Nutilinn (Smart city) ja asjade internet (IoT): Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
Line 10: Line 10:
{{https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/smart-grids-electrical-grid/}}
{{https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/smart-grids-electrical-grid/}}


<ref name="difference-traditional-power-grid-smart-grid">Difference between Traditional Power Grid and Smart Grid </ref>
<ref name="difference-traditional-power-grid-smart-grid">Difference between Traditional Power Grid and Smart Grid</ref>
{{https://electricalacademia.com/electric-power/difference-traditional-power-grid-smart-grid/}}
{{https://electricalacademia.com/electric-power/difference-traditional-power-grid-smart-grid/}}
<ref name="iot-and-smart-grid">IoT and Smart Grid</ref>
{{http://riberasolutions.com/iot-and-smart-grid/}}
<ref name="what-is-smart-grid">What Is the Smart Grid and How Is It Enabled by IoT?</ref>
{{http://riberasolutions.com/iot-and-smart-grid/}}

Revision as of 19:47, 4 May 2021

Asjade internet (IoT) ja Nutilinn (Smart city)

Tark võrk

Üks väga oluline aspekt tark linna(smart city) ehitamisel on tark võrk (smart grid), kuna see pakkub võimalus targalt energiaresursid tarvida ja jagada.

Tarkvõrk (Smart grid) - elektrivõrk, mis võimaldab kahesuunalist elektri ja andmete vahetust. Tark võrgu realiseerimisel põhiroll mängib IoT (Internet of Things), kuna kõik seaded peavad olema sidus ja teada oma vahel.[1]


[1] Template:Https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/smart-grids-electrical-grid/

[2] Template:Https://electricalacademia.com/electric-power/difference-traditional-power-grid-smart-grid/

[3] Template:Http://riberasolutions.com/iot-and-smart-grid/

[4] Template:Http://riberasolutions.com/iot-and-smart-grid/

  1. 1.0 1.1 Smart grids: what is a smart electrical grid – electricity networks in evolution
  2. Difference between Traditional Power Grid and Smart Grid
  3. IoT and Smart Grid
  4. What Is the Smart Grid and How Is It Enabled by IoT?