Difference between revisions of "Meeskond "asdasdasd""

From ICO wiki
(XML Fail)
(Allalaadimine)
 
(40 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 8: Line 8:
 
===XML===
 
===XML===
 
====Kirjeldus:====
 
====Kirjeldus:====
.............
+
Meie .xml faili juurelemendiks on <relvad>, mis jagunevad omakorda kaheks: <käsitulirelvad> ja <külmrelvad>. Seda selleks, et oleks selgem eristada. <käsitulirelvad> jagunevad: element püstolid, automaadid, pumppüssid jne. Vastavalt on nende sees juba individuaalsed relvamudelid, näiteks element püstol, mille sees on antud relva tehnilised spetsifikatsioonid ning eripärad. Ka külmrelvad jagunevad alamliikidesse nagu <löögirelvad>, <torkerelvad> jne ning sisaldavad mõningaid andmeid. Atribuudid on tulirelvade alamliikide elementidel mõningad andmed, mis on ühised kõikidel tulirelvadel.
 +
 
 
====Link:====
 
====Link:====
 
*[http://enos.itcollege.ee/~kkadalip/VR2PROJEKT/Relvad.xml XML fail]
 
*[http://enos.itcollege.ee/~kkadalip/VR2PROJEKT/Relvad.xml XML fail]
  
 
===XML DTD===
 
===XML DTD===
.................................
+
====Kirjeldus:====
<pre>
+
DTD eesmärk on aidata .xml failis leida üles vigu ning üldstruktuuri parandada/defineerida.
<!-- + * ? tähistavad esinevust failis:
 
The + sign in the example above declares that the child element must occur one or more times inside the element.
 
The * sign in the example above declares that the child element can occur zero or more times inside the element.
 
The ? sign in the example above declares that the child element can occur zero or one time inside the element.
 
-->
 
<!ELEMENT relvad (käsitulirelvad*, külmrelvad*)>
 
  <!ELEMENT käsitulirelvad (püstolid*, revolvrid*, automaadid*, püstolkuulipildujad*, pumppüssid*, kuulipildujad*,täpsuspüssid*)>
 
    <!ELEMENT püstolid (püstol*)>
 
      <!ELEMENT püstol (mudel?, päritolu-maad?, tootjad?, kaliibrid?, pikkused?, kaalud?, salved?)>
 
        <!ELEMENT mudel (#PCDATA)>
 
        <!ELEMENT päritolu-maad (päritolu-maa*)>
 
          <!ELEMENT päritolu-maa (#PCDATA)>
 
        <!ELEMENT tootjad (tootja*)>
 
        <!ELEMENT kaliibrid (kaliiber*)>
 
          <!ELEMENT kaliiber (väärtus?, ühik?, tüüp?)>
 
        <!ELEMENT pikkused (täispikkus*, rauapikkus*)>
 
          <!ELEMENT täispikkus (vintrauatüüp?, tüüp?, väärtus?, ühik?)>
 
          <!ELEMENT rauapikkus (tüüp?, väärtus?, ühik?)>
 
        <!ELEMENT kaalud (tühikaal*, täiskaal*)>
 
          <!ELEMENT tühikaal (tüüp?, kaliibritüüp*, vintrauatüüp?, väärtus?, ühik?)>
 
          <!ELEMENT täiskaal (tüüp?, kaliibritüüp*, vintrauatüüp?, väärtus?, ühik?)>
 
        <!ELEMENT salved (salv*)>
 
          <!ELEMENT salv (kaliibritüüp*, mahutavus?)>
 
          <!ELEMENT kaliibritüüp (väärtus?, ühik?)>
 
        <!ELEMENT mahutavus (kaliiber?, väärtus?, ühik?, tühikaal?, täiskaal?, tüüp?)>
 
        <!ELEMENT lasketihedused (lasketihedus*)>
 
          <!ELEMENT lasketihedus (väärtus?, ühik?, tüüp?)>
 
        <!ELEMENT laskekaugused (laskekaugus*)>
 
          <!ELEMENT laskekaugus (väärtus?, ühik?, tüüp?)>
 
        <!ELEMENT vintrauatüüp (väärtus, ühik)>
 
    <!ELEMENT revolvrid (revolver*)>
 
      <!ELEMENT revolver (mudel?, päritolu-maad?, tootjad?, kaliibrid?, pikkused?, kaalud?, salved?)>   
 
    <!ELEMENT automaadid (automaat*)>
 
      <!ELEMENT automaat (mudel?, päritolu-maad?, tootjad?, kaliibrid?, pikkused?, kaalud?, salved?, lasketihedused?, laskekaugused?)>   
 
    <!ELEMENT püstolkuulipildujad (püstolkuulipilduja*)>
 
      <!ELEMENT püstolkuulipilduja (mudel?, päritolu-maad?, tootjad?, kaliibrid?, pikkused?, kaalud?, salved?)>
 
    <!ELEMENT pumppüssid (pumppüss*)>
 
      <!ELEMENT pumppüss (mudel?, päritolu-maad?, tootjad?, kaliibrid?, pikkused?, kaalud?, salved?)>
 
    <!ELEMENT kuulipildujad (kuulipilduja*)>
 
      <!ELEMENT kuulipilduja (mudel?, päritolu-maad?, tootjad?, kaliibrid?, pikkused?, kaalud?, salved?, lasketihedused?, laskekaugused?)>
 
    <!ELEMENT täpsuspüssid (täpsuspüss*)>
 
      <!ELEMENT täpsuspüss (mudel?, päritolu-maad?, tootjad?, kaliibrid?, pikkused?, kaalud?, salved?)>
 
  <!ELEMENT külmrelvad (löögirelvad*, torkerelvad*, torke-lõikerelvad*, torke-raierelvad*)>
 
    <!ELEMENT löögirelvad (löögirelv*)>
 
      <!ELEMENT löögirelv (nimetus?, tootja?)>
 
        <!ELEMENT nimetus (#PCDATA)>
 
        <!ELEMENT tootja (#PCDATA)>
 
    <!ELEMENT torkerelvad (torkerelv*)>
 
      <!ELEMENT torkerelv (nimetus?)>
 
    <!ELEMENT torke-lõikerelvad (torke-lõikerelv*)>
 
      <!ELEMENT torke-lõikerelv (nimetus?)>
 
    <!ELEMENT torke-raierelvad (torke-raierelv*)>
 
      <!ELEMENT torke-raierelv (nimetus?)>
 
  
<!ELEMENT väärtus (#PCDATA)>
+
====Link:====
<!ELEMENT ühik (#PCDATA)>
+
*[http://enos.itcollege.ee/~kkadalip/VR2PROJEKT/Relvad.dtd Käsitsi kirjutatud DTD]
<!ELEMENT tüüp (#PCDATA)>
 
 
 
<!ATTLIST püstol Id CDATA #REQUIRED>
 
<!ATTLIST püstol laskmisrežiimid CDATA #IMPLIED>
 
<!ATTLIST püstol päästikutüüp CDATA #IMPLIED>
 
<!ATTLIST püstol rauatüüp CDATA #IMPLIED>
 
 
 
<!ATTLIST revolver Id CDATA #REQUIRED>
 
<!ATTLIST revolver laskmisrežiimid CDATA #IMPLIED>
 
<!ATTLIST revolver päästikutüüp CDATA #IMPLIED>
 
<!ATTLIST revolver rauatüüp CDATA #IMPLIED>
 
 
 
<!ATTLIST automaat Id CDATA #REQUIRED>
 
<!ATTLIST automaat laskmisrežiimid CDATA #IMPLIED>
 
<!ATTLIST automaat päästikutüüp CDATA #IMPLIED>
 
<!ATTLIST automaat rauatüüp CDATA #IMPLIED>
 
 
 
<!ATTLIST püstolkuulipilduja Id CDATA #REQUIRED>
 
<!ATTLIST püstolkuulipilduja laskmisrežiimid CDATA #IMPLIED>
 
<!ATTLIST püstolkuulipilduja päästikutüüp CDATA #IMPLIED>
 
<!ATTLIST püstolkuulipilduja rauatüüp CDATA #IMPLIED>
 
 
 
