Difference between revisions of "Nmcli"

From ICO wiki
(SYNOPSIS)
 
(46 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
  
  
nmcli on käsurea tööriist, mille abil saab kontrollida NetworkManageri ja pärida selle staatust. See ei ole mõeldud asendamiseks mõnda nm-applet või muid sarnaseid programme. Pigem on see mõeldud täiendavaks nendele programmidele. Peamiselt leiab nmcli kasutatavust serverites, iseseisvale masinale või lihtsalt edasijõudnud kasutajatele, kes eelistavad kasutada käsurida.
+
Nmcli on käsurea tööriist, mille abil saab kontrollida NetworkManageri ja pärida selle poolt hallatavate ühenduste staatuseid. See ei ole mõeldud asendamiseks mõnda nm-applet või muid sarnaseid programme. Pigem on see mõeldud täiendavaks kasutamiseks koos nende programmidega.  
 
 
= Erinevaid kasutusviise =
 
 
 
1) Initskriptit: ifup / ifdown saab kasutada nmcli kaudu Network managerile ligi pääsemiseks, selle asemel, et hallata ühendusi ise ja segada NetworkManageri tööd.
 
 
 
 
 
2) Servereid, peata masinaid, millel puudub graafiline liides, siis kasutatakse nmcli-d et rääkida otse NetworkManageri ja kontrollida kogu süsteemi ühendusi.
 
 
 
3)
 
Kristian Kivimägi A22
 
 
 
 
 
 
=Käsu süntaks=
 
=Käsu süntaks=
  
      nmcli [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
+
      nmcli [OPTIONS] OBJECT { COMMAND | help }
 
 
      OBJECT := { nm | con | dev }
 
 
 
      OPTIONS := {
 
      -t[erse]
 
      -p[retty]
 
      -m[mode] tabular | multiline
 
      -f[ields] <field1,field2,...> | all | common
 
      -e[scape] yes | no
 
      -v[ersion]
 
      -h[elp]
 
      }
 
 
 
==OPTIONS==
 
      -t, --terse
 
 
 
 
 
              Output is terse.  This mode is designed and suitable for
 
              computer (script) processing.
 
  
      -p, --pretty
+
OPTIONS
 +
  -t[erse]                                  terse output
 +
  -p[retty]                                  pretty output
 +
  -m[ode] tabular|multiline                  output mode
 +
  -f[ields] <field1,field2,...>|all|common  specify fields to output
 +
  -e[scape] yes|no                          escape columns separators in values
 +
  -n[ocheck]                                don't check nmcli and NetworkManager versions
 +
  -v[ersion]                                show program version
 +
  -h[elp]                                    print this help
  
 +
OBJECT
 +
  nm          NetworkManager status
 +
  con        NetworkManager connections
 +
  dev        devices managed by NetworkManager
  
              Output is pretty.  This causes nmcli to produce easy readable
 
              outputs for humans, i.e. values are aligned, headers are
 
              printed, etc.
 
  
      -m, --mode tabular | multiline
+
[http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/13/html/User_Guide/sect-User_Guide-Connecting_to_the_Internet-NM_CLI.html]
  
 +
=Nmcli kasutamine=
  
              Switch between tabular and multiline output. If omitted,
+
== nm ehk NetworkManager ==
              default is tabular for most commands. For the commands
+
* <u>Kasutage seda objekti, et uurida ja muuta NetworkManageri staatuseid.</u>
              producing more structured information, that cannot be displayed
 
              on a single line, default is multiline. Currenly, they are:
 
                'nmcli con list id|uuid <name>'
 
                'nmcli dev list'
 
              tabular  - Output is a table where each line describes a single
 
              entry.  Columns define particular properties of the entry.
 
              multiline - Each entry comprises more lines, each property on
 
              its own line.  The values are prefixed with the property name.
 
