Nutilinn (Smart city) ja asjade internet (IoT)

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Asjade internet (IoT) ja Nutilinn (Smart city)

Tark võrk

Üldinfo

Üks väga oluline aspekt tark linna(smart city) ehitamisel on tark võrk (smart grid), kuna see pakkub võimalus targalt energiaresursid tarvida ja jagada.

Tarkvõrk (Smart grid) - elektrivõrk, mis võimaldab kahesuunalist elektri ja andmete vahetust. Tark võrgu realiseerimisel põhiroll mängib IoT (Internet of Things), kuna kõik seaded peavad olema sidus ja teada oma vahel.[1]

Tarkvõrk
Tarkvõrk [2]

Tarkvõrgu ja traditsionaalse elektrivõrgu võrdlus

Tarkvõrgu ja traditsionaalse elektrivõrgu võrdlus [3]
Omadused Traditsiooniline elektrivõrk Tarkvõrk
Tehnoloogia Elektromehaaniline Digitaalne
Elektrijaotus Ühesuunaline jaotus Kahesuunaline jaotus
Elektritootmine Tsentraliseeritud Jaotatud
Andurid Vähe andurid Andurid igal pool
Järelevalve Inimese poolt jälgitud Jälgib iseenda
Rike tuvastamine Inimesed tulevad kohale ja leiavad rikked Süsteem saab ise tuvastada rikked andurite abil ja pakkuda lahendus
Varustus Tõrge ja elektrikatkestus Adaptiivne ja isoleeritud
Juhtimine Piiratud Kõikjale tungiv
Klientide valikud Piiratud Valikvastustega

Traditsiooniline elektrivõrk on elektromehaaniline. Antud süsteemis suur osa seadmetest ei ole seotud omavahel mingi tagasisidega. Targas võrgus kõik seaded on seotud omavahel ja võivad suhelda interneti kasutamisel andis tagasiside teise süsteemi seadmetele. [3]

Traditsioonilise elektivõrgus elektrienergia võib olla jagatud ainult põhielektijaamast tarbijale ja mitte vastupidi. Tarkvõrk annab teine võimalus, millal tarbija võib olla ka elektitootja ning anda elektivõrgusse tagasi elektrienergiat kasutades päikesepanelid, tulegeneratorit ja teised vahendid ning niinimetatud põhi elektritootjad võivad olla selles võrgus olema nagu tarbijat. [3]

Traditsioonilise elektrivõrgus elektrienergia peab olema toodud elektrijaamast, mis põhjustab elektrisüsteemi tsentraliseerimine ning piirab võimalust sisse lülitada alternatiiv elektienergia allikat elektrisüsteemise. Tarkvõrk annab võimalust igal pool teha elektri sisselülitamise, kui mingi elektrisüsteemis on olemas rikke või mingi elektrijaam on katki, siis võimalik kasutada olemasolev energiat, et jagada seda süsteemis. [3]

Traditsioonilise elektrivõrgus võrreldes tarkvõrguga on vähe andurid, andurid paigaldatakse ainult väga olulisemas seades või piirkonnas. Tark võrgus on kõik vastupidi, iga seadetes on olemas palju andurid, mis annab võimalus anda värske info võrgu kohta ja jälgida, mis võrgu osaleja mis rollis on. [3]

Traditsioonilise ja tarkvõrgu erinevus ka on selles, et tarkvõrk võib tuvastada kuidas rikked ja pakkuda mis, süsteemi osa peab parandatud kuna tavalise elektivõrgus inimesed peavad tulema kohale ja tuvastada probleemse koha. [3]

Suur tarkvõrgu eelis on see, et on võimalik seda juhtuda osadena ning isoleerida problemsed kohad kiiresti, et töötav süsteemi osa funksioneerib edasi. [3]

Teine suur eelis, et süsteemis osalejatel on võimalus sooritama erineva rollid ning traditsioonilise süsteemi tarbija võib olla ka tootja sama ajal. [3]


Traditsionaalne elektrivõrk ja tarkvõrk
Traditsionaalne elektrivõrk ja tarkvõrk [4]

Nutilinnad ja tark võrgu kasutamine

Nutilinn võib kasutada tarkvõrk, et optimaalselt juhtida elektritarbimine, linnavalgustus ja liikluskorraldus. Näiteks, paigaldatud andurid linnavalgustuses võivad rakendada nii lambi valgustus sõltuvalt sellest, kui pime on. See võimaldab, mitte ainult sisse lülitada linna valgustus jõudmiseni mingi piiri 100% peale vaid ka panna valgustus natukene varem kui õues on vihm või udu. Selle abil on võimalik parandada tee nähtavus ja vähendada avarii situatsiooni. Kuna koormus elektrivõrgule antud juhul suurendatakse mitte planeeritud, siis tarkvõrgu andurite abil on võimalik anda teada iga tarkvõrgu osajale, et koormus suurendatakse ja on vaja toota lisa elektrienergiat. Üks hea võimalus kuna kõik seaded on ühendatud, siis elekriautot võivad olla ka ühendatud tarkvõrgu sisse ja hakkama laadima ainult soodsama hinna eest, kui võrgus ei ole tiipkoormust. Tarkvõrk ka annab rohkem võimalusi tarbijate jaoks kellel on targad süsteemid kodus, siis nad võivad oma akud samamoodi laadima soodsama hinna eest, ning tagastada elektrienergiat tagasi, kui elektrienergia on vaja ja tagastada seda elektrit võrgusse lisa raha tennides. Tänu võimalusele ladustama elektrienergiat ja müüa seda kui hind on kasulikum tarkvõrk on mitte ainult hea tehniline lahendus vaid ka võimsam ökonoomiline tööriist, mis annab võimalus osaleda avatud elektrienergia tuurus. [5] [6]
[1] Template:Https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/smart-grids-electrical-grid/

[2] Template:Https://www.researchgate.net/figure/Example-of-smart-grid fig2 292678250


[3] Template:Https://electricalacademia.com/electric-power/difference-traditional-power-grid-smart-grid/

[4] Template:Http://riberasolutions.com/iot-and-smart-grid/

[5] Template:Https://www.digi.com/blog/post/what-is-the-smart-grid-and-how-enabled-by-iot

[6] Template:Https://www.digiteum.com/iot-smart-grid-technology/

  1. 1.0 1.1 Smart grids: what is a smart electrical grid – electricity networks in evolution
  2. 2.0 2.1 Figure: Example of smart grid
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Difference between Traditional Power Grid and Smart Grid
  4. 4.0 4.1 IoT and Smart Grid
  5. 5.0 5.1 What Is the Smart Grid and How Is It Enabled by IoT?
  6. 6.0 6.1 The Role of IoT in Smart Grid Technology