<!ATTLIST pumppüss Id CDATA #REQUIRED>
 
<!ATTLIST pumppüss laskmisrežiimid CDATA #IMPLIED>
 
<!ATTLIST pumppüss päästikutüüp CDATA #IMPLIED>
 
<!ATTLIST pumppüss rauatüüp CDATA #IMPLIED>
 
 
 
<!ATTLIST kuulipilduja Id CDATA #REQUIRED>
 
<!ATTLIST kuulipilduja laskmisrežiimid CDATA #IMPLIED>
 
<!ATTLIST kuulipilduja päästikutüüp CDATA #IMPLIED>
 
<!ATTLIST kuulipilduja rauatüüp CDATA #IMPLIED>
 
 
 
<!ATTLIST täpsuspüss Id CDATA #REQUIRED>
 
<!ATTLIST täpsuspüss laskmisrežiimid CDATA #IMPLIED>
 
<!ATTLIST täpsuspüss päästikutüüp CDATA #IMPLIED>
 
<!ATTLIST täpsuspüss rauatüüp CDATA #IMPLIED>
 
 
 
<!ATTLIST löögirelv Id CDATA #REQUIRED>
 
<!ATTLIST torkerelv Id CDATA #REQUIRED>
 
<!ATTLIST torke-lõikerelv Id CDATA #REQUIRED>
 
<!ATTLIST torke-raierelv Id CDATA #REQUIRED>
 
</pre>
 
  
 
===XML Skeemifail (DTD põhjal)===
 
===XML Skeemifail (DTD põhjal)===
<pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+
*[http://enos.itcollege.ee/~kkadalip/VR2PROJEKT/DTD_pohjal.xsd Skeemifail käsitsi kirjutatud DTD põhjal]
<xs:schema elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 
  <xs:element name="relvad">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="käsitulirelvad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="külmrelvad" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="käsitulirelvad">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="püstolid" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="revolvrid" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="automaadid" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="püstolkuulipildujad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="pumppüssid" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="kuulipildujad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="täpsuspüssid" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="püstolid">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="püstol" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="püstol">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="mudel" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="päritolu-maad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tootjad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kaliibrid" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="pikkused" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kaalud" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="salved" />
 
      </xs:sequence>
 
      <xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="required" />
 
      <xs:attribute name="laskmisrežiimid" type="xs:string" />
 
      <xs:attribute name="päästikutüüp" type="xs:string" />
 
      <xs:attribute name="rauatüüp" type="xs:string" />
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="mudel" type="xs:string" />
 
  <xs:element name="päritolu-maad">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="päritolu-maa" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="päritolu-maa" type="xs:string" />
 
  <xs:element name="tootjad">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="tootja" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="kaliibrid">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="kaliiber" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="kaliiber">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="väärtus" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ühik" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tüüp" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="pikkused">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="täispikkus" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="rauapikkus" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="täispikkus">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="vintrauatüüp" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tüüp" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="väärtus" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ühik" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="rauapikkus">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tüüp" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="väärtus" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ühik" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="kaalud">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="tühikaal" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="täiskaal" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="tühikaal">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tüüp" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="kaliibritüüp" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="vintrauatüüp" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="väärtus" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ühik" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="täiskaal">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tüüp" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="kaliibritüüp" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="vintrauatüüp" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="väärtus" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ühik" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="salved">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="salv" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="salv">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="kaliibritüüp" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="mahutavus" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="kaliibritüüp">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="väärtus" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ühik" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="mahutavus">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kaliiber" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="väärtus" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ühik" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tühikaal" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="täiskaal" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tüüp" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="lasketihedused">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="lasketihedus" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="lasketihedus">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="väärtus" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ühik" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tüüp" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="laskekaugused">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="laskekaugus" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="laskekaugus">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="väärtus" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ühik" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tüüp" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="vintrauatüüp">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element ref="väärtus" />
 
        <xs:element ref="ühik" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="revolvrid">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="revolver" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="revolver">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="mudel" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="päritolu-maad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tootjad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kaliibrid" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="pikkused" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kaalud" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="salved" />
 
      </xs:sequence>
 
      <xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="required" />
 
      <xs:attribute name="laskmisrežiimid" type="xs:string" />
 
      <xs:attribute name="päästikutüüp" type="xs:string" />
 
      <xs:attribute name="rauatüüp" type="xs:string" />
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="automaadid">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="automaat" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="automaat">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="mudel" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="päritolu-maad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tootjad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kaliibrid" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="pikkused" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kaalud" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="salved" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="lasketihedused" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="laskekaugused" />
 
      </xs:sequence>
 
      <xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="required" />
 
      <xs:attribute name="laskmisrežiimid" type="xs:string" />
 
      <xs:attribute name="päästikutüüp" type="xs:string" />
 
      <xs:attribute name="rauatüüp" type="xs:string" />
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="püstolkuulipildujad">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="püstolkuulipilduja" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="püstolkuulipilduja">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="mudel" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="päritolu-maad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tootjad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kaliibrid" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="pikkused" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kaalud" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="salved" />
 
      </xs:sequence>
 
      <xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="required" />
 
      <xs:attribute name="laskmisrežiimid" type="xs:string" />
 
      <xs:attribute name="päästikutüüp" type="xs:string" />
 
      <xs:attribute name="rauatüüp" type="xs:string" />
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="pumppüssid">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="pumppüss" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="pumppüss">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="mudel" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="päritolu-maad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tootjad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kaliibrid" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="pikkused" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kaalud" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="salved" />
 
      </xs:sequence>
 
      <xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="required" />
 
      <xs:attribute name="laskmisrežiimid" type="xs:string" />
 
      <xs:attribute name="päästikutüüp" type="xs:string" />
 
      <xs:attribute name="rauatüüp" type="xs:string" />
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="kuulipildujad">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="kuulipilduja" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="kuulipilduja">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="mudel" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="päritolu-maad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tootjad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kaliibrid" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="pikkused" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kaalud" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="salved" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="lasketihedused" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="laskekaugused" />
 
      </xs:sequence>
 
      <xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="required" />
 
      <xs:attribute name="laskmisrežiimid" type="xs:string" />
 
      <xs:attribute name="päästikutüüp" type="xs:string" />
 
      <xs:attribute name="rauatüüp" type="xs:string" />
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="täpsuspüssid">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="täpsuspüss" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="täpsuspüss">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="mudel" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="päritolu-maad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tootjad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kaliibrid" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="pikkused" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="kaalud" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="salved" />
 
      </xs:sequence>
 
      <xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="required" />
 
      <xs:attribute name="laskmisrežiimid" type="xs:string" />
 
      <xs:attribute name="päästikutüüp" type="xs:string" />
 
      <xs:attribute name="rauatüüp" type="xs:string" />
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="külmrelvad">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="löögirelvad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="torkerelvad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="torke-lõikerelvad" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="torke-raierelvad" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="löögirelvad">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="löögirelv" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="löögirelv">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="nimetus" />
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="tootja" />
 
      </xs:sequence>
 
      <xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="required" />
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="nimetus" type="xs:string" />
 
  <xs:element name="tootja" type="xs:string" />
 
  <xs:element name="torkerelvad">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="torkerelv" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="torkerelv">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="nimetus" />
 
      </xs:sequence>
 
      <xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="required" />
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="torke-lõikerelvad">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="torke-lõikerelv" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="torke-lõikerelv">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="nimetus" />
 
      </xs:sequence>
 
      <xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="required" />
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="torke-raierelvad">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="torke-raierelv" />
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="torke-raierelv">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="nimetus" />
 
      </xs:sequence>
 
      <xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="required" />
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
  <xs:element name="väärtus" type="xs:string" />
 
  <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
  <xs:element name="tüüp" type="xs:string" />
 
</xs:schema>
 
</pre>
 
  
 
