MySecureShell - SecureFTP

From ICO wiki
Revision as of 14:49, 27 December 2013 by Kakadaka (talk | contribs) (Installeerimine)

Under immense construction, ETA unavailable.

Sissejuhatus - mis on MySecureShell ning milleks seda kasutada?

MySecureShell on SFTP serveri konsool, mis põhineb OpenSSH baasil, millele on lisatud lisa-võimalusi. Mõningad võimalused ning positiivsed küljed:

  • Kontroll sisse tuleva ning välja mineva liikluse maksimaalse hetkelise läbilaske üle.
  • Serveri haldus läbi graafilise liidese.
  • Integreeritud ning konfigureeritav logi.
  • Ligipääsukontroll vastavalt kasutajatele, IP aadressidele või gruppidele.
  • Kogu liiklus krüpteeritakse kasutades SSH protokolli.
  • Tarvis lubada vaid üks port (vaikimisi port 22), et ühendus toimiks.

Märkus

Antud labori ülesehitusel installeerin MySecureShell serveri Fedora 19 Linux distributsiooni peale ning kliendina kasutan Ubuntu 12.04LTS distributsiooni.

Installeerimine

Installeerimiseks on mitu võimalust, hetkel käsitleme kõige tavalisemat ning soovitatud varianti, ehk lisame MySecureShell andmehoidla Fedorale teadaolevate andmehoidlate nimistusse ning installeerime programmi läbi paketihaldaja Yum.

  • Kõigepealt lisame MySecureShell andmehoidla Fedora serveri teadaolevasse nimistusse. Selleks lisame järgnevad read faili "/etc/yum.conf"
[mysecureshell]
name=MySecureShell
baseurl=http://mysecureshell.free.fr/repository/index.php/fedora/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=0
  • Seejärel värskendame kohaliku informatsiooni andmehoidlates leiduvatest tarkvaradest ning paigaldame vastavad uuendused:
yum update
  • Ning installeerime tarkvara MySecureShell
yum install mysecureshell.i386