Difference between revisions of "Meeskond:Luksus"

From ICO wiki
m (Nice to have)
(Blanked the page)
 
(18 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
=Meeskond=
 
Meeskonna liikmed:
 
*Anni Klammer
 
*Tõnis Suurkaev
 
*Sten Luhtoja(Projektijuht)
 
  
=Idee=
 
 
Projekti ideeks on rahahaldamisprogramm. Esimeseks pooleks on võimalus hoida peal silma oma raha kulutustel... Nt: Kuu sissetulek on 800 eurot, säästa tahad sellest 100 eurot, Kuu jooksul on sul kuluraha 700 eurot, arved maha arvates jääb üle söögi ja kuluraha näiteks 300 eurot. See see teeb kolmekümne päeva peale 10 eurot päevas. Peale poes käiku sisestatakse kulutatud summa ning arvutatakse päevasest lubatud piirist maha. Kui piir ületab lubatud summat võetakse see ületatud hulk järgmisest päevast maha. Kui ei ületatud lubatud summat, jagatakse päeva allesjäänud raha kõikide päevade vahel.
 
 
Teiseks pooleks on kulude jälgimissüsteem. Võimalus jälgida oma tehtud kulutusi, kui palju läks söögi, bensiini või "mõtetuse" peale.
 
 
Võimalus on kasutada neid programme koos või mõlemat eraldi.
 
 
=Analüüs=
 
 
===Idee lühidalt===
 
 
Projekti idee on lasta kasutajal jälgida oma rahalisi kulutusi ning kuhu on suunatud tema ressurssid.
 
 
 
===Mida endas sisaldab===
 
 
Rahajälgimis ja -säästmise osa on võrdlemisi lihtne, programmis kuvatakse tolle päeva lubatud kulutamismäär. Vastavalt eelnenud päevadele, kas on kulutatud rohkem või vähem kui lubatud. Kui on rohkem kulutatud, siis järgmise päeva lubatud kulutusmäär väheneb. Kui on vähem kulutatud, suureneb kulutusmäär kõikide päevade raames. Kui kuulõpus jääb raha üle, lisatakse see automaatselt säästukassasse... Milles on eelmiste kuude kumulatiivne summa.
 
 
Kulutatud summa sisestatakse kasutaja poolt käsitsi.
 
 
Millele raha kulutatakse on programmi teine pool. Võimalus sisestada mille peale on raha kulutatud ning kasutaja saab ise ka kategoriseerida seda. Näiteks: kasutaja tahab lisada kulusid, mis läksid üüri, toidu, bensiini peale. Või kasutaja tahab lisada kulusid täpsemalt. Näiteks: Kategooriad: Piim, sai, leib, bensiin, üür... Käesoleva kuu kulutuste suurus on kuvatud ka programmis kategooriate kaupa.
 
 
kategooria valitakse ja kulutus sisestatakse kasutaja poolt käsitsi.
 
 
Mõlemal juhul on võimalus ka "vaadata minevikku" ehk vaadata eelnevaid kulutusi, mis on tehtud. Seda on võimalik jälgida nädala, kuu, aasta raames, sealhulgas kategooriate kaupa, kui kasutaja soovib. Minevikku vaatamine kuvatakse eraldi aknas.
 
 
"options" - Kui tahetakse programmi eraldi kasutada, ei ole mõtet kuvada mõlemat programmi, vaid kindlat osa. Ning samuti Värvide muutmine, kui kasutaja peab tähtsaks programmi "kokkusulamist" muu töökeskkonnaga.
 
 
Koos kasutamise võimalus: Kasutaja sisestab kulutatud summa kulutuste tabelisse vastava kategooria alla ning päeva lubatud kulutuse määr väheneb automaatselt. Nii ei ole kasutajal vaja sisestada summat kaks korda.
 
 
====Vastust vajavad küsimused, veidi probleemsed küsimused.====
 
 
Kuidas võetakse kuupäev, sest arvuti kell ja kuupäev võib ju vale olla.<br />
 
Graafiline teostus(koos, eraldi kuvamine).<br />
 
"options" kuidas see eraldi ja koos kuvamine lahendada.<br />
 
 
===Eesmärk===
 
 
Programmi loomise eesmärk on õpetada ja süvendada C# aines õpitut, õppida kasutama FPS-i. Samuti meeskonnatöö ja -juhtimise arendamine.<br />
 
 
Programmi eesmärk on anda võimalus kasutajal jälgida enda(isiku või firma) raha kulutusi.<br />
 
 
Praegune eesmärk on saada programm tööle, vastavalt meie poolt seatud kriteeriumitele.<br />
 
 
Programmi edasiarendusvõimalusi: sisestatakse pilt või skännitud tšekk, ning sisestatakse automaatselt.
 
C# aine raames jääb edasiarenduse maht liiga suureks.
 
 
===Rasked osad===
 
===Tööjaotus===
 
====Andmebaasi modelleerimine====
 
Sten Luhtoja- graafiline mudel kasutades QSEE-d
 
===GUI loomine===
 
Tõnis, Anni.<br />
 
Sten(kontrollib teostust ja tähtaegadest kinni pidamist ja lööb ka kaasa GUI loomisel, eriti andmebaasidega suhtlemise osas)
 
 
====andmebaaside vaheliste seoste loomine====
 
Sten Luhtoja<br />
 
 
Selle all mõeldakse seda, kuidas rahasäästmisprogramm suhtleb kulutusteprogrammiga nii, et oleks võimalik nii koos kui ka eraldi kasutada.
 
 
====Juhendamine(Mida teha) ja õppejõuga suhtlemine====
 
Sten Luhtoja
 
 
====Graafik ja tähtajad====
 
09.11.14-ks
 
 
===Must have funktsionaalsused===
 
 
Programmis peavad olema:<br /> rahajälgimisprogramm,<br /> kulutusteprogramm,<br /> "options" võimalus,
 
 
===Nice to have===
 
Trükitakse välja "ilus" leht, millel on kulutused kategooriate kaupa.
 
Kasutaja sisestab kuupäeva alguse ja lõpu ning tulemus on midagi sarnast:
 
Siia tuleb pilt.
 
 
=Programmi loomis kulg=
 

Latest revision as of 08:55, 20 October 2015