Meeskond "H2"

From ICO wiki
Revision as of 15:07, 6 June 2011 by Htamm (talk | contribs) (→‎PUNKTID)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Kohviku menüüsüsteem

Projekt

Kohvikute (esialgu ainult IT-Kohviku) menüüsüsteem, mis on jälgitav mobiilseadmetelt. Lisaväärtusena võimaldab anda pakutavale hinnanguid, otsuse langetamise hõlbustamiseks kommentaar:(see viimane funktsioon kipub vist "veebirakenduseks" muutuma)
Sihtplatvormid: Windows Mobile, iOS, Android(kui leiame vabatahtlikud testijad)

Taustinfo

Praegune IT-Kohviku menüü on käsitsi täidetav valge tahvel. Projekti eesmärgiks on parendada IT-Kohviku menüüsüsteemi ja teha see veebi kaudu kättesaadavaks, nii, et menüüsse saab lisada ka karniiri valiku. Standardmenüü puhul saab menüüs olla ka illustreeriv foto. Hetkemenüü ning hinnad ja lahtioleku ajad on samuti jälgitavad võrguühendust eviva mobiilseadme ekraanilt, hõlbustades sellega valikute tegemist.

Liikmed

 • Mailis Toompuu
 • Henri Kroosmann
 • Heiki Tamm

Sisu

XML Data

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu>
 <product>
  <name>name1</name>
  <type>
   <id>0</id>
   <name>name1</name>
  </type>
  <extras>
   <item>item1</item>
   <item>item2</item>
   <item>item3</item>
  </extras>
  <price>
   <int>0</int>
   <frac>0</frac>
   <discount>discount1</discount>
  </price>
  <vote>
   <pos>0</pos>
   <neg>0</neg>
  </vote>
  <screenshot>screenshot1</screenshot>
 </product>
 <product>
  <name>name2</name>
  <type>
   <id>255</id>
   <name>name2</name>
  </type>
  <extras>
   <item>item4</item>
   <item>item5</item>
   <item>item6</item>
  </extras>
  <price>
   <int>255</int>
   <frac>255</frac>
   <discount>discount2</discount>
  </price>
  <vote>
   <pos>255</pos>
   <neg>255</neg>
  </vote>
  <screenshot>screenshot2</screenshot>
 </product>
 <product>
  <name>name3</name>
  <type>
   <id>1</id>
   <name>name3</name>
  </type>
  <extras>
   <item>item7</item>
   <item>item8</item>
   <item>item9</item>
  </extras>
  <price>
   <int>1</int>
   <frac>1</frac>
   <discount>discount3</discount>
  </price>
  <vote>
   <pos>1</pos>
   <neg>1</neg>
  </vote>
  <screenshot>screenshot3</screenshot>
 </product>
</menu>

XML Schema

Ülevaade Schema'st.

Ning sellele vastav kood.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="menu">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="product">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="name" type="xs:string" />
       <xs:element name="type">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="id" type="xs:unsignedByte" />
          <xs:element name="name" type="xs:string" />
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="extras">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence minOccurs="0">
          <xs:element maxOccurs="unbounded" name="item" type="xs:string" />
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="price">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence minOccurs="0">
          <xs:element name="int" type="xs:unsignedByte" />
          <xs:element name="frac" type="xs:unsignedByte" />
          <xs:element minOccurs="0" name="discount" type="xs:string" />
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="vote">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="pos" type="xs:unsignedByte" />
          <xs:element name="neg" type="xs:unsignedByte" />
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="screenshot" type="xs:string" />
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XML Style

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <style type="text/css">
     html,body{margin:0;padding:0;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:19px;color:#2c2c2c;}
     h1{margin:0;padding:25px 0 0;font-size:22px;line-height:25px;text-align:center;}
     h2{margin:0;padding:5px;font-size:16px;line-height:21px}
     span.discount{padding:0 0 0 5px;color:red;}
     table{margin:20px auto;padding:0;}
     th,td{padding:5px;border:1px solid #2c2c2c;vertical-align:top;text-align:left}
     th{font-weight:bold;background-color:#eee;}
     ul{margin:0;padding:0;list-style-type:none;}
    </style>
   </head>
   <body>
    <h1>Menüü</h1>
    <table width="800">
     <col width="200"/>
     <col width="100"/>
     <col width="*"/>
     <col witdh="*"/>
     <col width="*"/>
     <col width="150"/>
     <tr>
      <th>Nimetus</th>
      <th>Lisandid</th>
      <th>Tüüp</th>
      <th>Hind</th>
      <th>Hinne / Hindajaid</th>
      <th>Pilt</th>
     </tr>