===XML Automaatgenereeritud skeemifail===
 
===XML Automaatgenereeritud skeemifail===
<pre>
+
* [http://enos.itcollege.ee/~kkadalip/VR2PROJEKT/automaatne.xsd Automaatgenereeritud skeemifail]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 
  <xs:element name="relvad">
 
    <xs:complexType>
 
      <xs:sequence>
 
        <xs:element name="käsitulirelvad">
 
          <xs:complexType>
 
            <xs:sequence>
 
              <xs:element name="püstolid">
 
                <xs:complexType>
 
                  <xs:sequence>
 
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="püstol">
 
                      <xs:complexType>
 
                        <xs:sequence>
 
                          <xs:element name="mudel" type="xs:string" />
 
                          <xs:element name="päritolu-maad">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="päritolu-maa" type="xs:string" />
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="tootjad">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="tootja" type="xs:string" />
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="kaliibrid">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="kaliiber">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="pikkused">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="täispikkus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedByte" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="rauapikkus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element minOccurs="0" name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedByte" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="kaalud">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="tühikaal">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element minOccurs="0" name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="kaliibritüüp">
 
                                        <xs:complexType>
 
                                          <xs:sequence>
 
                                            <xs:element name="väärtus" type="xs:decimal" />
 
                                            <xs:element minOccurs="0" name="ühik" type="xs:string" />
 
                                          </xs:sequence>
 
                                        </xs:complexType>
 
                                      </xs:element>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                                <xs:element minOccurs="0" name="täiskaal">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="salved">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="salv">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element minOccurs="0" name="kaliibritüüp">
 
                                        <xs:complexType>
 
                                          <xs:sequence>
 
                                            <xs:element name="väärtus" type="xs:decimal" />
 
                                            <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                          </xs:sequence>
 
                                        </xs:complexType>
 
                                      </xs:element>
 
                                      <xs:element name="mahutavus">
 
                                        <xs:complexType>
 
                                          <xs:sequence>
 
                                            <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedByte" />
 
                                            <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                            <xs:element minOccurs="0" name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                          </xs:sequence>
 
                                        </xs:complexType>
 
                                      </xs:element>
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                        </xs:sequence>
 
                        <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="laskmisrežiimid" type="xs:string" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="päästikutüüp" type="xs:string" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="rauatüüp" type="xs:string" use="required" />
 
                      </xs:complexType>
 
                    </xs:element>
 
                  </xs:sequence>
 
                </xs:complexType>
 
              </xs:element>
 
              <xs:element name="revolvrid">
 
                <xs:complexType>
 
                  <xs:sequence>
 
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="revolver">
 
                      <xs:complexType>
 
                        <xs:sequence>
 
                          <xs:element name="mudel" type="xs:string" />
 
                          <xs:element name="päritolu-maad">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="päritolu-maa" type="xs:string" />
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="tootjad">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="tootja" type="xs:string" />
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="kaliibrid">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="kaliiber">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:decimal" />
 
                                      <xs:element name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="pikkused">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="täispikkus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element minOccurs="0" name="vintrauatüüp">
 
                                        <xs:complexType>
 
                                          <xs:sequence>
 
                                            <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedByte" />
 
                                            <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                          </xs:sequence>
 
                                        </xs:complexType>
 
                                      </xs:element>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedByte" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="rauapikkus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedByte" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="kaalud">
 
                            <xs:complexType mixed="true">
 
                              <xs:sequence minOccurs="0">
 
                                <xs:element name="tühikaal">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element minOccurs="0" name="vintrauatüüp">
 
                                        <xs:complexType>
 
                                          <xs:sequence>
 
                                            <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedByte" />
 
                                            <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                          </xs:sequence>
 
                                        </xs:complexType>
 
                                      </xs:element>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="salved">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="salv">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="mahutavus">
 
                                        <xs:complexType>
 
                                          <xs:sequence>
 
                                            <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedByte" />
 
                                            <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                            <xs:element minOccurs="0" name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                          </xs:sequence>
 
                                        </xs:complexType>
 
                                      </xs:element>
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                        </xs:sequence>
 
                        <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="laskmisrežiimid" type="xs:string" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="päästikutüüp" type="xs:string" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="rauatüüp" type="xs:string" use="required" />
 
                      </xs:complexType>
 
                    </xs:element>
 
                  </xs:sequence>
 
                </xs:complexType>
 
              </xs:element>
 
              <xs:element name="automaadid">
 
                <xs:complexType>
 
                  <xs:sequence>
 
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="automaat">
 
                      <xs:complexType>
 
                        <xs:sequence>
 
                          <xs:element name="mudel" type="xs:string" />
 
                          <xs:element name="päritolu-maad">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="päritolu-maa" type="xs:string" />
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="tootjad">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="tootja" type="xs:string" />
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="kaliibrid">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="kaliiber">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="pikkused">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="täispikkus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element minOccurs="0" name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                                <xs:element name="rauapikkus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="kaalud">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="tühikaal">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:decimal" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                                <xs:element minOccurs="0" name="täiskaal">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:decimal" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="salved">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="salv">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="mahutavus">
 
                                        <xs:complexType>
 
                                          <xs:sequence>
 
                                            <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedByte" />
 
                                            <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                            <xs:element minOccurs="0" name="tühikaal">
 
                                              <xs:complexType>
 
                                                <xs:sequence>
 
                                                  <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                                  <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                                </xs:sequence>
 
                                              </xs:complexType>
 
                                            </xs:element>
 
                                            <xs:element minOccurs="0" name="täiskaal">
 
                                              <xs:complexType>
 
                                                <xs:sequence>
 
                                                  <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                                  <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                                </xs:sequence>
 
                                              </xs:complexType>
 
                                            </xs:element>
 
                                            <xs:element minOccurs="0" name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                          </xs:sequence>
 
                                        </xs:complexType>
 
                                      </xs:element>
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="lasketihedused">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="lasketihedus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="laskekaugused">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="laskekaugus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element minOccurs="0" name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                        </xs:sequence>
 
                        <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="laskmisrežiimid" type="xs:string" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="päästikutüüp" type="xs:string" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="rauatüüp" type="xs:string" use="required" />
 
                      </xs:complexType>
 
                    </xs:element>
 
                  </xs:sequence>
 
                </xs:complexType>
 
              </xs:element>
 
              <xs:element name="püstolkuulipildujad">
 
                <xs:complexType>
 
                  <xs:sequence>
 
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="püstolkuulipilduja">
 
                      <xs:complexType>
 
                        <xs:sequence>
 
                          <xs:element name="mudel" type="xs:string" />
 
                          <xs:element name="päritolu-maad">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="päritolu-maa" type="xs:string" />
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="tootjad">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="tootja" type="xs:string" />
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="kaliibrid">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="kaliiber">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="pikkused">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="täispikkus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element minOccurs="0" name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                                <xs:element name="rauapikkus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="kaalud">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="tühikaal">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element minOccurs="0" name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:decimal" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element minOccurs="0" name="salved">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="salv">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="mahutavus">
 
                                        <xs:complexType>
 
                                          <xs:sequence>
 
                                            <xs:element minOccurs="0" name="kaliiber">
 
                                              <xs:complexType>
 
                                                <xs:sequence>
 
                                                  <xs:element name="väärtus" type="xs:decimal" />
 
                                                  <xs:element minOccurs="0" name="ühik" type="xs:string" />
 
                                                  <xs:element minOccurs="0" name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                                </xs:sequence>
 
                                              </xs:complexType>
 
                                            </xs:element>
 
                                            <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedByte" />
 
                                            <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                            <xs:element minOccurs="0" name="tühikaal">
 
                                              <xs:complexType>
 
                                                <xs:sequence>
 
                                                  <xs:element name="väärtus" type="xs:decimal" />
 
                                                  <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                                </xs:sequence>
 
                                              </xs:complexType>
 
                                            </xs:element>
 
                                            <xs:element name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                          </xs:sequence>
 
                                        </xs:complexType>
 
                                      </xs:element>
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                        </xs:sequence>
 