  
      -f, --fields <field1,field2,...> | all | common
+
<pre>
 +
nmcli nm  status
 +
</pre>
 +
<u>Tulemus:</u> Käsk näitab üldist NetworkManageri staatust.
 +
<pre>
 +
nmcli nm sleep
 +
</pre>
 +
<u>Tulemus:</u> See käsk lükkab NetworkManageri une režiimi. Seega kõik liidesed, mida NetworkManager haldab lülitatakse välja.
 +
<pre>
 +
nmcli nm wakeup
 +
</pre>
 +
<u>Tulemus:</u> Käsk äratab NetworkManageri une režiimist. Kõik liidesed on nüüd võimalik samuti aktiveerida.
 +
<pre>
 +
nmcli nm wifi [on|off]
 +
</pre>
 +
<u>Tulemus:</u> Käsk lülitab Wifi sisse või välja. Märkus, kui päringust [on|off], ära jätta siis tagastatakse Wifi-i hetke staatus.
 +
<pre>
 +
nmcli nm wwan [on|off]
 +
</pre>
 +
<u>Tulemus:</u> Käsk lülitab WWAN-i välja või sisse. Märkus, kui päringust [on|off], ära jätta siis tagastatakse WWAN-i hetke staatus.
 +
[http://manpages.ubuntu.com/manpages/maverick/man1/nmcli.1.html]
 +
==con ehk Connections==
 +
* <u> Kasutage seda objekti, et pärida informatsiooni NetworkManageri ühenduste kohta.</u>
 +
<pre>
 +
nmcli con  list
 +
</pre>
 +
<u>Tulemus:</u> Käsk väljastab seadistatud ühendused, nii kasutaja poolsed, kui ka süsteemi seadistused. Kui soov on vähendada tulemusi ning saada vaid mõni spetsiifiline konfiguratsioon tuleks lõppu lisada vastav parameeter: [id <id> | uuid <id> | system | user]
 +
<pre>
 +
nmcli con status
 +
</pre>
 +
<u>Tulemus:</u> Käsk väljastab kõik aktiivsed ühendused
 +
<pre>
 +
up id <id>
 +
</pre>
 +
<u>Tulemus:</u> Käsu abil saab aktiveerida ühenduse. Märkus ühenduse aktiveerimiseks peab <id> asemele kirjutama ühenduse ID.
  
 +
<pre>
 +
down id <id>
 +
</pre>
 +
<u>Tulemus:</u> Käsu abil saab deaktiveerida ühenduse. Märkus ühenduse aktiveerimiseks peab <id> asemele kirjutama ühenduse ID
 +
[http://manpages.ubuntu.com/manpages/maverick/man1/nmcli.1.html]
 +
==dev ehk Devices==
 +
* <u>Kasutage seda objekti, et saada informatsiooni seadmete kohta.</u>
 +
<pre>
 +
nmcli dev status
 +
</pre>
 +
<u>Tulemus:</u> Käsk näitab seadmete kohta informatsiooni.
  
              This option is used to specify what fields (column names) should
+
Näide:
              be printed.  Valid field names differ for specific commands.
+
<pre>
              List available fields by providing an invalid value to the
+
DEVICE    TYPE              STATE       
              --fields option.
+
wlan0      802-11-wireless  connected   
              all is used to print all valid field values of the command.
+
eth0      802-3-ethernet    unavailable
              common is used to print common field values of the command.  If
+
</pre>
              omitted, default is common.  The option is mandatory when
 
              --terse is used.  In this case, generic values all and common
 
              cannot be used.  (This is to maintain compatibility when new
 
              fields are added in the future).
 
  
      -e, --escape yes | no
+
<pre>
 +
nmcli dev list [iface <iface>]
 +
</pre>
 +
<u>Tulemus:</u> Käsk väljastab detailse informatsiooni tabeli seadmete kohta. Märkus, et saada detailset informatsiooni vaid ühe kindla liidese kohta siis tuleb lisada käsu lõppu iface <iface>, ning  <iface> asemele tuleb kirjutada kindla liidese nimi.
 +
<pre>
 +
nmcli dev  disconnect iface <iface>
 +
</pre>
 +
<u>Tulemus:</u> Käsk katkestab ühenduse ühe kindla liidesega, <iface> asemele tuleb lisada liidese nimi.
 +
<pre>
 +
nmcli dev wifi
 +
</pre>
 +
<u>Tulemus:</u> Käsk väljastab kõik Wifi põõrduspunktid. Märkus, kui on soovi saada informatsiooni vaid mõne kindla pöörduspunkti kohta, tuleb lõppu lisada: [list [iface <iface>] [hwaddr <hwaddr>]]. <iface> asemele lisada liidese nimi ning <hwaddr> asemele pöörduspunkti nimi.
 +
[http://manpages.ubuntu.com/manpages/maverick/man1/nmcli.1.html]
 +
==Kokkuvõte==
  
 +
Nmcli abil saab hõlpsasti lülitada välja arvutiga seotuid erinevaid ühendusi ning pärida nende kohta informatsiooni. See NetworkManageri liides peaks rahuldama ka kõige nõudlikumad kasutajad, olgu siis selleks kas tavakasutaja või serveri administraator.
  
              Whether to escape ':' and '\' characters in terse tabular mode.
+
==Kasutatud kirjandus==
              The escape character is '\'.  If omitted, default is yes.
 
  
      -v, --version
+
http://manpages.ubuntu.com/manpages/maverick/man1/nmcli.1.html <br/>
  
 +
http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/13/html/User_Guide/sect-User_Guide-Connecting_to_the_Internet-NM_CLI.html <br/>
  
              Show nmcli version.
+
== Koostas ==
 +
Kristian Kivimägi A22 sügis 2012
  
      -h, --help
+
Esitatud: 02.12.12
  
 +
Muudetud: 03.01.13
  
              Print help information.
+
[[Category:Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine]]

Latest revision as of 12:58, 4 January 2013

Sissejuhatus

Nmcli on käsurea tööriist, mille abil saab kontrollida NetworkManageri ja pärida selle poolt hallatavate ühenduste staatuseid. See ei ole mõeldud asendamiseks mõnda nm-applet või muid sarnaseid programme. Pigem on see mõeldud täiendavaks kasutamiseks koos nende programmidega.

