Difference between revisions of "Meeskond:Lill"

From ICO wiki
(Analüüs)
(Analüüs)
Line 65: Line 65:
 
*Tunniplaan: Vaikimisi kuvab kasutajaga seotud tunniplaani. Võimalik vaadata nii kuu kui nädala lõikes ning valida kiiresti soovitavat nädalat või kuud. Võimalik filtreerida tingimuste alusel (õppejõud, rühm, ruum jne). Võimaldab õppejõul kalendrisse sündmuste lisamist, muutmist, kustutamist. Kontrollib, kas antud ajal antud ruum on vaba, kui on tegu vastavat tüüpi sündmusega. Sündmustel on tüübid: Loeng, Praktikum, Harjutus, Konsultatsioon jne. Kalender kuvab samaaegselt ka koduste ülesannete ja tööde tähtaegu, mis ei pea omama kindlat kohta ja võivad kattuda teiste sündmustega.  
 
*Tunniplaan: Vaikimisi kuvab kasutajaga seotud tunniplaani. Võimalik vaadata nii kuu kui nädala lõikes ning valida kiiresti soovitavat nädalat või kuud. Võimalik filtreerida tingimuste alusel (õppejõud, rühm, ruum jne). Võimaldab õppejõul kalendrisse sündmuste lisamist, muutmist, kustutamist. Kontrollib, kas antud ajal antud ruum on vaba, kui on tegu vastavat tüüpi sündmusega. Sündmustel on tüübid: Loeng, Praktikum, Harjutus, Konsultatsioon jne. Kalender kuvab samaaegselt ka koduste ülesannete ja tööde tähtaegu, mis ei pea omama kindlat kohta ja võivad kattuda teiste sündmustega.  
 
*Õppematerjalid: Võimaldab õppejõul näha ning lisada, muuta ja kustutada õppematerjale failide või linkidena. Samuti on võimalik muuta materjalidele ligipääsemise õigusi kasutajagruppide kaupa (rühmad, õppeained jne).  
 
*Õppematerjalid: Võimaldab õppejõul näha ning lisada, muuta ja kustutada õppematerjale failide või linkidena. Samuti on võimalik muuta materjalidele ligipääsemise õigusi kasutajagruppide kaupa (rühmad, õppeained jne).  
*Hinded: Õppejõul võimalik valida aine ja näha kõiki antud ainet õppivaid tudengeid ning nende jooksvaid hindeid. Peab olema võimalik lisada, muuta ja kustutada hinde tulpasi (kontrolltööd, referaadid, laborid jne.)[Võimaluse korral ka VarChar tüüpi tulbad.] Lisaks saab ridu nimede või hinnete (ka null) järgi filtreerida ja tudengitele hindeid määrata või muuta. Kus sobilik, arvutab tudengi jooksvat seisu vastavalt õppejõu määratud kaaludele (protsentidele).
+
*Hinded: Õppejõul võimalik valida aine ja näha kõiki antud ainet õppivaid tudengeid ning nende jooksvaid hindeid. Peab olema võimalik lisada, muuta ja kustutada hinde tulpasi (kontrolltööd, referaadid, laborid jne), [võimaluse korral ka VarChar tüüpi tulbad]. Lisaks saab ridu nimede või hinnete (ka null) järgi filtreerida ja tudengitele hindeid määrata või muuta. Kus sobilik, arvutab tudengi jooksvat seisu vastavalt õppejõu määratud kaaludele (protsentidele).
  
 
''' Nice to have: '''
 
''' Nice to have: '''
  
 
*Ligipääs õpilase tüüpi kontole: Kogu funktsionaalsus piiratud kujul ka tudengi tüüpi kontodele. Tudeng saab näha oma jooksvaid hindeid, registreeritud ainetega täidetud tunniplaani ning tunniplaanis on näha ka ülesannete tähtajad. Tudengil on ligipääs lubatud õppematerjalidele, ainult vaatamisõigus.
 
*Ligipääs õpilase tüüpi kontole: Kogu funktsionaalsus piiratud kujul ka tudengi tüüpi kontodele. Tudeng saab näha oma jooksvaid hindeid, registreeritud ainetega täidetud tunniplaani ning tunniplaanis on näha ka ülesannete tähtajad. Tudengil on ligipääs lubatud õppematerjalidele, ainult vaatamisõigus.
*Tudengi õppesoorituste info. //TODO
+
*Tudengi õppesoorituste info: Tudeng saab vaadata oma seni läbitud aineid ja nendes saadud hindeid. Lisaks näeb ka keskmist hinnet ning kogutud EAPsid.
 
