OpenBSD installeerimine

From ICO wiki
Revision as of 16:42, 8 May 2010 by Rpiirisa (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Sissejuhatus

OpenBSD on lihtne installida ja sobib erinevate platvormidega. OpenBSD versioonis 4.6 on instaleerimis protsess tehtud veel lihtsamaks ja kiiremaks. Kõik platvormid kasutavad sarnast instaleerimis protsetuuri, kuid mõndadel platvormidel on väiksed erinevused. Kõikdel plavormidel leiab INSTALL dokumendi platform kaustast ,kas CD-ROM-il või FTP lehelt, näiteks i386/INSTALL.i386, mac68k/INSTALL.mac68k või sparc/INSTALL.sparc. OpenBSD installer on eriline kernel utiliitite arvu ja install skriptide poolest, mis on kinnitatud eellaetud RAM kettale. Pärast kui kernel on alglaetud, siis operatsioonisüsteem pakitakse lahti tihendatud tar(.tgz) failidest, mille allikas on erinev sellest eellaetud RAM kettast.

Erinevad võimalused install kerneli alglaadmiseks

Floppy disk: OpenBSD saab installeerida paljudele platvormidele ühe floppy kettaga. Kuid floppy ketta mahu pärast pole suurte platvormidele(näiteks sparc64, amd64, alpha) utiliite, mis võivad vajalikud olla, näiteks DHCP klient võrgu konfigureerimiseks. Nende platvormide jaoks on sobivam CD pealt installeerida. Platvormide i386 ja sparc on floppy ketta pealt buutimine sobilik. Tavaliselt on flopi tõmmise nimi on floppy46.fs ja paljudel platvormidel on palju flopi tõmmiseid.

CD-ROM: Paljudel platvormidel CD-ROM tõmmis(cd46.iso on buutimiseks ja install46.iso on terveks instaleerimiseks) annab võimaluse luua buuditava CD-ROM-i.

Olemas olev partitioon: RAM ketta kernelit saab buutida olemas olevast partitsioonilt täiendamiseks või uuesti instaleerimiseks.

Võrk: Mõned platvormide toetavad ülevõrgu buutimist, näiteks PXE või mõnda teist võrgubuutimist.

Faili süsteemi tõmmise kirjutamine kettale(miniroot): faili süsteemi tõmmist saab kirjutada olemas olevale partitsioonile ja sealt ka buutida.

Buuditav lint: Mõned platvormid toetavad buutimist lindilt. Neid linte saab teha, kui järgides INSTALL.platform juhiseid.

Erinevate platvormide buutimis võimaluse tugi

 • alpha: Flopi, CD-ROM, võrk, flopi tõmmise kirjutamine kõvakettale.
 • amd64: Flopi, CD-ROM, võrk.
 • armish: Erineb masinast.
 • hp300: CD-ROM, võrk.
 • hppa: Võrk.
 • i386: Flopi, CD-ROM,võrk.
 • landisk: miniroot, installeerimiseks kasutatakse teist arvutit.
 • macppc: CD-ROM, võrk.
 • mvme68k: Võrk, buuditav lint.
 • mvme88k: Võrk, buuditav lint.
 • sparc: Flopi, CD-ROM, võrk, tõmmise kirjutamine olemas olevale saaleala partitioonile, buuditav lint.
 • sparc64: Flopi(ainult U1/U2), CD-ROM,võrk, tõmmise kirjutamine olemas olevale partitiosoonile.
 • vax: Flopi, võrk.
 • zaurus: bsd.rd buutimine Linux partitsioonilt.

Kõik platvormid saavad kasutada bsd.rd–d uuesti instaleerimiseks või täiendamiseks(upgrade).

Kui install kernel on buuditud, siis on erinevaid võimalusi install failikogu kätte saamiseks, näiteks CD-ROM, FTP, HTTP, kohaliku ketta partitsioon, NFS, lint.

Kontrollpunktid enne installeerimist

Enne installeerimist tuleks mõelda, milleks sa OpenBSD installeerid.

