Meeskond "asdasdasd"

From ICO wiki
Revision as of 22:16, 8 June 2013 by Kkadalip (talk | contribs) (Klientrakendus)

LIIKMED

 • Karl Kadalipp
 • Robert Pärn

Kodutöö XML osa

Teemaks valisime relvakataloogi/e-poe, kus hoitakse informatsiooni erinevate käsituli- ja külmrelvade kohta.

XML

Kirjeldus:

Meie .xml faili juurelemendiks on <relvad>, mis jagunevad omakorda kaheks: <käsitulirelvad> ja <külmrelvad>. Seda selleks, et oleks selgem eristada. <käsitulirelvad> jagunevad: element püstolid, automaadid, pumppüssid jne. Vastavalt on nende sees juba individuaalsed relvamudelid, näiteks element püstol, mille sees on antud relva tehnilised spetsifikatsioonid ning eripärad. Ka külmrelvad jagunevad alamliikidesse nagu <löögirelvad>, <torkerelvad> jne ning sisaldavad mõningaid andmeid. Atribuudid on tulirelvade alamliikide elementidel mõningad andmed, mis on ühised kõikidel tulirelvadel.

Link:

XML DTD

Kirjeldus:

DTD eesmärk on aidata .xml failis leida üles vigu ning üldstruktuuri parandada/defineerida.

Link:

XML Skeemifail (DTD põhjal)

XML Automaatgenereeritud skeemifail

XML Transformatsiooni failid:

Esimene

See transformatsioonifail väljastab tulemuse html kujul .htm faililaiendiga failina ja on mõeldud selleks, et XML failist välja sorteerida ja kuvada kõik XML-i kirjutatud andmed võimalikult loetaval ja viisakal kujul.

Teine

See transformatsioonifail väljastab tulemuse html kujul .htm faililaiendiga failina ja on mõeldud selleks, et XML failist välja sorteerida ja kuvada esimeses nimekirjas kõik käsitulirelvad (tulirelva tüübi tekst on värvitud punaseks) ning teises nimekirjas külmrelvad (külmrelva tüübi tekst on värvitud siniseks).

Kolmas

See transformatsioonifail väljastab tulemuse html kujul .htm faililaiendiga failina ja on mõeldud selleks, et XML failist välja sorteerida ja kuvada esimeses alamsektsioonis USA-s toodetavad käsitulirelvad ning teises alamsektsioonis 9mm kaliibriga käsitulirelvad.

Teenus

Valminud teenuse meetodid:

 • User GetCurrentUser() - tagastab teenuse välja kutsunud kasutaja User objektina
 • bool RegisterUser(User user) - registreerib etteantud kasutaja, tagastab registreerimise õnnestumise true/false
 • bool LoginUser(string username, string password) - logib kasutaja sisse. Kontrollib, kas antud kasutajanimi ja parool ühtivad andmebaasi andmetega, tagastab tõeväärtuse
 • string GetUserRole(string username) - tagastab kasutaja rolli string-ina. Kasutaja võib olla kas admin või user tüüpi
 • bool AddGun(Gun gun) - lisab Gun andmetüübi andmebaasiolemisse Gun. Tagastab lisamise õnnestumise
 • string GetMd5Hash(string password) - muudab etteantud parooli räsiks, tagastab string-i
 • bool VerifyMd5Hash(string input, string hash) - kontrollib räsi
 • ObservableCollection<string> GetAllCategories() - tagastab kõik kategooriad tabelist Gun ObservableCollection-ina.
 • ObservableCollection<string> GetAllGategoryWeapons(string category) - tagastab ObservableCollection-ina kõik relvad, mis kuuluvad etteantud kategooriasse
 • ObservableCollection<string> PopulateSpecs(string selectedGun) - tagastab kõik etteantud relva spetsifikatsioonid ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<AddOn> GetAllAddOns() - tagastab kõik relvalisad ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<Caliber> GetAllCalibers() - tagastab kõik kaliibrid ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<Cartridge> GetAllCartridges() - tagastab kõik padrunid ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<Gun> GetAllGuns() - tagastab kõik relvad ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<GunBarrel> GetAllGunBarrels() - tagastab kõik relvatorud ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<GunSize> GetAllGunSizes() - tagastab kõik relvasuurused ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<GunWeight> GetAllGunWeights() - tagastab kõik relvakaalud ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<ItemSize> GetAllItemSizes() - tagastab kõik ühikusuurused ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<Magazine> GetAllMagazines() - tagastab kõik salved ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<Manufacturer> GetAllManufacturers() - tagastab kõik relvatootjad ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<MeasurementUnit> GetAllMeasurementUnits() - tagastab kõik mõõteühikud ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<OtherWeapon> GetAllOtherWeapons() - tagastab kõik muud tüüpi relvad (mitte Gun) ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<Rof> GetAllRofs() - tagastab kõik lasketihedused ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<User> GetAllUsers() - tagastab kõik kasutajad ObservableCollection-ina
 • ObservableCollection<ViewStatistic> GetAllViewStatistics() - tagastab kogu statistika ObservableCollection-ina
 • bool AddStat(Gun gun, User user) - lisab ViewStatistic tabelisse kasutaja ja user objekti, tagastab true/false vastavalt õnnestumisele

