Pidstat: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
 
(9 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 7: Line 7:
=Sissejuhatus=
=Sissejuhatus=


Pidstat on hea vahend süsteemi ressurssikasutuse jälgimiseks. On olemas ka veel teisi vahendeid nagu top ja htop aga need annavad pigem sellise üldise ülevaate, kuid mõnikord on vaja koguda rohkem teavet konkreetse protsessi kohta, siis selleks on kõige parem käsk pidstat.<ref>http://linoxide.com/linux-command/linux-pidstat-monitor-statistics-procesess/</ref>
Pidstat on hea vahend süsteemi ressurssikasutuse jälgimiseks. On olemas ka veel teisi vahendeid nagu top ja htop aga need annavad pigem sellise üldise ülevaate, kuid mõnikord on vaja koguda rohkem teavet konkreetse protsessi kohta, siis selleks on kõige parem käsk pidstat.<ref>http://linuxaria.com/howto/linux-terminal-pidstat-know-everything-about-your-processes</ref>


=Paigaldamine=
=Paigaldamine=


Tuleb paigaldada pakk sysstat, mis sisaldab süsteemi ressurssikasutuse jälgimiseks vajalikke vahendeid, sealhulgas ka pidsat, see on saadaval repositooriumis enamustele Linuxi distributsioonidele.
Tuleb paigaldada pakk sysstat, mis sisaldab süsteemi ressurssikasutuse jälgimiseks vajalikke vahendeid, sealhulgas ka pidsat, see on saadaval repositooriumis enamustele Linuxi distributsioonidele.<ref>http://linoxide.com/linux-command/linux-pidstat-monitor-statistics-procesess/</ref>


Paigaldamiseks Debian/Ubuntu kasuta järgmist käsku:
Paigaldamiseks Debian/Ubuntu kasuta järgmist käsku:
Line 23: Line 23:
=Kasutamine=
=Kasutamine=


1. Lihtsaim viis kasutada käsku pidstat on koos võimalusega -p ALL, see kuvab ekraanile kõik käivad protsessid vaikimisi kuvatakse CPU kasutus:
1. Lihtsaim viis kasutada käsku pidstat on koos võimalusega -p ALL, see kuvab ekraanile kõik käivad protsessid vaikimisi kuvatakse CPU kasutus:<ref>http://linuxaria.com/howto/linux-terminal-pidstat-know-everything-about-your-processes</ref>
<pre> pidstat -p ALL</pre>
<pre> pidstat -p ALL</pre>


[[File:pidstat1.jpg]]
[[File:pidstat1.jpg]]


väljundis on näha:
väljundis on näha:<ref>http://linoxide.com/linux-command/linux-pidstat-monitor-statistics-procesess/</ref>
* PID - näitab protsessi ID numbrit
* PID - näitab protsessi ID numbrit
* %usr - näitab protsenti, mida CPU kasutab protsessi käivitades kasutaja tasemel.
* %usr - näitab protsenti, mida CPU kasutab protsessi käivitades kasutaja tasemel.
Line 37: Line 37:
* Command - käsu nimi.
* Command - käsu nimi.


2. Saab kasutada -p võtit ka protsessinumriga (PID) nii saab jälgida statistikat ühes konkreetses protsessis. Näiteks:
2. Saab kasutada -p võtit ka protsessinumriga (PID) nii saab jälgida statistikat ühes konkreetses protsessis. Näiteks:<ref>http://www.thegeekstuff.com/2014/11/pidstat-examples/</ref>
<pre>pidstat -p 1512</pre>
<pre>pidstat -p 1512</pre>
[[File:pidstat4.jpg]]
[[File:pidstat4.jpg]]


3. Pidstati saab kasutada ka selleks, et saada I/O statistikat, mille jaoks tuleb kasutada -d võtit. Näiteks:
3. Pidstati saab kasutada ka selleks, et saada I/O statistikat, mille jaoks tuleb kasutada -d võtit. Näiteks:<ref>http://linoxide.com/linux-command/linux-pidstat-monitor-statistics-procesess/</ref>
<pre> pidstat -d -p 1</pre>
<pre> pidstat -d -p 1</pre>
[[File:pidstat2.jpg]]
[[File:pidstat2.jpg]]
Line 50: Line 50:
*kB_ccwr/s - Näitab mitme kilobaiti kirjutamine kettale on tühistatud protsessi poolt.  
*kB_ccwr/s - Näitab mitme kilobaiti kirjutamine kettale on tühistatud protsessi poolt.  


