Difference between revisions of "Netsh kasutamine võrguteenuste halduseks"

From ICO wiki
Line 125: Line 125:
 
</pre>
 
</pre>
 
Et sisestatud route säiliks ka peale restarti, tuleb lisada võti store.
 
Et sisestatud route säiliks ka peale restarti, tuleb lisada võti store.
 +
==DHCP Server==
 +
Olukorras, kus DHCP server on paigaldatud, võimaldab netsh muuta ning kuvada kõiki selle parameetreid.
 +
DHCP serveri seadistamiseks tuleb siseneda konteksti "dhcp server".
 +
<pre>
 +
C:\Users\Administrator>netsh dhcp server show server
 +
 +
The current server is SRV1 with Ip Address = 10.0.2.15
 +
</pre>
 +
Lisame DHCP skoobi
 +
</pre>
 +
netsh dhcp server>add scope 192.168.99.0 255.255.255.0 test
 +
 +
Command completed successfully.
 +
</pre>
 +
<pre>
 +
netsh dhcp server>show scope
 +
 +
==============================================================================
 +
Scope Address  - Subnet Mask    - State        - Scope Name          -  Comment
 +
 +
==============================================================================
 +
 +
192.168.99.0  - 255.255.255.0  -Active        -test                -
 +
 +
 +
Total No. of Scopes = 1
 +
Command completed successfully.
 +
</pre>

Revision as of 00:49, 17 April 2011

Sissejuhatus

Network Shell netsh on käsiurea utiliit, mille abil on võimalik vaadata ja seadistada Windowsi võrguparameetreid ning samuti konfigureerida ka võrguteenuseid. Enamikel juhtudel on netsh abil võimalik teostada samu toiminguid, mida Microsoft Management Console abil. Netsh on väga kasulik vahend toiminguid automatiseerivate skriptide kirjutamisel, samuti miks mitte ka kaughalduseks.

Netsh kasutamine

Netsh'd on võimalik kasutada nii üksikute käskude andmiseks kui ka interaktiivselt - eraldi shellina. Netsh käsud on jagatud kontekstideks, iga konteksti all on võimalik seadistada sinna kuuluvaid parameetreid ning anda sellega seonduvaid käsklusi. Iga konteksti all võib leiduda omakorda allkontekste. Interaktiivse kasutuse korral on võimalik kontekstide vahel liikuda, sisestades käsuks konteksti nime. Tagasi on võimalik liikuda käsuga "..". Igas kontekstis on võimalik saada abiinfot käsuga help või ?, kusjuures kuvatakse nii antud konteksti kohta käiv kui ka peakonteksti abiinfo.

Näide: Seadistatud IPv4 aadresse on võimalik kuvada ühe käsuna:

C:\Users\Administrator>netsh interface ip show addresses
Configuration for interface "Local Area Connection"
  DHCP enabled:             Yes
  IP Address:              10.0.2.15
  Subnet Prefix:            10.0.2.0/24 (mask 255.255.255.0)
  Default Gateway:           10.0.2.2
  Gateway Metric:            0
  InterfaceMetric:           10
Configuration for interface "Loopback Pseudo-Interface 1"
  DHCP enabled:             No
  IP Address:              127.0.0.1
  Subnet Prefix:            127.0.0.0/8 (mask 255.0.0.0)
  InterfaceMetric:           50

Sama on võimalik saavutada ka interaktiivsel teel:

C:\Users\Administrator>netsh
netsh>interface
netsh interface>ip
netsh interface ipv4>show addresses
Configuration for interface "Local Area Connection"
  DHCP enabled:             Yes
  IP Address:              10.0.2.15
  Subnet Prefix:            10.0.2.0/24 (mask 255.255.255.0)
  Default Gateway:           10.0.2.2
  Gateway Metric:            0
  InterfaceMetric:           10
Configuration for interface "Loopback Pseudo-Interface 1"
  DHCP enabled:             No
  IP Address:              127.0.0.1
  Subnet Prefix:            127.0.0.0/8 (mask 255.0.0.0)
  InterfaceMetric:           50

Toimingud netsh abil

Järgnevalt vaatleme mõningaid enim levinud toiminguid ning anname näite, kuidas neid netsh abil teostada.