                        <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="laskmisrežiimid" type="xs:string" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="päästikutüüp" type="xs:string" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="rauatüüp" type="xs:string" use="required" />
 
                      </xs:complexType>
 
                    </xs:element>
 
                  </xs:sequence>
 
                </xs:complexType>
 
              </xs:element>
 
              <xs:element name="pumppüssid">
 
                <xs:complexType>
 
                  <xs:sequence>
 
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="pumppüss">
 
                      <xs:complexType>
 
                        <xs:sequence>
 
                          <xs:element name="mudel" type="xs:string" />
 
                          <xs:element name="päritolu-maad">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="päritolu-maa" type="xs:string" />
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="tootjad">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="tootja" type="xs:string" />
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="kaliibrid">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="kaliiber">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedByte" />
 
                                      <xs:element name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="pikkused">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="täispikkus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element minOccurs="0" name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element minOccurs="0" name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="rauapikkus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="kaalud">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="tühikaal">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="salved">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="salv">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="mahutavus">
 
                                        <xs:complexType>
 
                                          <xs:sequence>
 
                                            <xs:element name="väärtus" type="xs:string" />
 
                                            <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                            <xs:element name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                          </xs:sequence>
 
                                        </xs:complexType>
 
                                      </xs:element>
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                        </xs:sequence>
 
                        <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="laskmisrežiimid" type="xs:string" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="päästikutüüp" type="xs:string" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="rauatüüp" type="xs:string" use="required" />
 
                      </xs:complexType>
 
                    </xs:element>
 
                  </xs:sequence>
 
                </xs:complexType>
 
              </xs:element>
 
              <xs:element name="kuulipildujad">
 
                <xs:complexType>
 
                  <xs:sequence>
 
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="kuulipilduja">
 
                      <xs:complexType>
 
                        <xs:sequence>
 
                          <xs:element name="mudel" type="xs:string" />
 
                          <xs:element name="päritolu-maad">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="päritolu-maa" type="xs:string" />
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="tootjad">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="tootja" type="xs:string" />
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="kaliibrid">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="kaliiber">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="pikkused">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="täispikkus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                                <xs:element name="rauapikkus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="kaalud">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="tühikaal">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:decimal" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                                <xs:element minOccurs="0" name="täiskaal">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedByte" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="salved">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="salv">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="mahutavus">
 
                                        <xs:complexType>
 
                                          <xs:sequence>
 
                                            <xs:element name="väärtus" type="xs:string" />
 
                                            <xs:element minOccurs="0" name="ühik" type="xs:string" />
 
                                            <xs:element minOccurs="0" name="tühikaal">
 
                                              <xs:complexType>
 
                                                <xs:sequence>
 
                                                  <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                                  <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                                </xs:sequence>
 
                                              </xs:complexType>
 
                                            </xs:element>
 
                                            <xs:element minOccurs="0" name="täiskaal">
 
                                              <xs:complexType>
 
                                                <xs:sequence>
 
                                                  <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                                  <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                                </xs:sequence>
 
                                              </xs:complexType>
 
                                            </xs:element>
 
                                            <xs:element name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                          </xs:sequence>
 
                                        </xs:complexType>
 
                                      </xs:element>
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="lasketihedused">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="lasketihedus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="laskekaugused">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="laskekaugus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                        </xs:sequence>
 
                        <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="laskmisrežiimid" type="xs:string" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="päästikutüüp" type="xs:string" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="rauatüüp" type="xs:string" use="required" />
 
                      </xs:complexType>
 
                    </xs:element>
 
                  </xs:sequence>
 
                </xs:complexType>
 
              </xs:element>
 
              <xs:element name="täpsuspüssid">
 
                <xs:complexType>
 
                  <xs:sequence>
 
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="täpsuspüss">
 
                      <xs:complexType>
 
                        <xs:sequence>
 
                          <xs:element name="mudel" type="xs:string" />
 
                          <xs:element name="päritolu-maad">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="päritolu-maa" type="xs:string" />
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="tootjad">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="tootja" type="xs:string" />
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="kaliibrid">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element name="kaliiber">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="pikkused">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="täispikkus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element minOccurs="0" name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                                <xs:element name="rauapikkus">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedShort" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="kaalud">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element minOccurs="0" name="täiskaal">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:decimal" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                                <xs:element minOccurs="0" name="tühikaal">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="väärtus" type="xs:decimal" />
 
                                      <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                          <xs:element name="salved">
 
                            <xs:complexType>
 
                              <xs:sequence>
 
                                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="salv">
 
                                  <xs:complexType>
 
                                    <xs:sequence>
 
                                      <xs:element name="mahutavus">
 
                                        <xs:complexType>
 
                                          <xs:sequence>
 
                                            <xs:element name="väärtus" type="xs:unsignedByte" />
 
                                            <xs:element name="ühik" type="xs:string" />
 
                                            <xs:element name="tüüp" type="xs:string" />
 
                                          </xs:sequence>
 
                                        </xs:complexType>
 
                                      </xs:element>
 
                                    </xs:sequence>
 
                                  </xs:complexType>
 
                                </xs:element>
 
                              </xs:sequence>
 
                            </xs:complexType>
 
                          </xs:element>
 
                        </xs:sequence>
 
                        <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="laskmisrežiimid" type="xs:string" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="päästikutüüp" type="xs:string" use="required" />
 
                        <xs:attribute name="rauatüüp" type="xs:string" use="required" />
 
                      </xs:complexType>
 
                    </xs:element>
 
                  </xs:sequence>
 
                </xs:complexType>
 
              </xs:element>
 
            </xs:sequence>
 
          </xs:complexType>
 
        </xs:element>
 
        <xs:element name="külmrelvad">
 
          <xs:complexType>
 
            <xs:sequence>
 
              <xs:element name="löögirelvad">
 
                <xs:complexType>
 
                  <xs:sequence>
 
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="löögirelv">
 
                      <xs:complexType>
 
                        <xs:sequence>
 
                          <xs:element name="nimetus" type="xs:string" />
 
                          <xs:element minOccurs="0" name="tootja" type="xs:string" />
 
                        </xs:sequence>
 
                        <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
 
                      </xs:complexType>
 
                    </xs:element>
 
                  </xs:sequence>
 
                </xs:complexType>
 
              </xs:element>
 
              <xs:element name="torkerelvad">
 
                <xs:complexType>
 
                  <xs:sequence>
 
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="torkerelv">
 
                      <xs:complexType>
 
                        <xs:sequence>
 
                          <xs:element name="nimetus" type="xs:string" />
 
                        </xs:sequence>
 
                        <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
 
                      </xs:complexType>
 
                    </xs:element>
 
                  </xs:sequence>
 
                </xs:complexType>
 
              </xs:element>
 
              <xs:element name="torke-lõikerelvad">
 
                <xs:complexType>
 
                  <xs:sequence>
 
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="torke-lõikerelv">
 
                      <xs:complexType>
 
                        <xs:sequence>
 
                          <xs:element name="nimetus" type="xs:string" />
 
                        </xs:sequence>
 
                        <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
 
                      </xs:complexType>
 
                    </xs:element>
 
                  </xs:sequence>
 
                </xs:complexType>
 
              </xs:element>
 
              <xs:element name="torke-raierelvad">
 
                <xs:complexType>
 
                  <xs:sequence>
 
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="torke-raierelv">
 
                      <xs:complexType>
 
                        <xs:sequence>
 
                          <xs:element name="nimetus" type="xs:string" />
 
                        </xs:sequence>
 
                        <xs:attribute name="Id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
 
                      </xs:complexType>
 
                    </xs:element>
 
                  </xs:sequence>
 
                </xs:complexType>
 
              </xs:element>
 
            </xs:sequence>
 
          </xs:complexType>
 
        </xs:element>
 
      </xs:sequence>
 
    </xs:complexType>
 
  </xs:element>
 
</xs:schema>
 
</pre>
 
  
 
===XML Transformatsiooni failid:===
 
===XML Transformatsiooni failid:===
Line 1,534: Line 30:
 
====Esimene====
 
====Esimene====
 
See transformatsioonifail väljastab tulemuse html kujul .htm faililaiendiga failina ja on mõeldud selleks, et XML failist välja sorteerida ja kuvada kõik XML-i kirjutatud andmed võimalikult loetaval ja viisakal kujul.
 
