Netsh kasutamine võrguteenuste halduseks

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Sissejuhatus

Network Shell netsh on käsiurea utiliit, mille abil on võimalik vaadata ja seadistada Windowsi võrguparameetreid ning samuti konfigureerida ka võrguteenuseid. Enamikel juhtudel on netsh abil võimalik teostada samu toiminguid, mida Microsoft Management Console abil. Netsh on väga kasulik vahend toiminguid automatiseerivate skriptide kirjutamisel, samuti miks mitte ka kaughalduseks.

Netsh kasutamine

Netsh'd on võimalik kasutada nii üksikute käskude andmiseks kui ka interaktiivselt - eraldi shellina. Netsh käsud on jagatud kontekstideks, iga konteksti all on võimalik seadistada sinna kuuluvaid parameetreid ning anda sellega seonduvaid käsklusi. Iga konteksti all võib leiduda omakorda allkontekste. Interaktiivse kasutuse korral on võimalik kontekstide vahel liikuda, sisestades käsuks konteksti nime. Tagasi on võimalik liikuda käsuga "..". Igas kontekstis on võimalik saada abiinfot käsuga help või ?, kusjuures kuvatakse nii antud konteksti kohta käiv kui ka peakonteksti abiinfo.

Näide: Seadistatud IPv4 aadresse on võimalik kuvada ühe käsuna:

C:\Users\Administrator>netsh interface ip show addresses Configuration for interface "Local Area Connection"

  DHCP enabled:             Yes
  IP Address:              10.0.2.15
  Subnet Prefix:            10.0.2.0/24 (mask 255.255.255.0)
  Default Gateway:           10.0.2.2
  Gateway Metric:            0
  InterfaceMetric:           10

Configuration for interface "Loopback Pseudo-Interface 1"

  DHCP enabled:             No
  IP Address:              127.0.0.1
  Subnet Prefix:            127.0.0.0/8 (mask 255.0.0.0)
  InterfaceMetric:           50

Sama on võimalik saavutada ka interaktiivsel teel:

C:\Users\Administrator>netsh netsh>interface netsh interface>ip netsh interface ipv4>show addresses Configuration for interface "Local Area Connection"

  DHCP enabled:             Yes
  IP Address:              10.0.2.15
  Subnet Prefix:            10.0.2.0/24 (mask 255.255.255.0)
  Default Gateway:           10.0.2.2
  Gateway Metric:            0
  InterfaceMetric:           10

Configuration for interface "Loopback Pseudo-Interface 1"

  DHCP enabled:             No
  IP Address:              127.0.0.1
  Subnet Prefix:            127.0.0.0/8 (mask 255.0.0.0)
  InterfaceMetric:           50