Mjart

From EIK wiki
Revision as of 00:19, 13 June 2017 by Mhakkine (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Sissejuhatus

Sellel lehel saab olema meeskonna Mjart projekt ja sellega seonduvad failid,dokumendid.

Meeskond

Märt Häkkinen - Arendaja, testija ja projektijuht

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ArmedForces>
 <Vehicles type="MotorVehicles" name="Motor Vehicles" description="contains trucks,cars">
  <Vehicle id="1" type="multipurpose wheeled vehicle" cost="220000" currency="$" active="true">
   <Name><![CDATA[HMMWV M1025]]></Name>
   <ImageUrl type="absolute">
    <![CDATA[http://www.cgsociety.org/cgsarchive/newgallerycrits/g20/198120/198120_1269734620_large.jpg]]>
   </ImageUrl>
  </Vehicle>
  <Vehicle id="2" type="truck" cost="170000" currency="$" active="true">
   <Name><![CDATA[M939]]></Name>
   <ImageUrl type="absolute">
    <![CDATA[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/US_Marine_Corps_030224-M-XT622-034_USMC_M923_(6X6)_5-ton_cargo_truck_heads_a_convoy_departing_Camp_Matilda,_Kuwait_crop.jpg]]>
   </ImageUrl>
  </Vehicle>
 </Vehicles>
 <Vehicles type="Armoured" name="Armoured Vehicles" description="contains armoured vehicles, such as tanks, anti aircraft weapons systems, AFVs">
  <Vehicle id="3" type="tank" name="M1A2 ABRAMS" cost="6200000" currency="$" active="true">
   <Name><![CDATA[M1A1 ABRAMS]]></Name>
   <ImageUrl type="absolute">
    <![CDATA[http://www.military-today.com/tanks/m1a2_abrams.jpg]]>
   </ImageUrl>
  </Vehicle>
  <Vehicle id="4" type="armoured fighting vehicle" cost="4900000" currency="$" active="true">
   <Name><![CDATA[Stryker]]></Name>
   <ImageUrl type="absolute">
    <![CDATA[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Stryker_ICV_front_q.jpg]]>
   </ImageUrl>
  </Vehicle>
  <Vehicle id="5" type="self-propelled anti-aircraft weapon system" cost="3500000" currency="$" active="false">
   <Name><![CDATA[M163 VADS]]></Name>
   <ImageUrl type="absolute">
    <![CDATA[http://afvdb.50megs.com/usa/pics/vadsside.jpg]]>
   </ImageUrl>
  </Vehicle>
 </Vehicles>
 <Vehicles type="Watercraft" name="Watercrafts" description="contains ships,boats and submarines">
  <Vehicle id="6" type="destroyer" cost="1200000000" currency="£" active="true">
   <Name><![CDATA[HMS Daring]]></Name>
   <ImageUrl type="relative">
    <![CDATA[/commons/thumb/c/c9/Royal_Navy_Type_45_Destroyer_HMS_Daring_MOD_45153705.jpg/1280px-Royal_Navy_Type_45_Destroyer_HMS_Daring_MOD_45153705.jpg]]>
   </ImageUrl>
  </Vehicle>
  <Vehicle id="7" type="submarine" cost="1000000000" currency="£" active="true">
   <Name><![CDATA[HMS Artful]]></Name>
   <ImageUrl type="absolute">
    <![CDATA[http://blogs.plymouth.ac.uk/dcss/wp-content/uploads/sites/50/2016/03/HMS-Artful-S121.jpg]]>
   </ImageUrl>
  </Vehicle>
 </Vehicles>
</ArmedForces>


XSD

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="ArmedForces">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="5" name="Vehicles">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element maxOccurs="4096" name="Vehicle">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="Name" type="xs:string" />
          <xs:element name="ImageUrl">
           <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
             <xs:extension base="xs:string">
              <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required" />
             </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedInt" use="required" />
         <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required" />
         <xs:attribute name="cost" type="xs:unsignedInt" use="required" />
         <xs:attribute name="currency" type="xs:string" use="required" />
         <xs:attribute name="active" type="xs:boolean" use="required" />
         <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="optional" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required" />
      <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" />
      <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XSLT I