3. Kasutades -r võtit saab infot mälukasutusest ja leheküljetõrgete kohta (page fault).
3. Kasutades -r võtit saab infot mälukasutusest ja leheküljetõrgete kohta (page fault).<ref>http://linoxide.com/linux-command/linux-pidstat-monitor-statistics-procesess/</ref>
<pre>pidstat -r -p 1 </pre>
<pre>pidstat -r -p 1 </pre>
[[File:pidstat3.jpg]]
[[File:pidstat3.jpg]]
Line 59: Line 59:
*majflt/s -Näitab suurte vigade arvu sekundis mida protsess on teinud, kus on nõutud virtuaalmällu laadimist.
*majflt/s -Näitab suurte vigade arvu sekundis mida protsess on teinud, kus on nõutud virtuaalmällu laadimist.
*VSZ - Virtuaal suurus: virtuaalmälu kasutuse suurus protsessis kilobaitides.
*VSZ - Virtuaal suurus: virtuaalmälu kasutuse suurus protsessis kilobaitides.
*RSS - Resident Set Size: kui palju mitte-saalitud füüsilise mälu kasutas protsess kilobaitides.
*RSS - Resident Set Size: kui palju mitte-saalitud füüsilise mälu kasutas protsess kilobaitides.<ref>http://linoxide.com/linux-command/linux-pidstat-monitor-statistics-procesess/</ref>


4. Käsku pidstat võtmega -r saab kasutada ka mälu lekke leidmiseks:
4. Käsku pidstat võtmega -r saab kasutada ka mälu lekke leidmiseks:
Line 69: Line 69:
Aruande lõpus kuvatakse ka keskmised väärtused.
Aruande lõpus kuvatakse ka keskmised väärtused.


5. Võti -C tähistab "Command Name". seettähendab, et otsitakse protsessi käsunime järgi.
5. Võti -C tähistab "Command Name". seetähendab, et otsitakse protsessi käsunime järgi. <ref>http://www.thegeekstuff.com/2014/11/pidstat-examples/</ref>
<pre>pidstat -C puppet</pre>
<pre>pidstat -C puppet</pre>
[[File:pidstat6.1.jpg]]
[[File:pidstat6.1.jpg]]


6. Kui kasutada sama käsku, -l võtmega, siis kuvatakse käsu kogu teekond koos argumentidega. Näiteks:
6. Kui kasutada sama käsku, -l võtmega, siis kuvatakse käsu kogu teekond koos argumentidega. Näiteks:<ref>http://www.thegeekstuff.com/2014/11/pidstat-examples/</ref>
<pre>pidstat -C puppet -l</pre>
<pre>pidstat -C puppet -l</pre>
[[File:pidstat7.jpg]]
[[File:pidstat7.jpg]]


7.Sõltuvate protsesside statistikat saab kuvada ''tree'' formaadis -t võtmega.
7.Sõltuvate protsesside statistikat saab kuvada ''tree'' formaadis -t võtmega.<ref>http://www.thegeekstuff.com/2014/11/pidstat-examples/</ref>
<pre>pidstat -t -C "puppet"</pre>
<pre>pidstat -t -C "puppet"</pre>
[[File:pidstat10.jpg]]
[[File:pidstat10.jpg]]


8. Statistika valitud protsessi ja selle CHILD(tütarobjekt) kuvamiseks tuleb kasutada -T võtit. Võimalikud väärtused -T: CHILD, TASKS või ALL.
8. Statistika valitud protsessi ja selle CHILD(tütarobjekt) kuvamiseks tuleb kasutada -T võtit. Võimalikud väärtused -T: CHILD, TASKS või ALL.<ref>http://www.thegeekstuff.com/2014/11/pidstat-examples/</ref>
<pre>pidstat -T CHILD | head </pre>
<pre>pidstat -T CHILD | head </pre>
[[File:pidstat8.jpg]]
[[File:pidstat8.jpg]]


9. Kui vaja siis pidstat käsuga saab kuvada rohkem kui ühe aruande korraga üksteise järel:
9. Kui vaja siis pidstat käsuga saab kuvada rohkem kui ühe aruande korraga üksteise järel:<ref>http://www.thegeekstuff.com/2014/11/pidstat-examples/</ref>
<pre>pidstat -rud</pre>
<pre>pidstat -rud</pre>
Andmeid saab kuvada ka ühelreal protsessi kohta, selleks tulebkasutada võtit -h
Andmeid saab kuvada ka ühelreal protsessi kohta, selleks tulebkasutada võtit -h
<pre>pidstat -rud -h </pre>
<pre>pidstat -rud -h </pre>
[[File:pidstat9.jpg]]
[[File:pidstat9.jpg]]


=Kokkuvõte=
=Kokkuvõte=
Line 101: Line 100:
*http://www.thegeekstuff.com/2014/11/pidstat-examples/
*http://www.thegeekstuff.com/2014/11/pidstat-examples/
*http://linuxaria.com/howto/linux-terminal-pidstat-know-everything-about-your-processes
*http://linuxaria.com/howto/linux-terminal-pidstat-know-everything-about-your-processes
==Notes==
<references />

