Meeskond Lingviinid

From ICO wiki

Projekt

Arendame rakendust, mis aitaks lastel õppida inglise keele sõnavara. Rakendus hõlmab flashcard'e, sõnavara kinnistavaid harjutusi ja mänge. Kõiki nimetatuid saaks ka ise oma vajaduste järgi luua ning loodut jagada.

Meeskond

Johanna Mariah Kammiste

Karin Lepik (projektijuht)

Olga Trikk

Analüüs

Programmi olemus

Rakendus kujutab endast Windows 8 rakendust, mis on mõeldud esialgu pigem koolilastele inglise keele sõnavara paremaks omandamiseks. Pikemas perspektiivis võiks rakendus olla mõeldud igale vanusele, eesmärgiks aidata keeleõpet muuta lõbusamaks ja efektiivsemaks. Teistest omataolistest projektidest erineb see rakendus selle poolest, et püüab teha õppimisprotsessi võimalikult interaktiivseks. Pakume kasutajale võimalust õppida sõnu juba end tõestanud meetodil, ehk flashcard'e kasutades.
Vaikimisi oleks rakendusse sisse ehitatud juba valmis tehtud sõnade moodulid (temaatilised sõnakogumid, nt numbrid, loomad, perekond jne). Üks tähtsamaid ja mõttekamaid lisasid plaanitavas rakenduses on võimalus luua ise oma õppetunde. Kuna rakenduse valmistajad ei saa pahatihti täpselt teada mida kasutajatel vaja on, saaks igaüks ise sisestada rakendusse enda vabalt valitud sõnu ja seega õppida enda isikliku mooduli järgi täpselt seda mida ta hetkel vajab.
Kuna ühegi keele õpe ei saa toimuda ilma sõnu ja konstruktsioone lausetes nägemata ja harjutamata, on plaanis arendada ka erinevaid harjutusi. Harjutused oleksid esialgu väga lihtsad, kuid pikemas plaanis võiks ka neid teha keerulisemaks, et pakkuda õppijale maksimaalselt väljakutset ja arenemisvõimalust. Harjutuste juurde loome blanketid, s.t. tühjad harjutused, mida saab kasutaja oma vajaduste järgi täita (näiteks lapsevanem, kes juba keelt oskab, saab valmistada harjutusi oma lastele või tuttavate lastele).


Mis eristab meid teistest

Kuna igavat ja kuiva õppimist on elus niigi palju, hõlmab rakendus lisaks sellele ka natuke lõbusamaid õppemeetodeid, mis võiksid eelkõige lastele, kuid miks mitte ka vanematele, õppimise huvitavamaks ja põnevamaks teha. Selleks pakume erinevaid sõnamänge (anagrammid, ristsõnad, wordsearch). Ka mängude juurde on plaanitud luua ise tegemise võimalus. Mängude jaoks plaanime luua sarnaselt harjutustele blanketid, kus kasutaja saaks minimaalse vaevaga kombineerida endale sobiva õppetüki.
Üks rakenduse põhilistest eesmärkidest on see, et lapsevanemad saaksid hõlbustada enda tööd laste koduste töödega aitamisel. Näiteks saavad nad kokku panna mingi teema põhjal või mingi raamatu õppetüki põhjal sõnade nimekirjaga mängu, harjutuse või kaardiploki ning jagada seda tuttavatega, kelle lapsed parasjagu samu asju õpivad. Niimoodi saavad nad säästa oma niigi vähest aega ja ka lastel oleks õppimine põnevam kui nad saavad alatasa uusi õppetükke, mis on kellegi teise poolt kokku pandud. Kuid miks mitte pakkuda selle rakenduse kasutamist ka õpetajatele, kes saaksid luua seal harjutusi või mänge, neid välja printida ja tunnis kasutada.


Võimalikud probleemid

Programmi suuremahulisusest tulenevad mitmed probleemid, millest mõned: kas ta valmib õigeaegselt , kuidas üksikuid elemente ühtseks programmiks siduda. Ühena interaktiivsetest õppevahenditest programmi on planeeritud ristsõna, ent klassikalise ristsõna algoritm on väga keeruline. Kuigi on olemas ka lihtsamaid algoritme, millel põhinevad primitiivsema kujuga ristsõnad, vähendab see tõenäoliselt mingil määral kasutajapoolset huvi.
Kui mängud eraldi valmiskirjutatuna juba nõuavad suurt tööd, siis nende ühildamine kogu programmiga lisab sellele raskusastet juurde: nimelt, õppeprogrammi juurde peaks kuuluma ülevaade senistest saavutustest ja skooridest, mängitud mängudest ja läbitud harjutustest. Seega kõige esimene samm ei ole mitte üksikute komponentide loomine, vaid sellise struktuuri ehitamine, millesse saab hiljem paindlikult juurde lisada erinevaid mänge, harjutusi ja võimaldada nende tulemuste salvestamist.
Kindlasti seisneb osa raskust Windows 8-le omase visuaalse külje loomises (nii XAML-i kirjutamise kui ka disaini mõttes). Kasutajaliides on see, mis püüab pilku ja millega kasutaja suhtleb, seega see peaks lähtuma headest disainiprintsiipidest. See pole aga esialgu meie prioriteet.


Must have

Rakenduse arenduse esialgseks eesmärgiks (must have) on olukord kus on tagatud täielik funktsionaalsus igas planeeritud osas (esileht, mängud, harjutused, kaardid). Kindlasti peaks olema välja töötatud vähemalt ühte tüüpi mäng (lihtsamat sorti ristsõna), mis töötab kõikide vaikimisi valmisolevate sõnade kogumitega. Samuti peaks olema valmis vähemalt ühte tüüpi harjutus ning kaardid, mis töötaks samamoodi valmisolevate sõnade moodulitega.
Et rakendus rõhub palju modifitseeritavusele, peaks olema arendatud kõigile eelmainitud kolmele osale ka vähemalt algeline isetegemise võimalus ning mingit sorti algne jagamise võimalus (nt SkyDrive). Rakendusel peaks olema realiseeritud sätete plokk, kus kasutaja saab rakendust kujundada enda vajaduste järgi.