     <xsl:for-each select="menu/product">
      <xsl:sort select="type/id"/>
      <xsl:sort select="name"/>
      <tr>
       <th>
        <xsl:value-of select="name"/>
       </th>

       <xsl:choose>
        <xsl:when test="extras/node()">
         <td>
          <ul>
           <xsl:for-each select="extras/item">
            <li>
             <xsl:value-of select="."/>
            </li>
           </xsl:for-each>
          </ul>
         </td>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
         <td>-</td>
        </xsl:otherwise>
       </xsl:choose>

       <td>
        <xsl:value-of select="type/name"/>
       </td>

       <xsl:choose>
        <xsl:when test="price/node()">
         <td>
          €<xsl:value-of select="price/int"/>.<xsl:value-of select="price/frac"/>
          <xsl:if test="price/discount/text()">
           <span class="discount">
            (-<xsl:value-of select="price/discount"/>%)
           </span>
          </xsl:if>
         </td>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
         <td>-</td>
        </xsl:otherwise>
       </xsl:choose>

       <xsl:variable name="p" select="vote/pos"/>
       <xsl:variable name="n" select="vote/neg"/>
       <td>
        <xsl:value-of select="$p - $n"/> / <xsl:value-of select="$p + $n"/>
       </td>

       <xsl:choose>
        <xsl:when test="screenshot/text()">
         <td>
          <img src="{screenshot}" alt=""/>
         </td>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
         <td>
          <img src="screenshots/default.png" alt="No image"/>
         </td>
        </xsl:otherwise>
       </xsl:choose>
      </tr>
     </xsl:for-each>
    </table>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Sisu ja stiilifaili koostöö http://henri.kroosmann.ee/kool/xml/index.xml

VEEBITEENUSED

8. aprill

Otsustame teha teenused kõikide kohvikute menüüde kohta.

11.-12. aprill

Henri koostab tabelite loogika

13. aprill

Mailis otsustab veebiteenused teha asmx-is [webmethod]-itega

14. aprill

Mailis hakkab veebiteenuseid tegema

17. aprill

Veebiteenused on valmis:

 • AnnaJoogiliikideNimekiri
 • AnnaJoogitabelirida_joogiIDjargi
 • AnnaJookideNimekiri
 • AnnaK6igiKohvikuteAndmeteNimekiri
 • AnnaKohvikuMenyyIDed_kohvikuNimeJargi
 • AnnaKohvikuMenyyRida_kohvikuNimeJargi
 • AnnaKohvikuMenyydeNimekiri_kohvikuNimeJargi
 • AnnaMenyyLiikideNimekiri
 • AnnaMenyydeNimekiri
 • AnnaPromillideNimekiri
 • AnnaToiduliikideNimekiri
 • AnnaToitudeNimekiri
 • AnnaToitutabelirida_toiduIDjargi
 • AnnaYheKohvikuAndmed_kohvikuNimeJargi
 • KustutaJookMenyyst
 • KustutaMenyy
 • KustutaKohvik
 • KustutaToitMenyyst
 • KysiYheKohvikuYheMenyyToitudeIDeed_menyyIDjargi
 • LisaJoogiLiik
 • LisaMenyyLiik
 • LisaPromill
 • LisaToiduLiik
 • SecurityAuthenticateUser
 • TOITJOOKmenyysRida_menyyIDjargi
 • annaArvustusedJoogileMenyys
 • annaArvustusedKohvikule
 • annaArvustusedToiduleMenyys
 • annaJoogiID_nimeJargi
 • annaJoogiKIRJELDUS_IDjargi
 • annaJoogiKOMM_IDjargi
 • annaJoogiLiigiID_joogiIDjargi
 • annaJoogiLiigiID_nimeJargi
 • annaJoogiLiigiNIMI_IDjargi
 • annaJoogiLiigiNIMI_joogiIDjargi
 • annaJoogiNIMI_IDjargi
 • annaKasOnTaimeT_IDjargi
 • annaKasutajaNIMI_Guidjargi
 • annaKohvikuID_nimeJargi
 • annaKohvikuLahtiolekuAjad_kohvikuIDjargi
 • annaKohvikuNIMI_IDjargi
 • annaKohvikuTeated
 • annaLinnaID_LinnaNimeJargi
 • annaLinnaNIMI_LinnaIDjargi
 • annaLinnad_maakonnaNIMEjargi
 • annaMaakonnaID_nimeJargi
 • annaMenyyLiigiID_nimeJargi
 • annaMenyyLiigiNIMI_IDjargi
 • annaPromill_IDjargi
 • annaPromilliID_promilliNrJargi
 • annaPromilliNR_joogiIDjargi
 • annaToiduID_nimeJargi
 • annaToiduKIRJELDUS_IDjargi
 • annaToiduKOMMENTAAR_IDjargi
 • annaToiduLiigiID_nimeJargi
 • annaToiduLiigiNIMETUS_toiduIDjargi
 • annaToiduLiigiNIMI_IDjargi
 • annaToiduNIMI_IDjargi
 • annaYheKohvikuMenyyd_kohvikuNIMEjargi
 • autendiKasutajaParooliJargi
 • k6igiKohvikuteMenyyd
 • lisaArvamusJoogiKohta
 • lisaArvamusKohvikuKohta
 • lisaArvamusToiduKohta
 • lisaJookMenyysse
 • lisaToitMenyysse
 • lisaUusJook
 • lisaUusKohvik
 • lisaUusLahtiolekuAeg
 • lisaUusMenyy
 • lisaUusTeadaanne
 • lisaUusToit
 • nadalapaevaID_paevaNimetuseJargi
 • nadalapaevaNIMETUS_paevaIDjargi
 • Registreeru
 • LogiSisseTavakasutajana
 • LogiSisseKohvikuna

22.aprill

Toimus koosolek

 • Henri lubas meetodite turvamise teha.
 • Heiki lubas statistika teha meetodite kohta.

Allikfail

Allikfail: http://www.p2ike.com/CSharp/KohvikudVeebiteenus.rar

Meetod 'k6igiKohvikuteMenyyd' kuvab sellise xml struktuuri: http://www.p2ike.com/CSharp/k6igiKohvikuteMenyyd.xml

Toidud ja joogid sorteeritakse liikide kaupa.

Andmetabelid

andmemudel

Statistika

using System;

using System.Web.Services; using System.Web.Services.Protocols; using System.IO; using System.Net;

// Define a SOAP Extension that traces the SOAP request and SOAP // response for the XML Web service method the SOAP extension is // applied to.

namespace WebASPKohvikud {

  public class TraceExtension : SoapExtension
  {
    Stream oldStream;
    Stream newStream;
    string filename;

    // Save the Stream representing the SOAP request or SOAP response into
    // a local memory buffer.
    public override Stream ChainStream(Stream stream)
    {
      oldStream = stream;
      newStream = new MemoryStream();
      return newStream;
    }

    // When the SOAP extension is accessed for the first time, the XML Web
    // service method it is applied to is accessed to store the file
    // name passed in, using the corresponding SoapExtensionAttribute.	
    public override object GetInitializer(LogicalMethodInfo methodInfo, SoapExtensionAttribute attribute)
    {
      return ((TraceExtensionAttribute)attribute).Filename;
    }

    // The SOAP extension was configured to run using a configuration file
    // instead of an attribute applied to a specific XML Web service
    // method.
    public override object GetInitializer(Type WebServiceType)
    {
      // Return a file name to log the trace information to, based on the
      // type.
      return "C:\\" + WebServiceType.FullName + ".log";
    }

    // Receive the file name stored by GetInitializer and store it in a
    // member variable for this specific instance.
    public override void Initialize(object initializer)
    {
      filename = (string)initializer;
    }

