MovieHunters: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
=Analüüs=
==Analüüs==
Alustanud projekti idee üle arutlemist, sai meile üsna ruttu selgeks, et mõlema rühmaliikme soov on välja mõelda ja teha midagi sellist, mis leiaks hiljem meie enda poolt reaalset kasutust ning mille teostamine  pakuks seetõttu ka suuremat huvi. Kuna meie sõpruskonnas leidub palju filmihuvilisi inimesi, me ise kaasaarvatud, kes tihti arutlevad selle üle, mida hiljuti on nähtud, mis valmistas pettumuse, mida soovitaks ka teistel kindlasti näha ja muud taolist, siis tulime mõttele luua rakenduse, mis võimaldab seda kõike ühes kohas kirja panna ja kõigile soovitud isikutele korraga kättesaadavaks teha. Seega on tegemist filmiarvustusrakendusega, mille eesmärgiks on lihtsustada meie sõpruskonnas vastavateemalise info vahetamist.  
Alustanud projekti idee üle arutlemist, sai meile üsna ruttu selgeks, et mõlema rühmaliikme soov on välja mõelda ja teha midagi sellist, mis leiaks hiljem meie enda poolt reaalset kasutust ning mille teostamine  pakuks seetõttu ka suuremat huvi. Kuna meie sõpruskonnas leidub palju filmihuvilisi inimesi, me ise kaasaarvatud, kes tihti arutlevad selle üle, mida hiljuti on nähtud, mis valmistas pettumuse, mida soovitaks ka teistel kindlasti näha ja muud taolist, siis tulime mõttele luua rakenduse, mis võimaldab seda kõike ühes kohas kirja panna ja kõigile soovitud isikutele korraga kättesaadavaks teha. Seega on tegemist filmiarvustusrakendusega, mille eesmärgiks on lihtsustada meie sõpruskonnas vastavateemalise info vahetamist.  Latest revision as of 23:53, 24 November 2013

Analüüs

Alustanud projekti idee üle arutlemist, sai meile üsna ruttu selgeks, et mõlema rühmaliikme soov on välja mõelda ja teha midagi sellist, mis leiaks hiljem meie enda poolt reaalset kasutust ning mille teostamine pakuks seetõttu ka suuremat huvi. Kuna meie sõpruskonnas leidub palju filmihuvilisi inimesi, me ise kaasaarvatud, kes tihti arutlevad selle üle, mida hiljuti on nähtud, mis valmistas pettumuse, mida soovitaks ka teistel kindlasti näha ja muud taolist, siis tulime mõttele luua rakenduse, mis võimaldab seda kõike ühes kohas kirja panna ja kõigile soovitud isikutele korraga kättesaadavaks teha. Seega on tegemist filmiarvustusrakendusega, mille eesmärgiks on lihtsustada meie sõpruskonnas vastavateemalise info vahetamist.

Oma idee viime ellu WPF rakendusena, mille täpsem teostus vajab veel kindlasti omajagu läbimõtlemist, ning võimalik, et mõned siintoodud funktsionaalsustest saavad hiljem kaotatud/lisatud/ümber muudetud, kuid laiemas plaanis näeb meie loodav rakendust välja järgmine:

Visuaalsest küljest vaadatuna on rakenduse peamisteks koostisosadeks loetelu filmidest ja loetelu kasutajatest. Olemas on ka otsing ning (teatud juhtudel) selle kaudu avanev uute filmide sisestusvorm. Filmide ja kasutajate loetelude kaudu avaneb juurdepääs iga filmi või kasutajaga seotud informatsioonile.

Alustuseks on igal sõpruskonna liikmel võimalus luua endale kasutaja, valides selleks endale meelepärase kasutajanime (juba olemasolevat kasutajanime valida ei lasta) ning sisestades lisaks enda kohta veel mõned andmed – ees- ja perekonnanimi, meiliaadress, telefoninumber vms. Pärast seda ilmub vastav kasutaja kasutajate loetellu, millele on juurdepääs kõigil rakenduse kasutajatel ning kust avaneb ühtlasi võimalus näha iga kasutaja kohta tema kontaktandmeid ja muud infot. Täpsemalt plaanime iga kasutaja puhul lisaks kontaktandmetele kuvada ka loetelu filmidest, mida ta on arvustanud. Loetelu on kiirema ligipääsu nimel varustatud linkidega vastavatele filmidele/arvustustele.

