. Näitamaks informatisooni grep käsust:
  
man grep  
+
{|style="background:lightyellow;width:500px;margin:3px;border:1px solid lightgrey" align=centre
 +
| style="padding:0px 0px 0px 80px;font-family:courier;font-size:8pt;" | man grep  
 +
|}
  
 
2. Ainult oma süsteemi man failide pealkirjade otsimiseks:
 
2. Ainult oma süsteemi man failide pealkirjade otsimiseks:

Revision as of 23:40, 27 November 2013

Laura Laane A21

Käsk man on üks tähtsamaid käske Linuxi käsureal. Seda kasutatakse vormindamiseks ja man online lehtede kuvamiseks. Selle abil on võimalik lugeda abiinfot nii süsteemikäskude, häälestusfailide kui ka suuremate programmide kohta. Iga Linuxi käsu ja peaaegu iga rakenduse jaoks on man fail.

Süntaks

Et lugeda manuaalikehekülge mingi Unix'i käsu kohta on süntaks järgmine:

man [options] [ [section] subjects]


Man lehtede peamised sektsioonid

Sektsioon tähendus
-d Vigade kõrvaldamiseks(debug)
-F MANPATH kataloogide otsimiseks
-f files esitab kokkuvõtte iga faili jaoks.
-k keywords näitab ridu mis sisaldavad antud sõna
-F näitab ainult esimest sobivat rida
-w või --path näitab faili asukohta
-h prindib üherealise abisõnumi ja väljub
-c näitab manuaali informatisooni kasutades programmi cat


Man käsuga seotud suvandid

Suvand tähendus
1 Kasutaja käsud
2 Süsteemsed kutsungid
3 Alamfunktsioonid
4 Seadmed
5 Failide vorminugd
6 Mängud
7 Muud
8 Süsteemid administreerimine
9 Kernel
n Uus
l Kohalik
p Avalik
o Vana

man käsuga seotud failid

1. /etc/manpath.config

man-db konfiguratsiooni fail

2. /usr/share/man

globaalne manuaal lehekülje hierarhia.

3. /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)

traditsiooniline globaalse indeksiga andmebaasi vahemälu

Näited

1. Näitamaks informatisooni grep käsust:

man grep

2. Ainult oma süsteemi man failide pealkirjade otsimiseks:

man -f kde

3. man failidest konsooli otsimiseks:

man -k konsole

4. „Kasutajakäskude sissejuhatuse“kuvamiseks :

man intro

See on lühike sissejuhatus Linuxi käsurea kasutamisest.

5. Abi informatsioon mkdir käsu kohta:

man mkdir

6. Et kuvada manuaalilehekülg cp käsu kohta:

man cp

7. man käsu manuaalilehekülje printimiseks:

man -t man

8. ls manuaal lehekülje kuvamiseks:

Man ls

9. Näitab kõiki saadaval olevaid manuaal lehekülgi mis sisaldavad manuali.

man -a intro

10. vormindab manuaal lehekülje viidates 'alias' ja suunab selle läbi toru printerisse nimega ps.

man -t alias | lpr -Pps

Peaaegu kõik käsud tunnistavad võtit -h (või --help), mis annab käsu lühikese kasutusjuhendi ja selle võtmed ning seejärel väljub käsuviipa. Selle nägemiseks trüki:

man -h

või

man --help