    // If the SoapMessageStage is such that the SoapRequest or
    // SoapResponse is still in the SOAP format to be sent or received,
    // save it out to a file.
    public override void ProcessMessage(SoapMessage message)
    {
      switch (message.Stage)
      {
        case SoapMessageStage.BeforeSerialize:
          break;
        case SoapMessageStage.AfterSerialize:
          WriteOutput(message);
          break;
        case SoapMessageStage.BeforeDeserialize:
          WriteInput(message);
          break;
        case SoapMessageStage.AfterDeserialize:
          break;
        default:
          throw new Exception("invalid stage");
      }
    }

    public void WriteOutput(SoapMessage message)
    {
      newStream.Position = 0;
      FileStream fs = new FileStream(filename, FileMode.Append,
        FileAccess.Write);
      StreamWriter w = new StreamWriter(fs);

      string soapString = (message is SoapServerMessage) ? "SoapResponse" : "SoapRequest";
      w.WriteLine("-----" + soapString + " at " + DateTime.Now);
      w.Flush();
      Copy(newStream, fs);
      w.Close();
      newStream.Position = 0;
      Copy(newStream, oldStream);
    }

    public void WriteInput(SoapMessage message)
    {
      Copy(oldStream, newStream);
      FileStream fs = new FileStream(filename, FileMode.Append,
        FileAccess.Write);
      StreamWriter w = new StreamWriter(fs);

      string soapString = (message is SoapServerMessage) ?
        "SoapRequest" : "SoapResponse";
      w.WriteLine("-----" + soapString +
        " at " + DateTime.Now);
      w.Flush();
      newStream.Position = 0;
      Copy(newStream, fs);
      w.Close();
      newStream.Position = 0;
    }

    void Copy(Stream from, Stream to)
    {
      TextReader reader = new StreamReader(from);
      TextWriter writer = new StreamWriter(to);
      writer.WriteLine(reader.ReadToEnd());
      writer.Flush();
    }
  }

  // Create a SoapExtensionAttribute for the SOAP Extension that can be
  // applied to an XML Web service method.
  [AttributeUsage(AttributeTargets.Method)]
  public class TraceExtensionAttribute : SoapExtensionAttribute
  {

    private string filename = @"C:\Users\Heiki Tamm\Documents\Õppematerjalid_2011\WebASPKohvikud\WebASPKohvikud\SoapLog.txt";
    private int priority;

    public override Type ExtensionType
    {
      get { return typeof(TraceExtension); }
    }

    public override int Priority
    {
      get { return priority; }
      set { priority = value; }
    }

    public string Filename
    {
      get
      {
        return filename;
      }
      set
      {
        filename = value;
      }
    }
  }

}


// todo: // from each soap header record query content // (containing client, date, time, query ) into a DB // for later reference for conducting any kind of // applicable statistics and then generate stats :D ! // Proovin selliselt, et on lihtne statistika tabel: // 1) meetod // välja kutsutava meetodi nimi // 2) kuupäev // timestamp // 3) callide arv // meetodi väljakutsimiste hulk
KLIENTRAKENDUS

23. mai

Mailis tegi kohvikute kuvamise ASP.NET rakenduse. Kohvikud kuvatakse TreeView's menüüde ja andmetega ning arvamustega kohvikute ja toitude ja jookide kohta.

Samal lehel on kohvikuhuvilistele registreerimisvõimalus ja sisselogimine.

Kui on sisselogitud, saab lisada arvamusi. Arvamuste lisamine on Ajax Extended Toolkiti controli'ga 'Allways Visible ...' tehtud,

nii et mööda pikka TreeViewd alla kerides saab lisada arvamust ilma ülesserva tagasi minemata.

Arvamused ilmuvad kohe peale lisamist TreeView'sse.

TreeView'sse tulevad andmed xml-failist.


Pooleli on veel kohvikute-poolne rakendus, kus omanik saab lisada ja kustutada kohvikuid, menüüsid ja toite-jooke, lisada teadaandeid.