Klientrakendus

Klientrakendus on nii tavakasutajale kui ka administraatorile mõeldud rakendus, millega on võimalik andmebaasist lugeda andmeid erinevate relvade kohta. Tavakasutajal on võimalik end registreerida kasutajaks ja vaadata andmeid. Kasutajamugavuse mõttes on relvad jaotatud kategooriatesse.

Administraatoril on võimalik andmeid vaadata ning neid ka muuta ja lisada. Administraatoril on mugavaks halduseks oma liides, mis erineb tavakasutaja omast märkimisväärselt. Kasutaja vaatamised salvestatakse ning administraatoril on võimalik vaadata ka statistikat selle kohta, mida mingi kasutaja on vaadanud ning kui mitu korda.

Valminud töö saab allalaadida lingilt: http://www.upload.ee/download/3368769/2d310056c999a3a1c47/XMLprojekt.zip

Logi

21.03.2013

 • Lõime WIKI lehe
 • Esitasime ära XML, DTD, Schemad, XSL-id (3 erinevat)
 • Lisasime kommentaarid
 • Kirjutasime worktaske

22.03.2013

 • XML parsemisega tegelemine klientrakenduse poolel
 • kolmas XSL
 • XSL-ide parandamine

30.03.2013

 • Kirutasime retsensiooni meeskonna Talk:CSharpArt XML, XSLT ja XSD kohta.

12.04.2013

 • Esialgse WCF teenuse lisamine ning testimine

26.04.2103

 • Andmebaasimudelite lisamine
 • Teenuse testimine
 • Kõikide repository-de ja nende interface-de lisamine

29.04.2013

 • Andmebaasimudelite parandamine

30.04.2013

 • Andmebaasimudelite annotatsioonide lisamine

02.05.2013

 • Data access Layer-i lisamine ja muutmine

07.05.2013

 • Andmebaasimudelite muutmine

08.05.2013

 • Andmebaasimudelite parandus

11.05.2013

 • MVC ja Ninject-iga tegelemine
 • Registreerimise akna loomine
 • Registreerimise funktsiooni arendamine
 • Login akna ja funktsionaalsuse loomine

13.05.2013

 • Relva kategooriate järgi navigeerimine kasutaja põhivaates
 • WPF poolne turvalisus

17.05.2013

 • Unit of Work klass

18.05.2013

 • Uus kujundus
 • Relva lisamise akna loomine
 • Parandatud AddUser ja AddGun toimimist, unit of work kasutusele võetud
 • Asünkroonne logimine ja registreerimine

20.05.2013

 • Relva lisamise funktsiooni parandamine, peaaegu töötab
 • Spagettkoodi eemaldamine

22.05.2013

 • Lisasime Admin paneeli nupud
 • Parandasime disaini
 • UserList akna lisamine

23.05.2013

 • XAMLiga tegelemine - parandasime klientrakenduse välimust

25.05.2013

 • Lisasime statistika kuvamise
 • Parandasime koodi välimust
 • Suurendasime koodi efektiivsust, spagettkoodi vähendamine

26.05.2013

 • Andsime enda klientrakendusele viimast lihvi
 • Parandasime toimivaks relvade lisamise loogika
 • Parandasime statistika kuvamist