Punktid mida on vaja teada:

 • Masina nimi
 • Installeeritud riistvara ja saadavus
  • Kinnita ühilduvus sinu platvormi riisitvaraga ühilduvus lehel
  • Kui ISA(Industry Standard Architecture), siis on vaja teada riistvara seadeid ja kinnitada,et sobiksid OpenBSD nõuetega.
 • Installeerimis meetodi kasutamine (CD-ROM, FTP, jne)
 • Kui oluline bugi leitakse, siis kuidas süsteem korda tehakse?
 • Soovitud ketta paigutus
 • Võrgu seade, kui ei kasutata DHCP-d:
  • Domeeni nimi
  • Domeeni Nime Server-i (DNS) aadress
  • IP aadressid and võrgu maskid igale võrgukaardile(NIC)
  • Lüüsi aadress
 • Kas kasutatakse X Window System-i?

Buuditava OpenBSD install media tegemine

I386 platvormil on kuus erinevat installeerimis kettatõmmist, mille vahel valida:

 • cd46.iso on ISO9660 tõmmis, millega saab teha buuditava CD. Sellel tõmmisel on suurim valik draivereid ja on tavaliselt soovitatav valik, kui riistvaral on võimalus buutida CD-ROM-ilt.
 • cdemu46.iso on ISO9660 tõmmis, kasutab "floppy emulation" buutimist, kasutab 2.88M flopi tõmmist. Seda kasutakase vähe, aga seda kasutakse, kui cd46.iso ei tööta.
 • install46.iso on ISO9660 tõmmis, koosneb kõigist standardsetest install failidest. Seda faili saab kasutada CD tegemiseks, millega saab teha autonoomse installimise.
 • floppy46.fs (Lauaarvuti PC) toetab palju PCI ja ISA NIC-e, IDE ja lihtsaid SCSI adaptereid ja PCMCIA toetus. Enamik kasutajaid kasutab seda tõmmist, kui buuditakse flopilt.
 • floppyB46.fs (Serverid) toetab palju RAID controllereid ja mõndasi SCSI adaptereid. Toetus paljudele SCSI adapteritele, EISA ja ISA NICS on eemaldatud.
 • floppyC46.fs (Sülearvutitele) toetab CardBus ja PCMCIA seadmeid enamikes sülearvutites.

Sparc platvormil on neli erinevat paigaldus ketta tõmmist, mille vahel valida:

 • floppy46.fs: Toetab süsteemi, millel on flopiketas.
 • cd46.iso ISO tõmmist kasutakse CD tegemiseks, et SPARC süsteemi bootida CD-ROM-ilt.
 • miniroot46.fs Saab kirjutada saaleala partitisioonile ja sealt bootida.
 • install46.iso on ISO9660 tõmmis, koosneb kõigist standardsetest install failidest. Seda faili saab kasutada CD tegemiseks, millega saab teha autonoomse installimise.

Uutel platvormidel(näiteks amd64, sparc64) on soovitatav kasutada CD-ROM tõmmiseid,sest flopi tõmmistel on välja jäätud vajalikke utiliite ja draivereid, mis teevad paigaldamise keerulisemaks. Vanade platvormidele, näiteks i386 ja sparc on võimalik paigaldada flopi pealt

CDROM-i tegemine

CDROM-i tegemisel saab kasutada cd46.iso või install46.iso faile. OpenBSD-s saab luua CD ISO tõmmisest kasutades cdio-d

# cdio tao cd46.iso 

Flopi tegemine UNIX-is

Fdformat käsuga saab formaatida flopi ja kontrollida vigaseid sektoreid

 # fdformat /dev/rfd0c
 Format 1440K floppy `/dev/rfd0c'? (y/n): '''y'''
 Processing VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV done.

Kui väljund on sama nagu üleval näidatud, siis ketas on korralik, aga kui sa ei näe kõiki „V“-si ,siis on ketas vigane ja tuleks uut flopit proovida. Tõmmise kirjutamiseks kettale tuleks kasutada dd-d, näide:

 # dd if=floppy46.fs of=/dev/rfd0c bs=32k

Kui tõmmis kirjutatud, siis tuleks kontrollida, et kopeeritud tõmmis on sama, mis originaal, selleks tuleks kasutada cmp käsku.

 # cmp /dev/rfd0c floppy46.fs

Flopi tegemine WINDOWS-is

Enne tuleb flopi formaatida ja kontrollida, et poleks vigaseid sektoreid. Tõmmise flopi peale kirjtuamiseks võib kasutada näiteks ntrw.exe Näide :

 C:\> ntrw floppy46.fs a:
 3.5", 1.44MB, 512 bytes/sector
 bufsize is 9216
 1474560 bytes written

OpenBSD installeerimine

OpenBSD insalleerimiseks kasutan VirtualBox-i, cd46.iso faili, platvormiks on amd64 ja ketta suuruseks 3GB ja dünaamiliselt suurenevaks.