Olulisel kohal meie rakenduses on otsing, mida plaanime võimaldada filmi pealkirja järgi ning mis kannab kaht eesmärki. Esiteks võimaldab see, võrreldes filmide loeteluga, mugavamalt ja kiiremini sisestatud filme üles leida ning teiseks on otsing ühtlasi esimeseks sammuks filmi sisestamisel. Täpsemalt, kui kasutaja sisestab otsinguvormi filmi pealkirja, mis on juba andmebaasis olemas ehk siis mõne teise kasutaja poolt eelnevalt lisatud, avaneb vastava filmi kohta info ning arvustus(ed). Juba lisatud/arvustatud filmidele on võimalik jätta kommentaare. Seega saavad nii arvustuse kirjutaja kui ka teised kasutajad tahtmise korral filmi üle ka pikemalt arutleda, vastuargumente tuua jms. Kui aga seda filmi pole eelnevalt sisestatud, leiab kasutaja enda eest sisestusvormi, mis võimaldab antud filmi lisama hakata. Antud funktsionaalsus välistab sama filmi mitmekordse sisestamise. Selleks, et filmi sisestaja teiste poolt lisatud kommentaare ka õigeaegselt märkaks, oleme ühe lisafunktsionaalsusena plaaninud uutest kommentaaridest teavitamise e-kirja teel.

Sisestamise tingimuseks, nagu ka eeldada võib, on arvustuse lisamine vastavale filmile. Filmide lisamist ilma arvustuseta ei võimaldata. Samuti on kohustuslik aastaarvu ja žanri lisamine. Lisaks informatiivsele küljele, tuleb esimene neist kasuks näiteks samanimeliste pealkirjadega filmide puhul, teist võib vaja minna juhul, kui otsustame filme kuvada ka žanrite kaupa. Et vastavad tingimused oleksid rahuldatud, kavandame sisestusvormi nii, et salvestamiseks peavad täidetud olema nii kasutajanime, pealkirja, žanri, aasta kui ka arvustuse väljad. Lisaks teostame nimetatud väljade puhul ka erinevaid kontrolle. Näiteks, kasutajanime puhul kontrollitakse, et vastav kasutaja oleks loetelus olemas, žanri väljale saab väärtuse valida vaid etteantud väärtuste seast jms.

Nagu eelnevalt juba mainitud sai, võimaldame me igale filmile/arvustusele lisada nii arvustaja enda kui teiste kasutajate poolt kommentaare. Selleks aga, et filmiarvustusrakendus ka reaalselt oma nime vääriks, üritame leida aega ka hindamissüsteemi sisseviimiseks. Sel juhul saaks igat filmi hinnata kümnepallisüsteemis. Hinnet filmile saaksid anda kõik rakenduse kasutajad, kuid arvustuse kirjutajale ehk filmi sisestajale oleks hindamine kohustuslik. Sellega tagaksime igale sisestatud filmile vähemalt ühe hinnangu olemasolu, mis võib vajalikuks osutuda juhul, kui soovime kuvada ka meie sõpruskonna arvates parimate filmide loetelu.

Järgnevalt toome veelkord lühidalt välja, milliseid funktsionaalsusi plaanime kindlasti teostada ning millega tegeleme juhul, kui aeg ja motivatsioon seda lubavad.

MUST HAVE: Uute kasutajate lisamine, uute filmide lisamine Kaks loetelu - esimene kõikidest meie rakenduse kasutajatest, teine kõigist kasutajate poolt sisestatud filmidest Otsing, mis võimaldab kiiret filmide leidmist ning paneb otsitud filmi mitteleidmise korral aluse selle lisamisele. Uute filmide lisamine sisestusvormi kaudu Filmidele/arvustustele kommentaaride lisamise võimalus

NICE TO HAVE: Võimalus lisada igale filmile pilt Filmide loetelu kuvamine kategooriate järgi Hinnete andmine filmidele Kasutajale e-kirja teel teavituse saatmine juhul, kui tema kirjutatud arvustust on kommenteeritud

Kuna vastav projekt on oma teostuselt alles täiesti algusjärgus, on hetkel keeruline prognoosida, mis antud rakenduse juures kõige problemaatiliseks võib kujuneda. Ka täpne tööjaotus rühmaliikmete vahel pole veel kindlalt paigas, küll aga plaanime mõlemad tegeleda nii rakenduse edasise ja täpsema kavandamisega, dokumenteerimisega kui ka koodi kirjutamisega.