MySecureShell - SecureFTP

From ICO wiki
Revision as of 16:02, 27 December 2013 by Kakadaka (talk | contribs) (→‎Testimine)
Jump to navigationJump to search

Under immense construction, ETA unavailable.

Sissejuhatus - mis on MySecureShell ning milleks seda kasutada?

MySecureShell on SFTP serveri konsool, mis põhineb OpenSSH baasil, millele on lisatud lisa-võimalusi. Mõningad võimalused ning positiivsed küljed:

 • Kontroll sisse tuleva ning välja mineva liikluse maksimaalse hetkelise läbilaske üle.
 • Serveri haldus läbi graafilise liidese.
 • Integreeritud ning konfigureeritav logi.
 • Ligipääsukontroll vastavalt kasutajatele, IP aadressidele või gruppidele.
 • Kogu liiklus krüpteeritakse kasutades SSH protokolli.
 • Tarvis lubada vaid üks port (vaikimisi port 22), et ühendus toimiks.

Märkus

Antud labori ülesehitusel installeerin MySecureShell serveri Fedora 19 Linux distributsiooni peale ning kliendina kasutan Ubuntu 12.04LTS distributsiooni.
Labor eeldab OpenSSH serveri olemasolu serveril ning selle töötamist.
Kõik käsud on käivitatud juurkasutaja õigustes!!!

Installeerimine

Automaatne installeerimine kasutades andmehoidlat

Soovitatud variant, ehk lisame MySecureShell andmehoidla Fedorale teadaolevate andmehoidlate nimistusse ning installeerime programmi läbi paketihaldaja Yum.

 • Kõigepealt lisame MySecureShell andmehoidla Fedora serveri teadaolevasse nimistusse. Selleks lisame järgnevad read faili "/etc/yum.conf"
[mysecureshell]
name=MySecureShell
baseurl=http://mysecureshell.free.fr/repository/index.php/fedora/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=0
 • Seejärel värskendame kohaliku informatsiooni andmehoidlates leiduvatest tarkvaradest ning paigaldame vastavad uuendused:
yum update
 • Ning installeerime tarkvara MySecureShell
yum install mysecureshell.i386

Alternatiivne käsitsi installeerimine

 • Laeme alla MySecureShell rpm paketi (näites x86 arhitektuurile)
cd ~
wget http://mysecureshell.free.fr/repository/index.php/fedora/i686/mysecureshell-1.32-1.i686.rpm
 • Installeerime paketi
rpm -ivh mysecureshell_xxx.rpm

Teenuse kasutaja loomine

Teenusele kasutaja loomine, määrates ära vaikimisi shell (konsool)

useradd -m -s /bin/MySecureShell kasutaja
passwd kasutaja

Kui teil on kasutaja juba eelnevalt loodud, siis vaikimisi konsooli kasutajale saab määrata järgneva käsuga:

usermod -s /bin/MySecureShell kasutaja

Testimine

Peale kasutaja loomist võite proovida ligipääsu kliendi arvutist SFTP serveri poole:

 • Käsurealt
kalle@ubuntuklient:~$ sftp kasutaja@192.168.56.101
The authenticity of host '192.168.56.101 (192.168.56.101)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is 64:46:28:c1:9b:90:c6:3f:68:ed:cc:ca:81:60:35:a1.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.56.101' (ECDSA) to the list of known hosts.
kasutaja@192.168.56.101's password: 
Connected to 192.168.56.101.
sftp>
 • FileZilla FTP kliendiga
FileZilla


Konfiguratsioon