Difference between revisions of "Meeskond: MinuKV"

From ICO wiki
m (13.12 prototüüp)
Line 107: Line 107:
 
==13.12 prototüüp==
 
==13.12 prototüüp==
 
*Senine töö [http://enos.itcollege.ee/~sohlo/MinuKV.7z siin.]
 
*Senine töö [http://enos.itcollege.ee/~sohlo/MinuKV.7z siin.]
 +
==15.01 prototüüp==
 +
*Sisselogimise, väljalogimise ja registreerumise funktsionaalsuste lisamine rakendusse.
  
 
=Viited=
 
=Viited=
 
<references />
 
<references />

Revision as of 15:06, 15 January 2016

C# projekt MinuKV

Meeskonna nimi: MinuKV

Projekt

Kinnisvara maaklerite CRM.

Meeskonna koosseis

 • Martin Luik
 • Ahto Elken
 • Silver Ohlo

Projektijuht: TBA

Projektist

Analüüs

Käesolev kirjutis kujutab endast aine "Programmeerimine C# keeles” raames teostatava ühisprojekti analüüsi. Oma meeskonna nime valimisel lähtusime projekti aluseks oleva rakenduse sisust ehk siis meie meeskonna nimeks sai ühisel otsusel MinuKV (loe: Minu Kinnisvara). Meeskonna koosseisu kuulub 3 liiget: Martin Luik, Ahto Elken, Silver Ohlo.

Alljärgnevalt anname lühida ülevaate projektist ja selle eesmärkidest. Tegu on kinnisvara maaklerite CRM (ingl. Customer Relationship Manager) süsteemiga. Projekti teostamiseks kasutame järgnevaid tehnoloogiaid: C#, Windows Presentation Foundation, Entity Framework, LINQ. Seega kujutab rakendus endast WPF (Windows Presentation Foundation) raamistikul põhinevat desktop applikatsiooni, mille sisuks on kinnisvara kliendisuhete haldussüsteem.

Rakenduse eesmärgiks on pakkuda maakleritele ja klientidele keskkonda, mis võimaldab maakleritel lisada süsteemi kinnisvara objekte ning siduda huvilised objektidega. Maaklerid saavad registreerida end firma alt või FIE-na. Kliendid saavad pakkumisi vaadata sisselogituna (nice to have) või anonüümselt (must) ehk huvi tundmisel saavad jätta kommentaari enda nime ja meiliga. Huvilise ehk kliendi profiili saab hiljem täiendada. Täienduste alla kuuluvad kohtumiste logi, spetsiaalsed soovid, mille kaudu saaks klientidele soovitada kliendile muid pakkumisi.

Rakendus sisaldab endas graafilist kasutajaliidest (GUI ehk Graphical User Interface) lokaalse kinnisvara andmebaasiga. Andmebaas kujutab endast Entity Framework’il põhinevat ja LINQToEntities päringukeelt kasutavat kinnisvara andmekogumit, kuhu maaklerid saavad lisada kinnisvara pakkumisi.

Rakendus hõlmab endas paljudokumendilist töökeskkonda (MDI ehk multiple-document interface), mis võimaldab mugavalt navigeerida erinevate tööakende (sh kasutajakonto, pakkumiste kirjeldus, kontaktid jt) vahel. Rakenduse käivitamisel kuvatakse kasutajale süsteemi sisselogimise dialoogiaken, kus kasutaja sisestab oma kasutajanime ja parooli, mille vastavust kontrollitakse WPF rakenduses asuva kohaliku (ingl. local database) andmebaasi kirjetega. Alternatiivselt sisenetakse ajutise külalisena, millel puuduvad erinevad hüved. Eduka sisselogimise järgselt suunatakse kasutaja edasi uude vaateaknasse, kus maakler saab sisestada ja redigeerida kinnisvara pakkumisi (info, pildid, kaardiinfo, kontaktandmed jne).

Tavakasutajale on antud meie rakenduse eesmärgist lähtuvalt vähem õigusi kui maakleritele. Tavakasutaja võib luua endale konto, et süsteemi sisselogida või kasutab süsteemi anonüümselt. Tavakasutajal ei ole õigusi kinnisvara pakkumisi sisestada või neid regigeerida. Tavakasutaja saab süsteemist kasu ennekõike kui mugavast ja ülevaatlikust viisist info hankimiseks erinevate kinnisvara pakkumiste kohta, et langetada talle sobilikke otsuseid soodsate ja kasulike võimaluste osas. Kõikidel kasutajatel on võimalik hallata oma kontakte filtritega, mille tulemusena peaks kahepoolne suhtlus kliendi ja maaklri vahel olema sujuvam kui on võimalik eraldada käimasolevad läbirääkimised, lõpetatud tehingud, oksjonite hinnapakkumised ja muud kihid otsitavast.

