OpenCV installeerimine

From ICO wiki

Eeldused

Luba failis /etc/apt/sources.list seal vaikimisi väljakommenteeritud repositooriumid multiverse ja universe

Käivita järgnevad korraldused

sudo apt-get install pkg-config cmake  build-essential -y
sudo apt-get build-dep opencv -y
sudo apt-get install qt4-qmake qtcreator -y

Lisaks võib paigaldada ka pakke: qtcreator

OpenCV kompileerimine

Lae alla OpenCV Unix versioon 2.4.3


cd ~
wget https://github.com/Itseez/opencv/archive/2.4.6.1.tar.gz
tar zxvf 2.4.6.1.tar.gz 
cd opencv-2.4.6.1/
mkdir build
cd build


cmake .. -DWITH_JPEG=OFF -DCMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE  -DCMAKE_CXX_FLAGS="-march=native -O3 -ftree-vectorize"  -DCMAKE_C_FLAGS="-march=native -O3 -ftree-vectorize"

make -j4 #Kui sul on 4 trheadi/coret
sudo make install
sudo ldconfig

Tõmba viimane vers robotvision projektist

svn co https://robot.itcollege.ee/svn/vision/botmaster2012/


PS: JPEG=OFF on hea, et kaamerast tuleb stream ei oleks MJPEG.

http://karytech.blogspot.com/2012/05/opencv-24-on-ubuntu-1204.html