Meeskond:Luksus

From ICO wiki
Revision as of 15:44, 3 November 2014 by Sluhtoja (talk | contribs) (andmebaaside vaheliste seoste loomine)

Meeskond

Meeskonna liikmed:

  • Anni Klammer
  • Tõnis Suurkaev
  • Sten Luhtoja(Projektijuht)

Idee

Projekti ideeks on rahahaldamisprogramm. Esimeseks pooleks on võimalus hoida peal silma oma raha kulutustel... Nt: Kuu sissetulek on 800 eurot, säästa tahad sellest 100 eurot, Kuu jooksul on sul kuluraha 700 eurot, arved maha arvates jääb üle söögi ja kuluraha näiteks 300 eurot. See see teeb kolmekümne päeva peale 10 eurot päevas. Peale poes käiku sisestatakse kulutatud summa ning arvutatakse päevasest lubatud piirist maha. Kui piir ületab lubatud summat võetakse see ületatud hulk järgmisest päevast maha. Kui ei ületatud lubatud summat, jagatakse päeva allesjäänud raha kõikide päevade vahel.

Teiseks pooleks on kulude jälgimissüsteem. Võimalus jälgida oma tehtud kulutusi, kui palju läks söögi, bensiini või mõtetuse peale.

Võimalus on kasutada neid programme koos või mõlemat eraldi.


Analüüs

Idee lühidalt

Projekti idee on lasta kasutajal jälgida oma rahalisi kulutusi ning kuhu on suunatud tema ressurssid.


Mida endas sisaldab

Rahajälgimis ja -säästmise osa on võrdlemisi lihtne, programmis kuvatakse tolle päeva lubatud kulutamismäär. Vastavalt eelnenud päevadele, kas on kulutatud rohkem või vähem kui lubatud. Kui on rohkem kulutatud, siis järgmise päeva lubatud kulutusmäär väheneb. Kui on vähem kulutatud, suureneb kulutusmäär kõikide päevade raames. Kui kuulõpus jääb raha üle, lisatakse see automaatselt säästukassasse... Milles on eelmiste kuude kumulatiivne summa.

Millele raha kulutatakse on programmi teine pool. Võimalus sisestada mille peale on raha kulutatud ning kasutaja saab ise ka kategoriseerida seda. Näiteks: kasutaja tahab lisada kulusid, mis läksid üüri, toidu, bensiini peale. Või kasutaja tahab lisada kulusid täpsemalt. Näiteks: Kategooriad: Piim, sai, leib, bensiin, üür... Käesoleva kuu kulutuste suurus on kuvatud ka programmis kategooriate kaupa...

Eesmärk

Rasked osad

Tööjaotus

Andmebaasi modelleerimine

Sten Luhtoja- graafiline mudel kasutades QSEE-d

=GUI loomine

Tõnis, Anni.

andmebaaside vaheliste seoste loomine

Sten Luhtoja

Selle all mõeldakse seda, kuidas rahasäästmisprogramm suhtleb kulutusteprogrammiga nii, et oleks võimalik nii koos kui ka eraldi kasutada.

Juhendamine(Mida teha) ja õppejõuga suhtlemine

Sten Luhtoja

Graafik ja tähtajad

09.11.14-ks

Must have funktsionaalsused

Nice to have