Kui buutimine oli edukas, siis näed palju teksti, mida keritakse ekraanil. Valge tekst sinisel taustal on dmesg, kernel ütleb millised seadmed on leitud ja kuidas nad on seotud teiste seadmetega. Koopia sellest tekstist salvestatakse /var/run/dmesg.boot failil.

 root on rd0a swap on rd0b dump on rd0b
 erase ^?, werase ^W, kill ^U, intr ^C, status ^T
 Welcome to the OpenBSD/amd64 4.6 installation program.
 (I)nstall, (U)pgrade or (S)hell? '''i'''

Nüüd on kolm valikut install,upgrade ja shell

 • Install: kui tahad OpenBSD installeerida.
 • Upgrade: on uute failide peale panemine, mille käigus ei kirjutata üle konfiguratsiooni informatsiooni ja kasutaja andmeid.
 • Shell: on selleks, et teostada parandusi või hooldust süsteemis, kui ei buudi normaalselt.

Valikus võtan install, selleks kirjutan i.

Klaviatuuri keele valmimine,selleks vajutasin enter ehk default

Choose your keyboard layout(’?’ or ’L’ for list)[default] '''Enter'''

Süsteemi hostinime kirjutamine

System hostname? (short form, e.g. ’foo’) '''home'''


Root kasutaja parool ja parooliks näiteks student

Password for root account? (will not echo) '''student'''
Password for root account? (again) '''student'''

Sshd(8) tööle panemine, kui pole rakendusi, mis selle töötamist vajavad siis pole mõtet tööle panna.

Start sshd(8) by default? [yes] '''Enter'''


Ntpd(8) ja ntp server, see hoiab arvuti kella sünkroonis ajaserveritega ja default kasutatakse pool.ntp.org

Start ntpd(8) by default? [no] '''y'''
NTP server? (hostname or 'default') [default] '''Enter'''

X Window System kasutamine

Do you expect to run the X Window System? [yes] '''Enter'''
Do you want the X Window System to be started by xdm(1)? [no] '''y'''

Saab uue kasutaja teha ja kui tahad kasutajat teha siis kirjuta „yes“

Setup a user? (enter a lower-case loginname, or 'no') [no] '''Enter'''

Ajavööndi valimine

What timezone are you in? ('?' for list) [Europe/Tallinn] '''Enter'''

Võrgu seadistamine

vlan0 on VLAN virtuaalne liides, aga ma ei kasuta seda ja kasutan füüsilist liidest ehk pcn0

Available network interfaces are: pcn0 vlan0.
Which one do you wish to configure? (or 'done') [pcn0] '''Enter'''

Võrguseadme konfigureerimine ja selleks kasutan DHCP-d. DHCP konfigureerib IP aadressi, alamvõrgu maski, lüüsimaski, DNS domeeni nime ja DNS serverid. Kui ei kasuta DCHP, tuleb antud asjad ise konfigureerida

IPv4 address for pcn0? (or 'dhcp' or 'none') [dhcp] '''Enter'''
Issuing hostname-associated DHCP request for pcn0.
DHCPDISCOVER on pcn0 to 255.255.255.255 port 67 interval 2
DHCPOFFER from 10.0.2.2 (52:54:00:12:35:00)
Bogus Host Name option 15: ()
DHCPREQUEST on pcn0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 10.0.2.2 (52:54:00:12:35:00)
bound to 10.0.2.15 -- renewal in 43200 seconds.

IPv6 konfiguratsiooni tegemine

 IPv6 address for pcn0? (or 'rtsol' or 'none') [none] '''Enter'''
 Available network interfaces are: pcn0 vlan0.
 Which one do you wish to configure? (or 'done') [done] '''Enter'''
 Using DNS domainname my.domain
 Using DNS nameservers at 192.168.1.254
 Do you want to do any manual network configuration? [no] '''Enter'''

Kui vastad selle küsimusele "manual network configuration" "yes" siis visatakse shell prompt ette, kus saad konfigureerida käsitsi,et tagasi installeerimise juurde tulla selle kirjuta „exit“.

Kõvakettaste kasutuselevõtmine

Installer näitab millised kettad on olemas ja tuleb valida millisele süüsteem installeeritakse.