Problemaatiliseks võib osutuda näiteks teatud keerulisemate või töömahukamate funktsionaalsuste (nagu nt kaardiinfo, oksjonisüsteem jt) täielik realiseerimine tulenevalt võimalikust ajapuudusest. Lisaks sellele ka erinevate rakenduskihtide või andmebaaside omavaheline effektiivne sidumine.

Must have

 • Sisselogimise- ja registreerimise funktsionaalsus
 • Kõikide lisatud pakkumiste kuvamine avalehel.
 • Saadaval on erinevad filtrid, lihtsustades soovitud pakkumiste leidmist,
 • Anonüümselt saab küsimusi küsida ja hinnapakkumisi teha. Vajalikud on nimi ja e-mail, kuhu maakler saab enda vastuse saata (väljaspool süsteemi) ehk maakler peab nägema huvilise reageeringu sisu.
 • Maaklerid saavad sisestada, muuta ja kustutada enda sisestatud kinnisvara kuulutusi,
 • Võimalik on sisestada teksti ehk täita väljad ja lisada pildimaterjali (esialgu üks pilt),
 • Maakleril on võimalik kontakte hallata ehk näeb, milline huviline on mis pakkumisega seotud ehk sellele reageerinud

Nice to have

 • Kasutajate postkasti haldus vastavalt jooksvatele läbirääkimistele, hinnapakkumistele, küsimustele vms.
 • Keskonda saavad registreeruda ka tavakasutajad.
 • Kasutajatel on samuti võimalik kõrgema prioriteediga küsimusi esitada ja hinnapakkumisi teha võrreldes mittekasutajatega,
 • Kasutajad saavad "follow"-ida pakkumisi. Selle tulemusena teavitatakse kasutajat muutuste ja uuenduste osas (Näiteks hinna muutus või maakler vastas kasutaja küsimusele),
 • Registeeritud kasutajad saavad jätta tagasisidet maakleri kohta, kaebusi ehk nn hinnangusüsteem.
 • Maakleritel on võimalik panna ühistuid oksjonitele, kuhu pakkumisi saavad teha ainult registreeritud kasutajad,
 • Maakleritel on võimalik lisada rohkem kui üks pilt iga kuulutuse juurde,
 • Postkasti suunamine,
 • Kaartide implemeteerimine,
 • Uudiskirjad kasutajatele.


Ülevaade

Eesmärk on luua kinnisvara maakleritele kliendisuhete haldamissüsteem. Maaklerid saavad registreerida end firma alt või FIE-na. See süsteem võimaldab maakleritel lisada kinnisvara pakkumisi (korter, maja) ning siduda huvilised objektidega. Kliendid saavad pakkumisi vaadata anonüümselt, kuid huvi tundmisel saavad jätta kommentaari enda nime ja meiliga. Huvilise ehk kliendi profiili saab hiljem täiendada. Täienduste alla kuuluvad kohtumiste logi, spetsiaalsed soovid, mille kaudu saaks klientidele soovitada kliendile muid pakkumisi.

Kasutatame projekti tegemisel

Kasutatav tehnoloogia: C#, Windows Presentation Foundation, Entity Framework, LINQ

Kasutatav muster: MVVM

Logi

31.08

 • Tiimi kokku panek
 • FB kommuuni tekitamine

03.09

 • Ideede genereerimine

17.09

 • Õppejõu tagasiside abil CRM kasuks otsustamine

04.10

 • Kaitsmisaja/tähtaja kokkuleppimine 14.12 kell 17.30
 • Rühma ja tiimi nime mõtlemine
 • Süsteemi funktsionaalsuste ja esimeste mockup'ide tegemine

21.10

 • Visual Studio Online konto tegemine

25.10

 • WIKI lehekülje tegemine

01.11

 • Analüüsi esitamine

05.11

 • Esimene andmebaasi mudeli iteratsioon

Andmebaasi mudel

07.11

 • Piltide loomine sellest kuidas projekt võiks välja paista
 • Retsensioon meeskonna mc2 analüüsist

MinuKVliides3.jpg MinuKVliides.jpg

MinuKVliides1.jpg MinuKVliides2.jpg

14.11

 • Konsultatsioon õppejõuga

26.11

 • WPF vaadete valmimine

30.11

 • Visual Studio Online-ga tutvumine lähemalt, senise töö üleslaadimine ja MVVMiga tegelemine.

13.12 prototüüp

15.01 prototüüp

 • Sisselogimise, väljalogimise ja registreerumise funktsionaalsuste lisamine rakendusse.

Viited