See transformatsioonifail väljastab tulemuse html kujul .htm faililaiendiga failina ja on mõeldud selleks, et XML failist välja sorteerida ja kuvada kõik XML-i kirjutatud andmed võimalikult loetaval ja viisakal kujul.
<pre>
+
* [http://enos.itcollege.ee/~kkadalip/VR2PROJEKT/XSL-1.xslt Transformatsioonifail 1]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+
* [http://enos.itcollege.ee/~kkadalip/VR2PROJEKT/XSL-1.htm Transformatsioonifail 1 tulemus]
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 
    xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
 
>
 
  <xsl:output method="html" indent="yes"/>
 
  <xsl:template match="/">
 
    <!--http://stackoverflow.com/questions/825831/check-if-a-string-is-null-or-empty-in-xslt-->
 
    <html>
 
      <head>
 
        <title>
 
          RELVAKATALOOG 2013 VR2
 
        </title>
 
      </head>
 
      <body>
 
        <h1>Relvakataloog 2013</h1>
 
        <ol>
 
          <xsl:for-each select="relvad/käsitulirelvad">
 
            <h2>
 
              Selles nimekirjas on <xsl:value-of select="name()"/><xsl:text>:</xsl:text>
 
            </h2>
 
            <xsl:for-each select="*">
 
              <xsl:sort select="name()" order="ascending"/> <!--see siin sorteerib relvagrupid tähestikulisse järjekorda-->
 
