MultiTail

From ICO wiki
Revision as of 23:45, 15 January 2015 by Ktampold (talk | contribs) (Parameetrid)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Sissejuhatus

MultiTail on programm mitmete logifailide üheaegseks jälgimiseks sarnaselt Tail programmile. MultiTaili eeliseks on, et see võimaldab suunata andmed mitmesse aknasse üheainsa asemel [1] . Multitail on kasutatav kõigil levinud UNIXi platvormidel ning Cygwin'il (Cygwin lubab kasutada UNIXI programme Windowsil).

MultiTaili võimalused:

Metamärkide (wildcards) abil on võimalik monitoorida tervet kataloogi korraga.

Kahe ja enama logifaili ühildamine on võimalik.

Skriptide ja tarkvara väljundite kasutamine.

Logifailide kuvamisel on võimalik kasutada värve eristamaks ning kiirendamaks olulise info leidmist.

Andmete filtreerimine ning nende suunamine eraldi aknasse.

Interaktiivsed menüüd akende mugavaks akende eemaldamiseks/lisamiseks ja regulaaravaldiste muutmiseks. [2]

Süntaks ja parameetrid

Standardne vorm:

# multitail failinimi

Mitme sisendfaili kasutamine

# multitail fail1 fail2

Parameetrid

  • -h - kõige tähtsam: abi
  • -i - pannakse faili nimele ette, kui faili nimi algab sidekriipsuga ("-").
  • -I - (töötab samuti nagu -i) nime ees suunab väljundi olemasolevasse aknasse, nii et mitme faili väljund on ühildatud.
  • -s - jagab akna vertikaalselt tulpadeks. Vaikimisi on mitut faili kasutades aken jagatud horisontaalselt, fail1 ülevalpool ning fail2 all.

Tulpade arvu on võimalik valida märkides -s taha soovitud arvu (nt # multitail -s 4 /tee/failini/nr1 -i -fail2)

  • -l - võimaldab jälgida väliste programmide/skriptide väljundit

näiteks "# multitail -l "ping localhost""

  • -a failinimi - kirjutab MultiTaili poolt filtreeritud väljundi määratud faili.
  • -ts - lisab igale reale ajatähise.

Värvid

Värvide kasutamiseks tuleks tutvuda esmalt /etc/multifail.conf failiga[3]. Erinevaid värve teatud teadete esile toomiseks saab seal määrata kujul "cs_re:värv:teade, mis värviliselt esile tuleb" Näide:

 cs_re:red,bold:Interface down 

Käesoleva näite puhul tulevad "Interface down" teated esile punaselt ning paksus kirjas.

Hetkel on valikus järgnevad värvid: punane, roheline, kollane, sinine, ereroosa (peene nimega "magenta"), eresinine ("cyan") ja valge. Võimalik on ka määrata tekstile allakriipsutust ja "paksu fondi" kasutamist

  • -c - värviskeemi kasutatakse järgmise sisendfaili korral (-C kasutades rakendatakse valik kõikidele järgnevatele failidele)
  • -cS scheme - rakendatakse multifail.conf failis määratud värviskeem.

Värve on võimalik määrata ka kahe sisendfaili ühte aknasse suunamisel. Näiteks kasutasin ma oma arvutis järgnevat käsku (juurkasutaja õigustes):

 multitail -ci red /var/log/auth.log -ci -l "ping localhost" 

Multitail screenshot.png

Kokkuvõte

MultiTail on kahtlemata hea abivahend oma logide, programmide ning skriptide töö jälgimiseks. Erinevad käsud ning kergesti muudetav konfiguratsioonifail jätavad palju mänguruumi vajaliku kasutusmugavuse saavutamiseks.

Lisavalikuid tasub uurida:

man multitail

Viited

4 http://linux.die.net/man/1/multitail (palju kasulikke parameetreid selgitustega)

5. http://www.vanheusden.com/multitail/examples.php

--Ktampold 23:15, 14 January 2015 (EET)