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
 <xsl:output method="html" indent="yes"/>

 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head></head>
   <body>
    <h1>Vehicles</h1>
    <ul>
     <xsl:for-each select="/ArmedForces/Vehicles">
      <h1>
       <xsl:value-of select="@type"/>
      </h1>
      <xsl:for-each select="Vehicle">
      <h2>
       Type of vehicle : <xsl:value-of select="@type"/>
      </h2>
      <h3>
       Name of vehicle : <xsl:value-of select="Name/."/>
      </h3>
      <xsl:variable name="url" select="ImageUrl"/>
      <xsl:variable name="urlType" select="ImageUrl/@type"/>
      <xsl:if test=" $urlType = 'absolute'">
       <img>
        <xsl:attribute name="height">
         200px
        </xsl:attribute>
        <xsl:attribute name="src">
         <xsl:value-of select="$url"/>
        </xsl:attribute>
       </img>
      </xsl:if>
      <xsl:if test=" $urlType != 'absolute'">
       search for img in local dir
      </xsl:if>
     </xsl:for-each>
     </xsl:for-each>
    </ul>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XSLT II

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
 <xsl:output method="html" indent="yes"/>

 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head></head>
   <body>
    <h1>Vehicles</h1>
    <ul>
     <xsl:for-each select="/ArmedForces/Vehicles">
      <h1>
       <xsl:value-of select="@name"/>
      </h1>
      Total vehicles : <xsl:value-of select="count(Vehicle)" />
      <br></br>
      <xsl:variable name="inactiveCount" select="count(Vehicle[@active='true'])"></xsl:variable>
      Total active vehicles : <xsl:value-of select="$inactiveCount" />
      <br></br>
      Total inactive vehicles : <xsl:value-of select="count(Vehicle[@active!='true'])" />
      <xsl:if test="$inactiveCount>0">
       <xsl:for-each select="Vehicle">
        <xsl:if test="@active!='true'">
         <br></br>
          Inactive unit ID:
         <xsl:value-of select="@id"/>
         <br></br>
         Inactive unit Name:
         <xsl:value-of select="Name"/>
        </xsl:if>
       </xsl:for-each>
      </xsl:if>
      <br></br>      
      <xsl:for-each select="Vehicle">
     </xsl:for-each>
     </xsl:for-each>
    </ul>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Veebiteenuse ja Klientrakenduse analüüs

Plaan on luua veebiteenus ühele kinnisvara veebilehele. Sellest tulenevalt on tähtis, et oleks võimalik lisada kinnisvara, ning registreerida uusi kasutajaid. Peab olema võimalik leida kinnisvara inimese järgi, ning tagastatav informatsioon peab olema piiratud, nii et GET veebiteenusele ei tagastaks andmebaasimudelit, ega ka sensitiivset informatsiooni.

Klientrakendus peab võimaldama järgnevat:

 1. Lisada vähemalt ühte tüüpi kinnisvara (kui aega jääb üle, siis võib neid rohkem kui üks olla) - tehtud
 2. Tagastada ühe kinnisvara andmeid - tehtud
 3. Muuta ühe kinnisvara andmeid - tehtud
 4. Kustutada ühe kinnisvara - tehtud
 5. Tagastada mitu kinnisvara, ning neid filtreerida - tehtud
 6. Tagastada ühe inimesega seotud kinnisvara, kus inimene on müüjaks - tehtud (va see suhe inimesega)
 7. Tagastada ühe inimesega kõik seotud kinnisvara, mida inimene müüb - tegemata
 8. Lisada inimesi - saab lisada OAuth kaudu kasutajaid
 9. Kustutada inimesi - tegemata
 10. Muuta ja lugeda inimesi - tegemata
 11. Lisada kinnisvara inimesele - tegemata
 12. Eemaldada inimese ja kinnisvara seost - tegemata

Kood

Saab alla laadida siit : http://enos.itcollege.ee/~mhakkine/VR2/Mjart.zip