Netsh kasutamine võrguteenuste halduseks

From ICO wiki
Revision as of 00:29, 17 April 2011 by Vlaas (talk | contribs) (IP aadressi muutmine)

Sissejuhatus

Network Shell netsh on käsiurea utiliit, mille abil on võimalik vaadata ja seadistada Windowsi võrguparameetreid ning samuti konfigureerida ka võrguteenuseid. Enamikel juhtudel on netsh abil võimalik teostada samu toiminguid, mida Microsoft Management Console abil. Netsh on väga kasulik vahend toiminguid automatiseerivate skriptide kirjutamisel, samuti miks mitte ka kaughalduseks.

Netsh kasutamine

Netsh'd on võimalik kasutada nii üksikute käskude andmiseks kui ka interaktiivselt - eraldi shellina. Netsh käsud on jagatud kontekstideks, iga konteksti all on võimalik seadistada sinna kuuluvaid parameetreid ning anda sellega seonduvaid käsklusi. Iga konteksti all võib leiduda omakorda allkontekste. Interaktiivse kasutuse korral on võimalik kontekstide vahel liikuda, sisestades käsuks konteksti nime. Tagasi on võimalik liikuda käsuga "..". Igas kontekstis on võimalik saada abiinfot käsuga help või ?, kusjuures kuvatakse nii antud konteksti kohta käiv kui ka peakonteksti abiinfo.

Näide: Seadistatud IPv4 aadresse on võimalik kuvada ühe käsuna:

C:\Users\Administrator>netsh interface ip show addresses
Configuration for interface "Local Area Connection"
  DHCP enabled:             Yes
  IP Address:              10.0.2.15
  Subnet Prefix:            10.0.2.0/24 (mask 255.255.255.0)
  Default Gateway:           10.0.2.2
  Gateway Metric:            0
  InterfaceMetric:           10
Configuration for interface "Loopback Pseudo-Interface 1"
  DHCP enabled:             No
  IP Address:              127.0.0.1
  Subnet Prefix:            127.0.0.0/8 (mask 255.0.0.0)
  InterfaceMetric:           50

Sama on võimalik saavutada ka interaktiivsel teel:

C:\Users\Administrator>netsh
netsh>interface
netsh interface>ip
netsh interface ipv4>show addresses
Configuration for interface "Local Area Connection"
  DHCP enabled:             Yes
  IP Address:              10.0.2.15
  Subnet Prefix:            10.0.2.0/24 (mask 255.255.255.0)
  Default Gateway:           10.0.2.2
  Gateway Metric:            0
  InterfaceMetric:           10
Configuration for interface "Loopback Pseudo-Interface 1"
  DHCP enabled:             No
  IP Address:              127.0.0.1
  Subnet Prefix:            127.0.0.0/8 (mask 255.0.0.0)
  InterfaceMetric:           50

Toimingud netsh abil

Järgnevalt vaatleme mõningaid enim levinud toiminguid ning anname näite, kuidas neid netsh abil teostada.

IP aadressi muutmine

IP aadressi muutmiseks peame eelnevalt olema interface ipv4 kontekstis. Anname järgmise käsu:

netsh interface ipv4>set address name="Local Area Connection" source=static address=192.168.100.1/24

Kontrollime tulemust:

netsh interface ipv4>show addresses

Configuration for interface "Local Area Connection"
  DHCP enabled:             No
  IP Address:              192.168.100.1
  Subnet Prefix:            192.168.100.0/24 (mask 255.255.255.0)
  InterfaceMetric:           10

Name argument on muudetava võrguühenduse nimi. Nime asemel on võimalik kasutada ka ühenduse indeksit. Selleks, et ühe või teise võrguliidese indeks teada saada, tuleks kasutada järgmist käsku show interfaces

netsh interface ipv4>show interfaces

Idx   Met     MTU     State        Name
--- ---------- ---------- ------------ ---------------------------
 1     50 4294967295 connected   Loopback Pseudo-Interface 1
 11     10    1500 connected   Local Area Connection

Näeme, et antud süsteemis on Local Area Connection indeksiks 11, seega võiksime IP aadressi muuta ka järgmiselt:

netsh interface ipv4>set address name=11 source=static address=192.168.77.22/24

netsh interface ipv4>show addresses

Configuration for interface "Local Area Connection"
  DHCP enabled:             No
  IP Address:              192.168.77.22
  Subnet Prefix:            192.168.77.0/24 (mask 255.255.255.0)
  InterfaceMetric:           10

Et seadistada võrguliides kasutama DHCP protokolli, tuleks anda käsk:

netsh interface ipv4>set address name=11 source=dhcp

netsh interface ipv4>show addresses name=11

Configuration for interface "Local Area Connection"
  DHCP enabled:             Yes
  IP Address:              10.0.2.15
  Subnet Prefix:            10.0.2.0/24 (mask 255.255.255.0)
  Default Gateway:           10.0.2.2
  Gateway Metric:            0
  InterfaceMetric:           10