Pooleli on veel admini-rakendus, kus admin saab kasutajale määrata rolli, mis annab õigused kohviku-rakendusse sisse logida.

4. juuni

Valmis sai Kohvikute omanikele mõeldud klientrakendus. Tehtud ASP.NET'i veebirakendusena. Seal on sisselogimine, registreerumine ja adminile kirja saatmine kohvikuomaniku õiguste saamiseks. Peale sisselogimist saab

 • lisada ja kustutada kohvikut
 • lisada kohvikule lahtiolekuaegu nädalapäevade kaupa ja neid kustutada
 • lisada kohvikule teadaandeid ja neid kustutada
 • lisada kohvikule menüüsid ja neid kustutada: menüül on nimetus, liik, nädalapäev, lisamiskuupäev, pildi veebiaadress jne.
 • lisada menüüsse toite ja neid kustutada. Toitudel on nimetus, liik, hind, kas-sobib-taimetoitlasele, kogus grammides, suurus, lisamise kuupäev, pildi veebiaadress. Eraldi listides on kõikide kohvikute lisatud toidud ja selle kohviku lisatud toidud. Toitu valides rippmenüüst ilmuvad selle toidu andmed, et näha täpsemalt, mis toiduga on tegu. Ka on näha parajasti toitu lisatavasse menüüsse varem lisatud toidud.
 • jookidele on sama, va. taimetoidu asemel on alkohoolse joogi korral promillide suurus.

Lisada saab textbokside kaudu, nimekirjadest valimine on tehtud dropdown-listidena. Kuvamised on tehtud GridViewdena, mis saavad andmeid meetoditest, mitte otse andmebaasitabelist.

5. juuni

Valmis sai Kohvikute administraatori ASP.NET-veebirakendus. Admin saab registreeruda ja sisse logida. Kui admin on sisse loginud, saab ta vaadata statistikat. Statistika-tabeleid on eraldi selle kohta, kui palju on mingit meetodit kasutatud ja selle kohta,kes millal mingit meetodit kasutas. Sisseloginuna saab vaadata saabunud taotlusi ja nende järgi kasutajatele rolle määrata.

Tabelid saavad andmeid otse andmebaasist, GridView'dena, neid saab sorteerida tulpade pealkirjadel klikkides.

ALLIKFAILID

http://www.p2ike.com/CSharp/Kohvik.rar

http://www.p2ike.com/CSharp/KohvikuKliendid.rar

http://www.p2ike.com/CSharp/KohvikuAdministraator.rar

KOKKUVÕTE

Oli soov teha ideaalset teenust ja rakendusi, millega on mugav lisada ja näha kohvikute menüüsid. Veebiteenuseid sai veel pidevalt täiendatud rakenduste tegemise käigus, neid tuli kokku 100 ringis.

Kõik kolm rakendust sai tehtud ASP.NET'i veebirakendustena, et midagi juurde õppida. Ka on veeb kõigile kättesaadav, ei pea eraldi programmi hakkama alla laadima.

Asp.NET'i tundmaõppimine oli arvatust aeganõudvam ja kõik ei saanud ideaalne: kohvikutel on laius-ja pikkuskraadid, edaspidi võiks kohvikülastajale mõeldud rakenduses kaardil näha olla, kus mõni kohvik asub. Ka ei osutunud treeview kõigi kohvikute andmete korraga kuvamisel, eriti kui on palju kohvikuid, kõige paremaks valikuks.

Kõige paremini õnnestus kohvikute omanikele mõeldud rakendus.

probleemid

 • eri piltide programne lisamine gridview eri ridadele
 • rakendused peaksid kasutama samas kohas asuvat andmebaasi
 • kohvikülastaja vaates võiks olla kaardilt piirkonna järgi kohviku valimine
 • kujundus jäi vähese aja tõttu tegemata
 • töö jaotus meeskonnas ebavõrdselt

PUNKTID

 • Henri: 10 - xml-stiilifail ja veebiteenuste tabelite loogika, veebiteenuste turvamine.
 • Heiki: 4 - wiki sissejuhatus. XML ja XML-schema
 • Mailis: 46 - veebiteenuste programmeerimine ja klientrakendused.