              <h3>
 
                Järgnevad relvad on <xsl:value-of select="name()"/><xsl:text>:</xsl:text>
 
              </h3>
 
              <xsl:for-each select="*">
 
                <li>
 
                  <h3>
 
                    <xsl:value-of select="name()"/>
 
                    <xsl:text> </xsl:text>
 
                    <xsl:value-of select="mudel"/>
 
                  </h3>
 
                </li>
 
                <xsl:if test="@laskmisrežiimid">
 
                  <b>Laskmisrežiimid: </b>
 
                  <xsl:value-of select="@laskmisrežiimid"/>
 
                  <br></br>
 
                </xsl:if>
 
                <xsl:if test="@päästikutüüp">
 
                  <b>Päästikutüüp: </b>
 
                  <xsl:value-of select="@päästikutüüp"/>
 
                  <br></br>
 
                </xsl:if>
 
                <xsl:if test="@rauatüüp">
 
                  <b>Rauatüüp: </b>
 
                  <xsl:value-of select="@rauatüüp"/>
 
                  <br></br>
 
                </xsl:if>
 
                <xsl:if test="tootjad/*">
 
                  <b>Tootjad: </b>
 
                  <br></br>
 
                  <ul>
 
                    <xsl:for-each select="tootjad/*">
 
                      <li>
 
                        <xsl:value-of select="."/>
 
                      </li>
 
                    </xsl:for-each>
 
                    <br></br>
 
                  </ul>
 
                </xsl:if>
 
                <xsl:if test="päritolu-maad/*">
 
                  <b>Päritolu-maad: </b>
 
                  <br></br>
 
                  <ul>
 
                    <xsl:for-each select="päritolu-maad/*">
 
                      <li>
 
                        <xsl:value-of select="."/>
 
                      </li>
 
                    </xsl:for-each>
 
                    <br></br>
 
                  </ul>
 
                </xsl:if>
 
                <xsl:if test="kaliibrid/*">
 
                  <b>Kaliibrid: </b>
 
                  <br></br>
 
                  <ul>
 
                    <xsl:for-each select="kaliibrid/*">
 
                      <li>
 
                        <xsl:value-of select="."/>
 
                      </li>
 
                    </xsl:for-each>
 
                    <br></br>
 
                  </ul>
 
                </xsl:if>
 
                <xsl:if test="pikkused/*">
 
                  <b>Pikkused: </b>
 
                  <br></br>
 
                  <ul>
 
                    <xsl:for-each select="pikkused">
 
                      <xsl:if test="täispikkus or rauapikkus">
 
                        <xsl:for-each select="*">
 
                          <li>
 
                            <b>
 
                              <xsl:value-of select="name()"/>
 
                              <xsl:text> (</xsl:text>
 
                              <xsl:if test="tüüp">
 
                                <xsl:for-each select="tüüp">
 
                                  <xsl:if test=".">
 
                                    <xsl:value-of select="."/>
 
                                  </xsl:if>
 
                                </xsl:for-each>
 
                              </xsl:if>
 
                              <xsl:if test="not(tüüp)">
 
                                <xsl:text>standardkonfiguratsioonis</xsl:text>
 
                              </xsl:if>
 
                              <xsl:text>):</xsl:text>
 
                            </b>
 
                          </li>
 
                          <xsl:for-each select="*">
 
                            <!--(tüüp?, kaliibritüüp*, vintrauatüüp?, väärtus?, ühik?)-->
 
                            <ul>
 
                              <xsl:if test="name() != 'tüüp'">
 
                                <li>
 
                                  <b>
 
                                    <xsl:value-of select="name()"/>
 
                                    <xsl:text>: </xsl:text>
 
                                  </b>
 
                                  <xsl:value-of select="."/>
 
                                </li>
 
                              </xsl:if>
 
                            </ul>
 
                          </xsl:for-each>
 
                        </xsl:for-each>
 
                      </xsl:if>
 
                    </xsl:for-each>
 
                  </ul>
 
                </xsl:if>
 
                <xsl:if test="kaalud/*">
 
                  <b>Kaalud: </b>
 
                  <br></br>
 
                  <ul>
 
                    <xsl:for-each select="kaalud">
 
                      <xsl:if test="tühikaal or täiskaal">
 
                        <xsl:for-each select="*">
 
                          <li>
 
                            <xsl:text>Kaalutüüp - </xsl:text>
 
                            <b>
 
                              <xsl:value-of select="name()"/>
 
                            </b>
 
                          </li>
 
                          <xsl:for-each select="*">
 
                            <!--(tüüp?, kaliibritüüp*, vintrauatüüp?, väärtus?, ühik?)-->
 
                            <ul>
 
                              <xsl:if test=".">
 
                                <li>
 
                                  <b>
 
                                    <xsl:value-of select="name()"/>
 
                                    <xsl:text>: </xsl:text>
 
                                  </b>
 
                                  <xsl:value-of select="."/>
 
                                </li>
 
                              </xsl:if>
 
                            </ul>
 
                          </xsl:for-each>
 
                        </xsl:for-each>
 
                      </xsl:if>
 
                    </xsl:for-each>
 
                  </ul>
 
                </xsl:if>
 
                <xsl:if test="salved/*">
 
                  <b>Salved: </b>
 
                  <br></br>
 
                  <ul>
 
                    <xsl:for-each select="salved/*">
 
                      <li>
 
                        <xsl:text>Salv, kuhu mahub </xsl:text>
 
                        <xsl:if test="mahutavus">
 
                          <xsl:value-of select="mahutavus/väärtus"/>
 
                          <xsl:text> </xsl:text>
 
                          <xsl:value-of select="mahutavus/ühik"/>
 
                          <xsl:if test="mahutavus/tüüp">
 
                            <xsl:text> (</xsl:text>
 
                            <xsl:value-of select="mahutavus/tüüp"/>
 
                            <xsl:text>) </xsl:text>
 
                          </xsl:if>
 
                        </xsl:if>
 
                        <xsl:if test="not(mahutavus)">
 
                          <xsl:text>teadmata arv</xsl:text>
 
                        </xsl:if>
 
                        <xsl:if test="kaliibritüüp">
 
                          <xsl:text> kaliibriga </xsl:text>
 
                          <xsl:value-of select="kaliibritüüp"/>
 
                          <xsl:text>.</xsl:text>
 
                        </xsl:if>
 
                        <xsl:if test="not(kaliibritüüp)">
 
                          <xsl:text> relva standardkaliibriga.</xsl:text>
 
                        </xsl:if>
 
                      </li>
 
                    </xsl:for-each>
 
                    <br></br>
 
                  </ul>
 
                </xsl:if>
 
                <br></br>
 
              </xsl:for-each>
 
            </xsl:for-each>
 
          </xsl:for-each>
 
        </ol>
 
        <br></br>
 
        <br></br>
 
        <ol>
 
          <xsl:for-each select="relvad/külmrelvad">
 
            <h2>
 
              Selles nimekirjas on <xsl:value-of select="name()"/><xsl:text>:</xsl:text>
 
            </h2>
 
            <xsl:for-each select="*">
 
              <h3>
 
                <u>
 
                  Järgnevad relvad on <xsl:value-of select="name()"/>
 
                  <xsl:text>: </xsl:text>
 
                </u>
 
              </h3>
 
              <xsl:for-each select="*">
 
                <li>
 
                  <xsl:if test="nimetus">
 
                    <font size="4.5">
 
                      <b>
 
                        <xsl:value-of select="nimetus"/>
 
                      </b>
 
                    </font>
 
                    <br></br>
 
                  </xsl:if>
 
                  <xsl:if test="tootja">
 
                    <b>Tootja: </b>
 
                    <xsl:value-of select="tootja"/>
 
                    <br></br>
 
                  </xsl:if>
 
                </li>
 
                <br></br>
 
              </xsl:for-each>
 
            </xsl:for-each>
 
          </xsl:for-each>
 
        </ol>
 
      </body>
 
    </html>
 
  </xsl:template>
 
</xsl:stylesheet>
 
</pre>
 
  
 
====Teine====
 
====Teine====
 
See transformatsioonifail väljastab tulemuse html kujul .htm faililaiendiga failina ja on mõeldud selleks, et XML failist välja sorteerida ja kuvada esimeses nimekirjas kõik käsitulirelvad (tulirelva tüübi tekst on värvitud punaseks) ning teises nimekirjas külmrelvad (külmrelva tüübi tekst on värvitud siniseks).
 
See transformatsioonifail väljastab tulemuse html kujul .htm faililaiendiga failina ja on mõeldud selleks, et XML failist välja sorteerida ja kuvada esimeses nimekirjas kõik käsitulirelvad (tulirelva tüübi tekst on värvitud punaseks) ning teises nimekirjas külmrelvad (külmrelva tüübi tekst on värvitud siniseks).
<pre>
+
* [http://enos.itcollege.ee/~kkadalip/VR2PROJEKT/XSL-2.xslt Transformatsioonifail 2]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+
* [http://enos.itcollege.ee/~kkadalip/VR2PROJEKT/XSL-2.htm Transformatsioonifail 2 tulemus]
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 
    xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
 
>
 
  <xsl:output method="html" indent="yes"/>
 
 
 
  <xsl:template match="/">
 
    <html>
 
      <body>
 
        <xsl:apply-templates/>
 
      </body>
 
    </html>
 
  </xsl:template>
 
 
 
  <xsl:template match="käsitulirelvad">
 
    <h2>
 
      <u>Pauguvardad ja teised lahedad ridvad nimekirjast:</u>
 
    </h2>
 
    <h4>
 
      <xsl:for-each select="*">
 
        <xsl:for-each select="*">
 
          <span style="color:#FF0000">
 
            <xsl:value-of select="name()"></xsl:value-of>
 
          </span>
 
          <xsl:text> </xsl:text>
 
          <xsl:value-of select="mudel"/>
 
          <br />
 
        </xsl:for-each>
 
      </xsl:for-each>
 
    </h4>
 
    <br />
 
  </xsl:template>
 
 
 
  <xsl:template match="külmrelvad">
 
    <h2>
 
      <u>Muud niidukvibud nimekirjast:</u>
 
    </h2>
 
    <h4>
 
      <xsl:for-each select="*">
 
        <xsl:for-each select="*">
 
          <span style="color:#0000FF">
 
            <xsl:value-of select="name()"></xsl:value-of>
 
          </span>
 
          <xsl:text> </xsl:text>
 
          <xsl:value-of select="nimetus"/>
 
          <br />
 
        </xsl:for-each>
 
      </xsl:for-each>
 
    </h4>
 
    <br />
 
  </xsl:template>
 
</xsl:stylesheet>
 
</pre>
 
  
 
====Kolmas====
 
====Kolmas====
 
See transformatsioonifail väljastab tulemuse html kujul .htm faililaiendiga failina ja on mõeldud selleks, et XML failist välja sorteerida ja kuvada esimeses alamsektsioonis USA-s toodetavad käsitulirelvad ning teises alamsektsioonis 9mm kaliibriga käsitulirelvad.
 
See transformatsioonifail väljastab tulemuse html kujul .htm faililaiendiga failina ja on mõeldud selleks, et XML failist välja sorteerida ja kuvada esimeses alamsektsioonis USA-s toodetavad käsitulirelvad ning teises alamsektsioonis 9mm kaliibriga käsitulirelvad.
<pre>
+
* [http://enos.itcollege.ee/~kkadalip/VR2PROJEKT/XSL-3.xslt Transformatsioonifail 3]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+
* [http://enos.itcollege.ee/~kkadalip/VR2PROJEKT/XSL-3.htm Transformatsioonifail 3 tulemus]
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 
    xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
 
>
 
  <xsl:output method="html" indent="yes"/>
 
  <!--relvad USA-st ja Saksamaalt-->
 
  <xsl:template match="/">
 
    <html>
 
      <body>
 
        <h2>USA-s toodetakse käsitulirelvadest:</h2>
 
        <xsl:for-each select="*/käsitulirelvad/*/*/päritolu-maad">
 
          <xsl:if test="päritolu-maa = 'USA'">
 
            <xsl:value-of select="../mudel"/>
 
            <xsl:text>, </xsl:text>
 
          </xsl:if>
 
        </xsl:for-each>
 
        <xsl:text>.</xsl:text>
 
        <h2>9mm kaliibriga käsitulirelvad:</h2>
 
        <xsl:for-each select="*/käsitulirelvad/*/*/kaliibrid">
 
          <xsl:if test="kaliiber/väärtus = '9' or kaliiber/väärtus = '9x19' and (contains(kaliiber/ühik, 'mm') or contains(kaliiber/tüüp, 'mm'))">
 
            <xsl:value-of select="../mudel"/>
 
            <xsl:text>, </xsl:text>
 
          </xsl:if>
 
        </xsl:for-each>
 
        <xsl:text>.</xsl:text>
 
      </body>
 
    </html>
 
  </xsl:template>
 
</xsl:stylesheet>
 
</pre>
 
  
 
