Multipleksimine

From ICO wiki
Revision as of 03:08, 27 October 2016 by Edmund (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Sissejuhatus

Multiplexing.jpg

Multipleksimine (Multiplexing ) on mitme signaali või teabevoo viimine sellisele kujule, et neid on võimalik samaaegselt edastada ühel signaalikandjal üheainsa liitsignaalina. Selle liitsignaali üksteisest eraldamisest nimetatakse demultipleksimiseks.

Signaalide eristamiseks kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid.
FDM (frequency division multiplexing) ehk sagedusmultipleksimist kasutatakse analoogsignaalide eristamiseks
TDM (time-division multiplexing) ehk aegmultipleksimist kasutatakse digitaalsignaalide eristamiseks
WDM (wavelength division multiplexing) kasutatakse optiliste signaalide eristamiseks


FDM

FDM.png

Analoogsignaal jagatakse erinevateks osadeks ehk sagedusdeks. Iga sagedus kannab eraldi signaali. Ühel ajahetkel on võimalik paralleelselt erinevatel kanalitel erinevaid andmeid edastada. Näiteks kasutatakse FDM-i televisiooni ja raadio voogedastuseks üle õhu. Samuti kasutatakse seda analoogtelevisiooni edastuseks üle koaksiaalkaabli kus kliendini jõuab peajaamast üks kaabel üle mille saab ta erinevad telekanalid kätte.
TDM

TDM.png

Aegmultipleksimine nagu nimi ütleb kasutab signaalide eristamiseks aega. Sama kanalit jagatakse erinevate kasutajate vahel, kes saavad teatud ajahetkedel kanali täielikult enda kasutusse. Näiteks kui 4 kasutaja puhul anda igale ühele 1 sekundiline aken, siis saab iga kasutaja kanali enda käsutusse 1 sekundiks iga 4 sekundi tagant. Sellisel juhul on kanal broneeritud 4 kasutaja jaoks ja isegi kui üks neist andmeid ei edasta läheb temale broneeeritud aeg kasutusse. Peamiselt kasutatakse TDM-i digitaalsignaalide edastamiseks.

WDM

WDM.png

Erinevad optilised signaalid saadetakse üle ühe füüsilise optilise kiu kasutades erinevaid laseri lainepikkuseid ehk värve. Saatja poolel erinevad lainepikkused liidetakse ja saadetakse laseriga üle optilise kiu. Teises otsas võetakse signaal vastu ja eristatakse erinevad värvid prisma abil. Eriti kasulik on see tehnoloogia telekomi ettevõtete jaoks. Optiliste kaablite vedamine on väga kallis. Tänu WDM-ile saab juba olemasoleva optilise võrgu läbilaskevõimet suurendada. On kahte tüüpi WDM lahendusi - DWDM ja CWDM.
CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) suudab eristada kuni 8 erinevat värvi ehk lainepikkust. Tehnoloogia on odavam ja kasutatakse lühemate vahemaade puhul kuna signaali ei võimendata.
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) suudab eristada üle 8 - 128 värvi. Lainepikkuseid eristakse täpsemini kui CWDM-i puhul. Signaali võimendadatakse ja selle tõttu saab kasutada pikkade vahemaade puhul. Täpsem laser ja võimendus teevad tehnoloogia kallimaks võrreldes CWDM-iga.


Kokkuvõte

Multipleskimist kasutatakse meediumi kanalil mitme erineva signaali edastuseks. Selleks kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid. Tänu multipleksimisele on võimalik meedium jagada osadeks ja selle abil edastada kordades rohkem andmeid. Tänapäeva pidevalt kasvavas infovoos liigub järjest rohkem andmeid, mida on vaja liigutada. Multipleksimine on selle juures suureks abiks.

Viited

Multiplexing
Multipleksimine
Multiplexing.jpg
FDM.jpg
TDM.jpg
WDM.jpg

Autor

Mait Sarapuu AK41
20.12.2015