Nice to have

Kui täielik funktsionaalsus eelmainitus on saavutatud, saab ette võtta järgmised punktid (nice to have). Võimalusel tuleks arendada juurde erinevaid mängutüüpe, et teha rakenduse kasutamine veel huvitavamaks ja vaheldusrikkamaks (sest teatavasti tüdineb inimene kiiresti). Ka võiks olla rohkem harjutuste tüüpe, et oleks õppimises vaheldust ja sõnad kinnistuksid paremini. Harjutusetüübid võiks olla erinevate keele osade õppimiseks, näiteks omadussõnade jaoks, nimisõnade jaoks, verbide jaoks jne. Ka võiks arendada harjutusi mis treenib lugemist ja arusaamist ning ise lausete moodustamist (antud harjutusetüübid on realiseerimise poole pealt palju raskemad, seega ajanappusel nendeni pigem ei jõuta). Kaartide osas peaks suurendama vaikimisi moodulite osa ja arendama juurde tasemepõhise jaotuse (A1 tasemel sõnade kogumid, A2 tasemel, B1 tasemel jne). Ka saaks kindlasti arendada juurde erinevaid sätteid, näiteks rakenduse visuaalse külje muutmise osas.
Rakendusele saaks ka lisada teiste keelte õppimise võimalus ja võimalus harjutada keelt mõlemat pidi, nii ühest keelest teise kui teisest esimesse. Selleks peaks lisama veel sõnade mooduleid, muutma sätteid ja isetegemise võimalusi. Jagamine võiks olla realiseeritud pigem kommuuni kaudu (kasutajatel on oma kontod ja jagamine toimub otse mitte SkyDrive kaudu), seega tehes jagamise kiiremaks ja lihtsamaks (mis suurendab ka selle funktsionaalsuse kasutamise tõenäosust). Et rakenduse kasutamine ei piirduks vaid elektrooniliste vahenditega (sest elektroonika kasutamist on ehk niigi liiga palju), looksime ka võimaluse tehtud harjutusi välja printida, et neid saaks kasutada paberil kodus või klassiruumis.

Prototüüp

Prototüübi fail

Prototüübi leiab järgnevast asukohast: Tõmba alla

Hetkeseis (04.12.2013)

Kuigi analüüsis on kirjas, et arendame Windows 8 rakendust, ei ole see siiski nii. Paraku tuli välja, et vastav tehnoloogia on osadele meeskonnaliikmetele kättesaamatu. Seega on rakendus tehtud WPF-rakendusena.

Prototüübis on arendatud pealeht, kust saab edasi kahel viisil - kas klõpsates vastavale nupule või tab-i kaudu. Rakendusel on hetkel kolm moodulit - flashcards, games ja exercises. Flashcards osas on selle mooduli pealeht, kus saab valida kas harjutada mingit sõnakogumit või lisada ise sõnu andmebaasi. Harjutust saab ka korrata. Realiseerimata on veel kasutaja sidumine andmebaasiga nii, et kasutaja saaks ise sõnakogumeid luua (hetkel saavad andmebaasi kirjutada kõik ja kõike). Ka on veel realiseerimata kaartide kasutajatevaheline jagamine ja andmebaasist kustutamine.

Harjutustest on valmis tehtud sõnade klapitamise harjutus. Kui kasutaja soovib, võib ta valida harjutamiseks teema välja. Teemat võib jätta ka valimata, siis antakse harjutamiseks segamini kõiki andmebaasis olevaid sõnu.

Mängudest on võimalik juba mängida Hangman-i ning mängu tarbeks ka ise sõnu koos vihjetega lisada.

Rakendusele ei ole veel realiseeritud jagamist ega seadeid.

Hangmanis on samuti veel realiseerimata järgmised osad : hangmani mehikese kuvamine peaks käima mitte piltide vahetamisega, vaid näiteks animatsiooniga. Samuti on plaanis teha võimalikuks terve sõna sisestamine (praegu saab sisestada tähthaaval), et kasutaja sõna juba teades ei peaks ennast vaevama üksikute tähtede vajutamisega.

Lõpptoode

Lõpptoote leiab siit: Tõmba alla


Võrreldes prototüübiga on lisandunud järgmised funktsionaalsused:

1) Kasutaja registreerimine ja sisselogimine. Sisse logimata kasutaja näeb ainult rakenduse vaikimisi teemasid, tal ei ole võimalik luua oma sõnakogumeid. Kui kasutaja on sisse loginud, saab ta luua uusi sõnakogumeid ning lisada, muuta ja kustutada sõnu enda loodud sõnakogumites.

2) Sõnakogumite kasutajatevaheline jagamine.

3) Flashcards moodulis on kasutajal võimalik ära märkida neid sõnu, mida ta on selgeks õppinud. Kui sõna on märgitud selgeks, siis harjutamise ajal seda ei näidata. Sisse loginud kasutajate puhul salvestatakse info selgeks õpitud sõnade kohta andmebaasi ning seda on võimalik näha (ja muuta) ka järgmistel sisselogimistel.

NB! Kuna Azure prooviversiooni kehtivus on lõppenud, ei tööta hetkel need funktsionaalsused, mis vajavad muudatuste tegemist andmebaasis (uute kasutajate registreerimine, sõnade lisamine/muutmine/kustutamine).