==Teenus==
 
==Teenus==
...
+
Valminud teenuse meetodid:
 +
* '''User GetCurrentUser()''' - tagastab teenuse välja kutsunud kasutaja ''User'' objektina
 +
* '''bool RegisterUser(User user)''' - registreerib etteantud kasutaja, tagastab registreerimise õnnestumise ''true/false''
 +
* '''bool LoginUser(string username, string password)''' - logib kasutaja sisse. Kontrollib, kas antud kasutajanimi ja parool ühtivad andmebaasi andmetega, tagastab tõeväärtuse
 +
* '''string GetUserRole(string username)''' - tagastab kasutaja rolli ''string''-ina. Kasutaja võib olla kas ''admin'' või ''user'' tüüpi
 +
* '''bool AddGun(Gun gun)''' - lisab ''Gun'' andmetüübi andmebaasiolemisse ''Gun''. Tagastab lisamise õnnestumise
 +
* '''string GetMd5Hash(string password)''' - muudab etteantud parooli räsiks, tagastab ''string''-i
 +
* '''bool VerifyMd5Hash(string input, string hash)''' - kontrollib räsi
 +
* '''ObservableCollection<string> GetAllCategories()''' - tagastab kõik kategooriad tabelist ''Gun'' ''ObservableCollection''-ina.
 +
* '''ObservableCollection<string> GetAllGategoryWeapons(string category)''' - tagastab ''ObservableCollection''-ina kõik relvad, mis kuuluvad etteantud kategooriasse
 +
* '''ObservableCollection<string> PopulateSpecs(string selectedGun)''' - tagastab kõik etteantud relva spetsifikatsioonid ''ObservableCollection''-ina
 +
* '''ObservableCollection<AddOn> GetAllAddOns()''' - tagastab kõik relvalisad ''ObservableCollection''-ina
 +
* '''ObservableCollection<Caliber> GetAllCalibers()''' - tagastab kõik kaliibrid ''ObservableCollection''-ina
 +
* '''ObservableCollection<Cartridge> GetAllCartridges()''' - tagastab kõik padrunid ''ObservableCollection''-ina
 +
* '''ObservableCollection<Gun> GetAllGuns()''' - tagastab kõik relvad ''ObservableCollection''-ina
 +
* '''ObservableCollection<GunBarrel> GetAllGunBarrels()''' - tagastab kõik relvatorud ''ObservableCollection''-ina
 +
* '''ObservableCollection<GunSize> GetAllGunSizes()''' - tagastab kõik relvasuurused ''ObservableCollection''-ina
 +
* '''ObservableCollection<GunWeight> GetAllGunWeights()''' - tagastab kõik relvakaalud ''ObservableCollection''-ina
 +
* '''ObservableCollection<ItemSize> GetAllItemSizes()''' - tagastab kõik ühikusuurused ''ObservableCollection''-ina
 +
* '''ObservableCollection<Magazine> GetAllMagazines()''' - tagastab kõik salved ''ObservableCollection''-ina
 +
* '''ObservableCollection<Manufacturer> GetAllManufacturers()''' - tagastab kõik relvatootjad ''ObservableCollection''-ina
 +
* '''ObservableCollection<MeasurementUnit> GetAllMeasurementUnits()''' - tagastab kõik mõõteühikud ''ObservableCollection''-ina
 +
* '''ObservableCollection<OtherWeapon> GetAllOtherWeapons()''' - tagastab kõik muud tüüpi relvad (mitte Gun) ''ObservableCollection''-ina
 +
* '''ObservableCollection<Rof> GetAllRofs()''' - tagastab kõik lasketihedused ''ObservableCollection''-ina
 +
* '''ObservableCollection<User> GetAllUsers()''' - tagastab kõik kasutajad ''ObservableCollection''-ina
 +
* '''ObservableCollection<ViewStatistic> GetAllViewStatistics()''' - tagastab kogu statistika ''ObservableCollection''-ina
 +
* '''bool AddStat(Gun gun, User user)''' - lisab ViewStatistic tabelisse kasutaja ja user objekti, tagastab ''true/false'' vastavalt õnnestumisele
  
Valminud teenuse meetodid:
+
==Klientrakendus==
* '''...''' - ...
 
  
Valminud töö saab kätte lingilt: ...
+
Klientrakendus on nii tavakasutajale kui ka administraatorile mõeldud rakendus, millega on võimalik andmebaasist lugeda andmeid erinevate relvade kohta. Tavakasutajal on võimalik end registreerida kasutajaks ja vaadata andmeid. Kasutajamugavuse mõttes on relvad jaotatud kategooriatesse.
  
==Klientrakendus==
+
Administraatoril on võimalik andmeid vaadata ning neid ka muuta ja lisada. Administraatoril on mugavaks halduseks oma liides, mis erineb tavakasutaja omast märkimisväärselt. Kasutaja vaatamised salvestatakse ning administraatoril on võimalik vaadata ka statistikat selle kohta, mida mingi kasutaja on vaadanud ning kui mitu korda.
Valminud klientrakenduse saab allalaadida lingilt: ...
 
  
Klientrakendus on ...
+
==Allalaadimine==
 +
Valminud töö algkoodi/solutioni saab allalaadida lingilt: http://www.upload.ee/download/3368769/2d310056c999a3a1c47/XMLprojekt.zip
  
 
==Logi==
 
==Logi==
===22.03.2013===
+
 
 +
===21.03.2013===
 
* Lõime WIKI lehe
 
* Lõime WIKI lehe
 
* Esitasime ära XML, DTD, Schemad, XSL-id (3 erinevat)
 
* Esitasime ära XML, DTD, Schemad, XSL-id (3 erinevat)
 +
* Lisasime kommentaarid
 +
* Kirjutasime worktaske
 +
 +
=== 22.03.2013 ===
 +
* XML parsemisega tegelemine klientrakenduse poolel
 +
* kolmas XSL
 +
* XSL-ide parandamine
 +
 +
=== 30.03.2013===
 +
* Kirutasime retsensiooni meeskonna [[Talk:CSharpArt]] XML, XSLT ja XSD kohta.
 +
 +
=== 12.04.2013 ===
 +
* Esialgse WCF teenuse lisamine ning testimine
 +
 +
=== 26.04.2103 ===
 +
* Andmebaasimudelite lisamine
 +
* Teenuse testimine
 +
* Kõikide ''repository''-de ja nende ''interface''-de lisamine
 +
 +
=== 29.04.2013 ===
 +
* Andmebaasimudelite parandamine
 +
 +
=== 30.04.2013 ===
 +
* Andmebaasimudelite annotatsioonide lisamine
 +
 +
=== 02.05.2013 ===
 +
* ''Data access Layer''-i lisamine ja muutmine
 +
 +
=== 07.05.2013 ===
 +
* Andmebaasimudelite muutmine
 +
 +
=== 08.05.2013 ===
 +
* Andmebaasimudelite parandus
 +
 +
=== 11.05.2013 ===
 +
* MVC ja Ninject-iga tegelemine
 +
* Registreerimise akna loomine
 +
* Registreerimise funktsiooni arendamine
 +
* Login akna ja funktsionaalsuse loomine
 +
 +
=== 13.05.2013 ===
 +
* Relva kategooriate järgi navigeerimine kasutaja põhivaates
 +
* WPF poolne turvalisus
 +
 +
=== 17.05.2013 ===
 +
* ''Unit of Work'' klass
 +
 +
=== 18.05.2013 ===
 +
* Uus kujundus
 +
* Relva lisamise akna loomine
 +
* Parandatud AddUser ja AddGun toimimist, ''unit of work'' kasutusele võetud
 +
* Asünkroonne logimine ja registreerimine
 +
 +
=== 20.05.2013 ===
 +
* Relva lisamise funktsiooni parandamine, peaaegu töötab
 +
* Spagettkoodi eemaldamine
 +
 +
=== 22.05.2013 ===
 +
* Lisasime Admin paneeli nupud
 +
* Parandasime disaini
 +
* UserList akna lisamine
 +
 +
=== 23.05.2013 ===
 +
* XAMLiga tegelemine - parandasime klientrakenduse välimust
 +
 +
=== 25.05.2013===
 +
* Lisasime statistika kuvamise
 +
* Parandasime koodi välimust
 +
* Suurendasime koodi efektiivsust, spagettkoodi vähendamine
  
=== 23.03.2013===
+
=== 26.05.2013===
* ...
+
* Andsime enda klientrakendusele viimast lihvi
=== 24.03.2013===
+
* Parandasime toimivaks relvade lisamise loogika
* ...
+
* Parandasime statistika kuvamist
=== 25.03.2013===
 
* ...
 
=== 26.03.2013===
 
* ...
 
=== 27.03.2013===
 
* ...
 
=== 28.03.2013===
 
* ...
 

Latest revision as of 21:17, 8 June 2013

LIIKMED

 • Karl Kadalipp
 • Robert Pärn

Kodutöö XML osa

Teemaks valisime relvakataloogi/e-poe, kus hoitakse informatsiooni erinevate käsituli- ja külmrelvade kohta.