*Kasutaja andmete kuvamine ja muutmine: Igal kasutajal on infosüsteemis olemas „Minu andmed“ leht, kust saab muuta oma isikuandmeid (parooli, meiliaadressi, kodust aadressi, pilti jne) ning vaadata õpinguga seotud andmeid (õppekava, õppeaastat, rühma jne).
 
*Kasutaja andmete kuvamine ja muutmine: Igal kasutajal on infosüsteemis olemas „Minu andmed“ leht, kust saab muuta oma isikuandmeid (parooli, meiliaadressi, kodust aadressi, pilti jne) ning vaadata õpinguga seotud andmeid (õppekava, õppeaastat, rühma jne).
 
*Teated: Teadete alt saab kasutaja saata kirja enda kooliga seotud inimestele. Võimalik saata ka õppeaasta või rühma alusel. Sealt alt näeb ka kõiki sulle saadetud teateid ning saab neile vastata.
 
*Teated: Teadete alt saab kasutaja saata kirja enda kooliga seotud inimestele. Võimalik saata ka õppeaasta või rühma alusel. Sealt alt näeb ka kõiki sulle saadetud teateid ning saab neile vastata.
*Admin kasutaja liides//TODO
+
*Admin kasutaja liides://TODO
 
*Uute kasutajate lisamine: //TODO
 
*Uute kasutajate lisamine: //TODO
*Ainetele registreerimine/õppeainete lisamine.//TODO
+
*Ainetele registreerimine/õppeainete lisamine: Tudeng saab registreerida ennast õppeainetele ning näeb, palju kokku EAPsid valitud on. Õppejõud saab juurde lisada enda õppeaineid. (Esialgu määrame tudengile ise tema õppeained ning õppejõule tema õpetatavad ained, tudeng ega õppejõud ise midagi kuskilt valida ei saa.)
*Ühtse disainiga UI//TODO
+
*Ühtse disainiga UI://TODO
 +
*ID-kaardi, Smart-ID, Mobiil-ID põhine autentimine: Lisaks parooliga sisenemisele on kasutajal võimalik sisse logida ka ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga. Tegemist pigem „Dream to have“ funktsionaalsusega ehk teeme selle, kui kõik muu on tehtud.
 
*//TODO
 
*//TODO
  
//456 words hetkel
+
 
 +
//545 words hetkel
  
 
= Ajalogi =
 
= Ajalogi =

Revision as of 15:00, 5 November 2017


Rühmatöö aines Programmeerimine C# keeles

Meeskond

 • Alo Avi - projektijuht
 • Arnika Rästa
 • Sven Veelaid
 • Karmen Lillemets
 • Marite Rammo

Tehnoloogia

 • C#
 • WPF
 • SQL

Idee

Projekti eesmärk on teha kooli infosüsteem. Alustame põhilistest asjadest ja lisame hiljem erinevaid funktsionaalsusi juurde. Teeme lille, mis on parem kui ÕIS. Esialgne projekti skelett on töölaua-põhine.


Must have funktsionaalsus

 • Ajakohane ja rühmapõhine maja/klasside tunniplaan.
 • Ainetepõhine hinnete (k.a. jooksvad hinded) sisestamine.
 • Õppejõud peab saama vastavalt enda vajadustele muudatusi sisse viia - programmi funktsionaalsus õppejõu seisukohalt.
 • Tööde tähtaegade lisamine, õppematerjalid koondatud ühte kohta.
 • Sisselogimine kasutaja ja parooliga.
 • Õiguste jagamine (näiteks õppejõud saab vaadata ja muuta ainult oma aine(te) hindeid).


Nice to have funktsionaalsus

 • Programmi funktsionaalsus õpilase seisukohalt (vaadata enda hindeid, kodutööde tähtaegu ja tunniplaani).
 • ID-kaardi, Smart-ID, Mobiil-ID põhine autentimine.
 • Ainetele registreerimise võimalus.
 • Kasutaja andmete kuvamine ja muutmine


Versioonihaldus:

Analüüs

Mida meie projekt endas sisaldab?

Kuna TTÜ Õppeinfosüsteem jätab soovida, tuli idee ise midagi paremat teha. Põhi komponentideks on ajakohane ning informatiivne tunniplaan, õppematerjalide ning jooksvate hinnete kuvamine.

Mis on eesmärk?

Eesmärk on koondada õppetööga seotud informatsioon ühte kohta ja teha see ligipääsetavaks õppejõule ning tudengile. Lihtsustada õppejõu tööd ning koondada õppetööga seonduvate andmete jälgimine ning informatsiooni vahetamine tudengitega.

Mida tavakasutaja sellega teha saaks?

Meie rakenduse sihtkasutajateks on õppejõud ning tudengid. Nad saavad vaadata tunniplaani, tulevate kodutööde, kontrolltööde, eksamite ja ülesannete kuupäevi ning jooksvaid hindeid.

