Nutilinn (Smart city) ja asjade internet (IoT)

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Asjade internet (IoT) ja Nutilinn (Smart city)

Tark võrk

Üks väga oluline aspekt tark linna(smart city) ehitamisel on tark võrk (smart grid), kuna see pakkub võimalus targalt energiaresursid tarvida ja jagada.

Tarkvõrk (Smart grid) - elektrivõrk, mis võimaldab kahesuunalist elektri ja andmete vahetust. Tark võrgu realiseerimisel põhiroll mängib IoT (Internet of Things), kuna kõik seaded peavad olema sidus ja teada oma vahel.[1]


[1] Template:Https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/smart-grids-electrical-grid/

  1. 1.0 1.1 Smart grids: what is a smart electrical grid – electricity networks in evolution