Käsu süntaks

   nmcli [OPTIONS] OBJECT { COMMAND | help }

OPTIONS

 -t[erse]                  terse output
 -p[retty]                 pretty output
 -m[ode] tabular|multiline         output mode
 -f[ields] <field1,field2,...>|all|common  specify fields to output
 -e[scape] yes|no              escape columns separators in values
 -n[ocheck]                 don't check nmcli and NetworkManager versions
 -v[ersion]                 show program version
 -h[elp]                  print this help

OBJECT

 nm     NetworkManager status
 con     NetworkManager connections
 dev     devices managed by NetworkManager


[1]

Nmcli kasutamine

nm ehk NetworkManager

 • Kasutage seda objekti, et uurida ja muuta NetworkManageri staatuseid.
nmcli nm status

Tulemus: Käsk näitab üldist NetworkManageri staatust.

nmcli nm sleep

Tulemus: See käsk lükkab NetworkManageri une režiimi. Seega kõik liidesed, mida NetworkManager haldab lülitatakse välja.

nmcli nm wakeup

Tulemus: Käsk äratab NetworkManageri une režiimist. Kõik liidesed on nüüd võimalik samuti aktiveerida.

nmcli nm wifi [on|off]

Tulemus: Käsk lülitab Wifi sisse või välja. Märkus, kui päringust [on|off], ära jätta siis tagastatakse Wifi-i hetke staatus.

nmcli nm wwan [on|off]

Tulemus: Käsk lülitab WWAN-i välja või sisse. Märkus, kui päringust [on|off], ära jätta siis tagastatakse WWAN-i hetke staatus. [2]

con ehk Connections

 • Kasutage seda objekti, et pärida informatsiooni NetworkManageri ühenduste kohta.
nmcli con list

Tulemus: Käsk väljastab seadistatud ühendused, nii kasutaja poolsed, kui ka süsteemi seadistused. Kui soov on vähendada tulemusi ning saada vaid mõni spetsiifiline konfiguratsioon tuleks lõppu lisada vastav parameeter: [id <id> | uuid <id> | system | user]

nmcli con status

Tulemus: Käsk väljastab kõik aktiivsed ühendused

up id <id>

Tulemus: Käsu abil saab aktiveerida ühenduse. Märkus ühenduse aktiveerimiseks peab <id> asemele kirjutama ühenduse ID.

down id <id>

Tulemus: Käsu abil saab deaktiveerida ühenduse. Märkus ühenduse aktiveerimiseks peab <id> asemele kirjutama ühenduse ID [3]

dev ehk Devices

 • Kasutage seda objekti, et saada informatsiooni seadmete kohta.
nmcli dev status

Tulemus: Käsk näitab seadmete kohta informatsiooni.

Näide:

DEVICE   TYPE       STATE    
wlan0   802-11-wireless  connected  
eth0    802-3-ethernet  unavailable 
nmcli dev list [iface <iface>]

Tulemus: Käsk väljastab detailse informatsiooni tabeli seadmete kohta. Märkus, et saada detailset informatsiooni vaid ühe kindla liidese kohta siis tuleb lisada käsu lõppu iface <iface>, ning <iface> asemele tuleb kirjutada kindla liidese nimi.

nmcli dev disconnect iface <iface> 

Tulemus: Käsk katkestab ühenduse ühe kindla liidesega, <iface> asemele tuleb lisada liidese nimi.

nmcli dev wifi

Tulemus: Käsk väljastab kõik Wifi põõrduspunktid. Märkus, kui on soovi saada informatsiooni vaid mõne kindla pöörduspunkti kohta, tuleb lõppu lisada: [list [iface <iface>] [hwaddr <hwaddr>]]. <iface> asemele lisada liidese nimi ning <hwaddr> asemele pöörduspunkti nimi. [4]

Kokkuvõte

Nmcli abil saab hõlpsasti lülitada välja arvutiga seotuid erinevaid ühendusi ning pärida nende kohta informatsiooni. See NetworkManageri liides peaks rahuldama ka kõige nõudlikumad kasutajad, olgu siis selleks kas tavakasutaja või serveri administraator.

Kasutatud kirjandus

http://manpages.ubuntu.com/manpages/maverick/man1/nmcli.1.html

http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/13/html/User_Guide/sect-User_Guide-Connecting_to_the_Internet-NM_CLI.html

Koostas

Kristian Kivimägi A22 sügis 2012

Esitatud: 02.12.12

Muudetud: 03.01.13