Milliste osade realiseerimine võib osutuda problemaatiliseks?

Kõige problemaatilisemaks võib osutuda tunniplaani realiseerimise osa, sest seal on väga palju liikuvaid erinevaid osi. Näiteks kalendri funktsionaalsus täies ulatuses, nii nagu me seda ette kujutame, pakub kindlasti mitmekesiseid ja huvitavaid väljakutseid. Eriti raskeks võib osutuda sündmuste lisamine ja muutmine otse kalendrist.

Must have:

 • Sisselogimine: Kontrollib, kas andmebaasis on vastav kasutaja, arvutab parooli räsi ja vaatab, kas sisestatud parooli räsi on õige. Kasutajagruppide ning õiguste majandus taustal.
 • Tunniplaan: Vaikimisi kuvab kasutajaga seotud tunniplaani. Võimalik vaadata nii kuu kui nädala lõikes ning valida kiiresti soovitavat nädalat või kuud. Võimalik filtreerida tingimuste alusel (õppejõud, rühm, ruum jne). Võimaldab õppejõul kalendrisse sündmuste lisamist, muutmist, kustutamist. Kontrollib, kas antud ajal antud ruum on vaba, kui on tegu vastavat tüüpi sündmusega. Sündmustel on tüübid: Loeng, Praktikum, Harjutus, Konsultatsioon jne. Kalender kuvab samaaegselt ka koduste ülesannete ja tööde tähtaegu, mis ei pea omama kindlat kohta ja võivad kattuda teiste sündmustega.
 • Õppematerjalid: Võimaldab õppejõul näha ning lisada, muuta ja kustutada õppematerjale failide või linkidena. Samuti on võimalik muuta materjalidele ligipääsemise õigusi kasutajagruppide kaupa (rühmad, õppeained jne).
 • Hinded: Õppejõul võimalik valida aine ja näha kõiki antud ainet õppivaid tudengeid ning nende jooksvaid hindeid. Peab olema võimalik lisada, muuta ja kustutada hinde tulpasi (kontrolltööd, referaadid, laborid jne), [võimaluse korral ka VarChar tüüpi tulbad]. Lisaks saab ridu nimede või hinnete (ka null) järgi filtreerida ja tudengitele hindeid määrata või muuta. Kus sobilik, arvutab tudengi jooksvat seisu vastavalt õppejõu määratud kaaludele (protsentidele).

Nice to have:

 • Ligipääs õpilase tüüpi kontole: Kogu funktsionaalsus piiratud kujul ka tudengi tüüpi kontodele. Tudeng saab näha oma jooksvaid hindeid, registreeritud ainetega täidetud tunniplaani ning tunniplaanis on näha ka ülesannete tähtajad. Tudengil on ligipääs lubatud õppematerjalidele, ainult vaatamisõigus.
 • Tudengi õppesoorituste info: Tudeng saab vaadata oma seni läbitud aineid ja nendes saadud hindeid. Lisaks näeb ka keskmist hinnet ning kogutud EAPsid.
 • Kasutaja andmete kuvamine ja muutmine: Igal kasutajal on infosüsteemis olemas „Minu andmed“ leht, kust saab muuta oma isikuandmeid (parooli, meiliaadressi, kodust aadressi, pilti jne) ning vaadata õpinguga seotud andmeid (õppekava, õppeaastat, rühma jne).
 • Teated: Teadete alt saab kasutaja saata kirja enda kooliga seotud inimestele. Võimalik saata ka õppeaasta või rühma alusel. Sealt alt näeb ka kõiki sulle saadetud teateid ning saab neile vastata.
 • Admin kasutaja liides://TODO?
 • Uute kasutajate lisamine: //TODO
 • Ainetele registreerimine/õppeainete lisamine: Tudeng saab registreerida ennast õppeainetele ning näeb, palju kokku EAPsid valitud on. Õppejõud saab juurde lisada enda õppeaineid. (Esialgu määrame tudengile ise tema õppeained ning õppejõule tema õpetatavad ained, tudeng ega õppejõud ise midagi kuskilt valida ei saa.)
 • Ühtse disainiga UI://TODO?
 • ID-kaardi, Smart-ID, Mobiil-ID põhine autentimine: Lisaks parooliga sisenemisele on kasutajal võimalik sisse logida ka ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga. Tegemist pigem „Dream to have“ funktsionaalsusega ehk teeme selle, kui kõik muu on tehtud.
 • //TODO?


//545 words hetkel

Ajalogi

 • 11.09.2017 - meeskonna kokkupanek
 • 19.10.2017 - esimene kohtumine ja idee paika panemine, Wiki lehe tegemine
 • 02.11.2017 - projekti analüüsi koostamine