Difference between revisions of "Nmcli"

From ICO wiki
(SYNOPSIS)
Line 15: Line 15:
  
  
=SYNOPSIS=
+
=Käsu süntaks=
 +
 
 
       nmcli  [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
 
       nmcli  [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
  
Line 32: Line 33:
 
==OPTIONS==
 
==OPTIONS==
 
       -t, --terse
 
       -t, --terse
 +
 +
 
               Output is terse.  This mode is designed and suitable for
 
               Output is terse.  This mode is designed and suitable for
 
               computer (script) processing.
 
               computer (script) processing.
  
 
       -p, --pretty
 
       -p, --pretty
 +
 +
 
               Output is pretty.  This causes nmcli to produce easy readable
 
               Output is pretty.  This causes nmcli to produce easy readable
 
               outputs for humans, i.e. values are aligned, headers are
 
               outputs for humans, i.e. values are aligned, headers are
Line 41: Line 46:
  
 
       -m, --mode tabular | multiline
 
       -m, --mode tabular | multiline
 +
 +
 
               Switch between tabular and multiline output.  If omitted,
 
               Switch between tabular and multiline output.  If omitted,
 
               default is tabular for most commands.  For the commands
 
               default is tabular for most commands.  For the commands
Line 53: Line 60:
  
 
       -f, --fields <field1,field2,...> | all | common
 
       -f, --fields <field1,field2,...> | all | common
 +
 +
 
               This option is used to specify what fields (column names) should
 
               This option is used to specify what fields (column names) should
 
               be printed.  Valid field names differ for specific commands.
 
               be printed.  Valid field names differ for specific commands.
Line 65: Line 74:
  
 
       -e, --escape yes | no
 
       -e, --escape yes | no
 +
 +
 
               Whether to escape ':' and '\' characters in terse tabular mode.
 
               Whether to escape ':' and '\' characters in terse tabular mode.
 
               The escape character is '\'.  If omitted, default is yes.
 
               The escape character is '\'.  If omitted, default is yes.
  
 
       -v, --version
 
       -v, --version
 +
 +
 
               Show nmcli version.
 
               Show nmcli version.
  
 
       -h, --help
 
       -h, --help
 +
 +
 
               Print help information.
 
               Print help information.

Revision as of 19:13, 27 November 2012

Sissejuhatus

nmcli on käsurea tööriist, mille abil saab kontrollida NetworkManageri ja pärida selle staatust. See ei ole mõeldud asendamiseks mõnda nm-applet või muid sarnaseid programme. Pigem on see mõeldud täiendavaks nendele programmidele. Peamiselt leiab nmcli kasutatavust serverites, iseseisvale masinale või lihtsalt edasijõudnud kasutajatele, kes eelistavad kasutada käsurida.

Erinevaid kasutusviise

1) Initskriptit: ifup / ifdown saab kasutada nmcli kaudu Network managerile ligi pääsemiseks, selle asemel, et hallata ühendusi ise ja segada NetworkManageri tööd.


2) Servereid, peata masinaid, millel puudub graafiline liides, siis kasutatakse nmcli-d et rääkida otse NetworkManageri ja kontrollida kogu süsteemi ühendusi.

3) Kristian Kivimägi A22


Käsu süntaks

   nmcli [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
   OBJECT := { nm | con | dev }
   OPTIONS := {
   -t[erse]
   -p[retty]
   -m[mode] tabular | multiline
   -f[ields] <field1,field2,...> | all | common
   -e[scape] yes | no
   -v[ersion]
   -h[elp]
   }

OPTIONS

   -t, --terse


       Output is terse. This mode is designed and suitable for
       computer (script) processing.
   -p, --pretty


       Output is pretty. This causes nmcli to produce easy readable
       outputs for humans, i.e. values are aligned, headers are
       printed, etc.
   -m, --mode tabular | multiline


       Switch between tabular and multiline output. If omitted,
       default is tabular for most commands. For the commands
       producing more structured information, that cannot be displayed
       on a single line, default is multiline. Currenly, they are:
        'nmcli con list id|uuid <name>'
        'nmcli dev list'
       tabular  - Output is a table where each line describes a single
       entry. Columns define particular properties of the entry.
       multiline - Each entry comprises more lines, each property on
       its own line. The values are prefixed with the property name.
   -f, --fields <field1,field2,...> | all | common


       This option is used to specify what fields (column names) should
       be printed. Valid field names differ for specific commands.
       List available fields by providing an invalid value to the
       --fields option.
       all is used to print all valid field values of the command.
       common is used to print common field values of the command. If
       omitted, default is common. The option is mandatory when
       --terse is used. In this case, generic values all and common
       cannot be used. (This is to maintain compatibility when new
       fields are added in the future).
   -e, --escape yes | no


       Whether to escape ':' and '\' characters in terse tabular mode.
       The escape character is '\'. If omitted, default is yes.
   -v, --version


       Show nmcli version.
   -h, --help


       Print help information.