OpenCV installeerimine

From ICO wiki
Revision as of 11:31, 14 March 2010 by Mernits (talk | contribs) (New page: == Eeldused == Luba failis ''/etc/apt/sources.list'' seal vaikimisi väljakommenteeritud repositooriumid multiverse ja universe Käivita järgnevad korraldused <pre> sudo apt-get install...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Eeldused

Luba failis /etc/apt/sources.list seal vaikimisi väljakommenteeritud repositooriumid multiverse ja universe

Käivita järgnevad korraldused

sudo apt-get install libpng12-0 pkg-config
sudo apt-get install zlib1g zlib1g-dev libjpeg-dev libtiff4 
sudo apt-get install libtiff4-dev libjasper1 libjasper-dev
sudo apt-get install libgtk2.0-dev swig
sudo apt-get install automake
sudo apt-get install libcv-dev
sudo apt-get install build-essential cmake make g++

QT4 installeerimine

sudo apt-get install libqt4-dev

ITK robootikaklubi svn hoidlast asjade saamiseks tuleb paigaldada subversion

sudo apt-get install subversion

Tõmba viimane vers robotvision projektist

svn co http://robot.itcollege.ee/svn/vision/robotvision2009/