IP aadressi muutmine

IP aadressi muutmiseks peame eelnevalt olema interface ipv4 kontekstis. Anname järgmise käsu:

netsh interface ipv4>set address name="Local Area Connection" source=static address=192.168.100.1/24

Kontrollime tulemust:

netsh interface ipv4>show addresses

Configuration for interface "Local Area Connection"
  DHCP enabled:             No
  IP Address:              192.168.100.1
  Subnet Prefix:            192.168.100.0/24 (mask 255.255.255.0)
  InterfaceMetric:           10

Name argument on muudetava võrguühenduse nimi. Nime asemel on võimalik kasutada ka ühenduse indeksit. Selleks, et ühe või teise võrguliidese indeks teada saada, tuleks kasutada järgmist käsku show interfaces

netsh interface ipv4>show interfaces

Idx   Met     MTU     State        Name
--- ---------- ---------- ------------ ---------------------------
 1     50 4294967295 connected   Loopback Pseudo-Interface 1
 11     10    1500 connected   Local Area Connection

Näeme, et antud süsteemis on Local Area Connection indeksiks 11, seega võiksime IP aadressi muuta ka järgmiselt:

netsh interface ipv4>set address name=11 source=static address=192.168.77.22/24

netsh interface ipv4>show addresses

Configuration for interface "Local Area Connection"
  DHCP enabled:             No
  IP Address:              192.168.77.22
  Subnet Prefix:            192.168.77.0/24 (mask 255.255.255.0)
  InterfaceMetric:           10

Et seadistada võrguliides kasutama DHCP protokolli, tuleks anda käsk:

netsh interface ipv4>set address name=11 source=dhcp

netsh interface ipv4>show addresses name=11

Configuration for interface "Local Area Connection"
  DHCP enabled:             Yes
  IP Address:              10.0.2.15
  Subnet Prefix:            10.0.2.0/24 (mask 255.255.255.0)
  Default Gateway:           10.0.2.2
  Gateway Metric:            0
  InterfaceMetric:           10

Static route

Staatilise route lisamiseks kaustame käsku:

netsh interface ipv4>add route 192.168.99.0/24 interface=11 10.0.2.2
Ok.

netsh interface ipv4>show route

Publish Type   Met Prefix          Idx Gateway/Interface Name
------- -------- --- ------------------------ --- ------------------------
No    Manual  0  0.0.0.0/0         11 10.0.2.2
No    Manual  256 10.0.2.0/24        11 Local Area Connection
No    Manual  256 10.0.2.15/32        11 Local Area Connection
No    Manual  256 10.0.2.255/32       11 Local Area Connection
No    Manual  256 192.168.99.0/24      11 10.0.2.2
No    Manual  256 224.0.0.0/4         1 Loopback Pseudo-Interface
 1
No    Manual  256 224.0.0.0/4        11 Local Area Connection
No    Manual  256 255.255.255.255/32     1 Loopback Pseudo-Interface
 1
No    Manual  256 255.255.255.255/32     11 Local Area Connection

netsh interface ipv4>

Et sisestatud route säiliks ka peale restarti, tuleb lisada võti store.

DHCP Server

Olukorras, kus DHCP server on paigaldatud, võimaldab netsh muuta ning kuvada kõiki selle parameetreid. DHCP serveri seadistamiseks tuleb siseneda konteksti "dhcp server".

C:\Users\Administrator>netsh dhcp server show server

The current server is SRV1 with Ip Address = 10.0.2.15

Lisame DHCP skoobi

netsh dhcp server>add scope 192.168.99.0 255.255.255.0 test

Command completed successfully.

netsh dhcp server>show scope

==============================================================================
 Scope Address - Subnet Mask  - State    - Scope Name     - Comment

==============================================================================

 192.168.99.0  - 255.255.255.0 -Active    -test         -


 Total No. of Scopes = 1
Command completed successfully.