XML

Kirjeldus:

Meie .xml faili juurelemendiks on <relvad>, mis jagunevad omakorda kaheks: <käsitulirelvad> ja <külmrelvad>. Seda selleks, et oleks selgem eristada. <käsitulirelvad> jagunevad: element püstolid, automaadid, pumppüssid jne. Vastavalt on nende sees juba individuaalsed relvamudelid, näiteks element püstol, mille sees on antud relva tehnilised spetsifikatsioonid ning eripärad. Ka külmrelvad jagunevad alamliikidesse nagu <löögirelvad>, <torkerelvad> jne ning sisaldavad mõningaid andmeid. Atribuudid on tulirelvade alamliikide elementidel mõningad andmed, mis on ühised kõikidel tulirelvadel.

Link:

XML DTD

Kirjeldus:

DTD eesmärk on aidata .xml failis leida üles vigu ning üldstruktuuri parandada/defineerida.

Link:

XML Skeemifail (DTD põhjal)

XML Automaatgenereeritud skeemifail

XML Transformatsiooni failid:

Esimene

See transformatsioonifail väljastab tulemuse html kujul .htm faililaiendiga failina ja on mõeldud selleks, et XML failist välja sorteerida ja kuvada kõik XML-i kirjutatud andmed võimalikult loetaval ja viisakal kujul.

Teine

See transformatsioonifail väljastab tulemuse html kujul .htm faililaiendiga failina ja on mõeldud selleks, et XML failist välja sorteerida ja kuvada esimeses nimekirjas kõik käsitulirelvad (tulirelva tüübi tekst on värvitud punaseks) ning teises nimekirjas külmrelvad (külmrelva tüübi tekst on värvitud siniseks).

Kolmas

See transformatsioonifail väljastab tulemuse html kujul .htm faililaiendiga failina ja on mõeldud selleks, et XML failist välja sorteerida ja kuvada esimeses alamsektsioonis USA-s toodetavad käsitulirelvad ning teises alamsektsioonis 9mm kaliibriga käsitulirelvad.

Teenus

Valminud teenuse meetodid:

 • User GetCurrentUser() - tagastab teenuse välja kutsunud kasutaja User objektina
 • bool RegisterUser(User user) - registreerib etteantud kasutaja, tagastab registreerimise õnnestumise true/false
 • bool LoginUser(string username, string password) - logib kasutaja sisse. Kontrollib, kas antud kasutajanimi ja parool ühtivad andmebaasi andmetega, tagastab tõeväärtuse
 • string GetUserRole(string username) - tagastab kasutaja rolli string-ina. Kasutaja võib olla kas admin või user tüüpi
 • bool AddGun(Gun gun) - lisab Gun andmetüübi andmebaasiolemisse Gun. Tagastab lisamise õnnestumise
 • string GetMd5Hash(string password) - muudab etteantud parooli räsiks, tagastab string-i
 • bool VerifyMd5Hash(string input, string hash) - kontrollib räsi
 • ObservableCollection<string> GetAllCategories() - tagastab kõik kategooriad tabelist Gun ObservableCollection-ina.
 • ObservableCollection<string> GetAllGategoryWeapons(string category) - tagastab ObservableCollection-ina kõik relvad, mis kuuluvad etteantud kategooriasse
 • ObservableCollection<string> PopulateSpecs(string selectedGun) - tagastab kõik etteantud relva spetsifikatsioonid ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<AddOn> GetAllAddOns() - tagastab kõik relvalisad ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<Caliber> GetAllCalibers() - tagastab kõik kaliibrid ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<Cartridge> GetAllCartridges() - tagastab kõik padrunid ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<Gun> GetAllGuns() - tagastab kõik relvad ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<GunBarrel> GetAllGunBarrels() - tagastab kõik relvatorud ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<GunSize> GetAllGunSizes() - tagastab kõik relvasuurused ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<GunWeight> GetAllGunWeights() - tagastab kõik relvakaalud ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<ItemSize> GetAllItemSizes() - tagastab kõik ühikusuurused ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<Magazine> GetAllMagazines() - tagastab kõik salved ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<Manufacturer> GetAllManufacturers() - tagastab kõik relvatootjad ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<MeasurementUnit> GetAllMeasurementUnits() - tagastab kõik mõõteühikud ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<OtherWeapon> GetAllOtherWeapons() - tagastab kõik muud tüüpi relvad (mitte Gun) ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<Rof> GetAllRofs() - tagastab kõik lasketihedused ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<User> GetAllUsers() - tagastab kõik kasutajad ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<ViewStatistic> GetAllViewStatistics() - tagastab kogu statistika ObservableCollection-ina
 • bool AddStat(Gun gun, User user) - lisab ViewStatistic tabelisse kasutaja ja user objekti, tagastab true/false vastavalt õnnestumisele

Klientrakendus

Klientrakendus on nii tavakasutajale kui ka administraatorile mõeldud rakendus, millega on võimalik andmebaasist lugeda andmeid erinevate relvade kohta. Tavakasutajal on võimalik end registreerida kasutajaks ja vaadata andmeid. Kasutajamugavuse mõttes on relvad jaotatud kategooriatesse.

Administraatoril on võimalik andmeid vaadata ning neid ka muuta ja lisada. Administraatoril on mugavaks halduseks oma liides, mis erineb tavakasutaja omast märkimisväärselt. Kasutaja vaatamised salvestatakse ning administraatoril on võimalik vaadata ka statistikat selle kohta, mida mingi kasutaja on vaadanud ning kui mitu korda.

Allalaadimine

Valminud töö algkoodi/solutioni saab allalaadida lingilt: http://www.upload.ee/download/3368769/2d310056c999a3a1c47/XMLprojekt.zip

Logi

21.03.2013

 • Lõime WIKI lehe
 • Esitasime ära XML, DTD, Schemad, XSL-id (3 erinevat)
 • Lisasime kommentaarid
 • Kirjutasime worktaske

22.03.2013

 • XML parsemisega tegelemine klientrakenduse poolel
 • kolmas XSL
 • XSL-ide parandamine

30.03.2013

 • Kirutasime retsensiooni meeskonna Talk:CSharpArt XML, XSLT ja XSD kohta.

12.04.2013

 • Esialgse WCF teenuse lisamine ning testimine

26.04.2103

 • Andmebaasimudelite lisamine
 • Teenuse testimine
 • Kõikide repository-de ja nende interface-de lisamine

29.04.2013

 • Andmebaasimudelite parandamine

30.04.2013

 • Andmebaasimudelite annotatsioonide lisamine

02.05.2013

 • Data access Layer-i lisamine ja muutmine

07.05.2013

 • Andmebaasimudelite muutmine

08.05.2013

 • Andmebaasimudelite parandus

11.05.2013

 • MVC ja Ninject-iga tegelemine
 • Registreerimise akna loomine
 • Registreerimise funktsiooni arendamine
 • Login akna ja funktsionaalsuse loomine

13.05.2013

 • Relva kategooriate järgi navigeerimine kasutaja põhivaates
 • WPF poolne turvalisus

17.05.2013

 • Unit of Work klass

18.05.2013

 • Uus kujundus
 • Relva lisamise akna loomine
 • Parandatud AddUser ja AddGun toimimist, unit of work kasutusele võetud
 • Asünkroonne logimine ja registreerimine

20.05.2013

 • Relva lisamise funktsiooni parandamine, peaaegu töötab
 • Spagettkoodi eemaldamine

22.05.2013

 • Lisasime Admin paneeli nupud
 • Parandasime disaini
 • UserList akna lisamine

23.05.2013

 • XAMLiga tegelemine - parandasime klientrakenduse välimust

25.05.2013

 • Lisasime statistika kuvamise
 • Parandasime koodi välimust
 • Suurendasime koodi efektiivsust, spagettkoodi vähendamine

26.05.2013

 • Andsime enda klientrakendusele viimast lihvi
 • Parandasime toimivaks relvade lisamise loogika
 • Parandasime statistika kuvamist