Available disks are: wd0.
Which one is the root disk? (or 'done') [wd0] '''Enter'''
MBR has invalid signature; not showning it
Use (W)hole disk or (E)dit the MBR? [whole] '''Enter'''
OpenBSD partitsioonide näitamine disklabel(8) :
Setting OpenBSD MBR partition to whole wd0...done.
 The auto-allocated layout for wd0 is:
 #        size      offset fstype [fsize bsize cpg]
  a:      800.6M        63 4.2BSD  2048 16384  1 # /
  b:      81.1M     1639633  swap
  c:     2048.0M        0 unused
  d:      908.9M     1805813 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr
  e:      256.8M     3667265 4.2BSD  2048 16384  1 # /home
Use (A)uto layout, (E)dit auto layout, or create (C)ustom layout? [a] '''Enter'''

Peale entrit näitab installer loodud partitisooonid ja loob faili süsteemi nendele, kasutades newfs ja ühendab need instaleerimiseks.

Tarkvara paigaldamine

Andmed võetakse CD-lt,aga on teisigi võimalusi, näiteks disk, ftp, http. Ma kasutasin cd46.iso faili ja seal pole failikogu peal, siis kasutan nende tõmbamiseks ftp-d. Kui kasutada install46.iso faili, siis saab ilusti CD pealt installeerida failikogusi.

Location of sets? (cd disk ftp http or 'done') [cd] '''Enter'''
Available CD-ROMs are :cd0
Whicj one contains the install meida? (or ’done’) [cd0] '''Enter'''
Pathname to the sets? (or ’done’) [4.6/amd64] '''Enter'''
INSTALL.amd64 not found.Use sets found here anyway? [no] '''Enter'''
Location of sets? (cd disk ftp http or 'done') [ftp] '''Enter'''
HTTP/FTP proxy URL? (e.g. 'http://proxy:8080', or 'none') [none] '''Enter'''
Server? (hostname, list#, 'done' or '?') [ftp.aso.ee] '''Enter'''
Server directory? [pub/OpenBSD/4.6/amd64] '''Enter'''
Login? [anonymous] '''Enter'''

Failikogude valimime jääb default-iks, kuid minimaalselt peaks olema valitud: kernel (bsd), base46.tgz ja etc46.tgz faili set-id

Select sets by entering a set name, a file name pattern or 'all'. De-select
 sets by prepending a '-' to the set name, file name pattern or 'all'. Selected
 sets are labelled '[X]'.
   [X] bsd      [X] etc46.tgz   [X] game46.tgz  [X] xfont46.tgz
   [X] bsd.rd    [X] misc46.tgz  [X] xbase46.tgz  [X] xserv46.tgz
   [ ] bsd.mp    [X] comp46.tgz  [X] xetc46.tgz
   [X] base46.tgz  [X] man46.tgz   [X] xshare46.tgz
 Set name(s)? (or 'abort' or 'done') [done] '''Enter'''

Peale entrit tuleb installeerimine ja see oleneb arvuti kiirusest ja interneti kiirusest, sest failikogud tõmmatakse FTP-st.

Siis näidatakse faile, mida installeeritakse. Failikogude asukoht

Location of sets? (cd disk ftp http or 'done') [done] '''Enter'''

Saving configuration files...done.
Generating initial host.random file...done.
Making all device nodes...done.

Siis antakse teada, et süsteem on installeeritud

CONGRATULATIONS! Your OpenBSD install has been successfully completed!
To boot the new system, enter 'reboot' at the command prompt.
When you login to your new system the first time, please read your mail
using the 'mail' command.

 #

Installeerimine on tehtud ja selleks, et süsteemi buutida, tuleb kirjutada reboot. Selleks, et korralikult reboot-iks tuleks cd46.iso või install46.iso lahti ühendada.

Peale rebooti tuleb selline pilt.

Openbsdins.jpg

Kokkuvõte

OpenBSD installeerimine on lihtne, kuid on vaja teada milleks ja kuidas sa seda kasutama hakkad. Selleks tuleb teha vastavaid otsuseid OpenBSD installeri küsimustele. Installeerimine võtab vähe aega, aga oleneb kust installitakse failikogusi ja ei võta palju ketta ruumi.

Kasutatud kirjandus

http://www.openbsd.org/faq/faq4.html

http://kuutorvaja.eenet.ee/wiki/OpenBSD_paigaldamine#Operatsioonis.C3.BCsteemi_paigaldamine

http://www.openbsd101.com/installation.html

Autor

Risto Piirisaar A21