Latest revision as of 18:09, 10 January 2015

Autor: RIchard Teppart

Rühm: A41

Kuupäev: 05.01.2014

Sissejuhatus

Pidstat on hea vahend süsteemi ressurssikasutuse jälgimiseks. On olemas ka veel teisi vahendeid nagu top ja htop aga need annavad pigem sellise üldise ülevaate, kuid mõnikord on vaja koguda rohkem teavet konkreetse protsessi kohta, siis selleks on kõige parem käsk pidstat.[1]

Paigaldamine

Tuleb paigaldada pakk sysstat, mis sisaldab süsteemi ressurssikasutuse jälgimiseks vajalikke vahendeid, sealhulgas ka pidsat, see on saadaval repositooriumis enamustele Linuxi distributsioonidele.[2]

Paigaldamiseks Debian/Ubuntu kasuta järgmist käsku:

 apt-get install sysstat 

Kui sa kasutad CentOS/Fedora/RHEL, siis saab installida paki nii:

 yum install sysstat 

Kasutamine

1. Lihtsaim viis kasutada käsku pidstat on koos võimalusega -p ALL, see kuvab ekraanile kõik käivad protsessid vaikimisi kuvatakse CPU kasutus:[3]

 pidstat -p ALL

Pidstat1.jpg

väljundis on näha:[4]

 • PID - näitab protsessi ID numbrit
 • %usr - näitab protsenti, mida CPU kasutab protsessi käivitades kasutaja tasemel.
 • %system - näitab protsenti, mida CPU kasutab protsessi käivitades süsteemi tasemel.
 • %guest - näitab protsenti kui palju ressurssi kulutab CPU protsessile virtuaalses masinas (töötab virtuaalsel protsessoril).
 • %CPU - kogu protsent, mis keskprotsessoril kulub käskude täitmiseks SMP(sümmeetriline multitöötlus) keskkonnas.
 • CPU - näitab protsessori numbrit, mida protsess kasutab
 • Command - käsu nimi.

2. Saab kasutada -p võtit ka protsessinumriga (PID) nii saab jälgida statistikat ühes konkreetses protsessis. Näiteks:[5]

pidstat -p 1512

Pidstat4.jpg

3. Pidstati saab kasutada ka selleks, et saada I/O statistikat, mille jaoks tuleb kasutada -d võtit. Näiteks:[6]

 pidstat -d -p 1

Pidstat2.jpg

IO väljund kuvab mõned uued veerud:

 • kB_rd/s - Näitab mitu kilobaiti sekundis on protsess kettalt lugenud.
 • kB_wr/s - Näitab mitu kilobaiti sekundis adnmeid on protsess kettale kirjutanud.
 • kB_ccwr/s - Näitab mitme kilobaiti kirjutamine kettale on tühistatud protsessi poolt.

3. Kasutades -r võtit saab infot mälukasutusest ja leheküljetõrgete kohta (page fault).[7]

pidstat -r -p 1 

Pidstat3.jpg

Olulised veerud:

 • minflt/s -Näitab väiksemate vigade arvu sekundis mida protsess on teinud, kus on nõutud virtuaalmällu laadimist.
 • majflt/s -Näitab suurte vigade arvu sekundis mida protsess on teinud, kus on nõutud virtuaalmällu laadimist.
 • VSZ - Virtuaal suurus: virtuaalmälu kasutuse suurus protsessis kilobaitides.
 • RSS - Resident Set Size: kui palju mitte-saalitud füüsilise mälu kasutas protsess kilobaitides.[8]

4. Käsku pidstat võtmega -r saab kasutada ka mälu lekke leidmiseks:

 pidstat -r 1 5

See kuvab 5 aruannet iga 2 sekundi järel, võtme -r abil saab jälgida virtuaalmälu katkestuste statistikat. Mille abil saab kontrollida millises protsessis esineb saalimise vigu.

Pidstat5.jpg

Aruande lõpus kuvatakse ka keskmised väärtused.

5. Võti -C tähistab "Command Name". seetähendab, et otsitakse protsessi käsunime järgi. [9]

pidstat -C puppet

Pidstat6.1.jpg

6. Kui kasutada sama käsku, -l võtmega, siis kuvatakse käsu kogu teekond koos argumentidega. Näiteks:[10]

pidstat -C puppet -l

Pidstat7.jpg

7.Sõltuvate protsesside statistikat saab kuvada tree formaadis -t võtmega.[11]

pidstat -t -C "puppet"

Pidstat10.jpg

8. Statistika valitud protsessi ja selle CHILD(tütarobjekt) kuvamiseks tuleb kasutada -T võtit. Võimalikud väärtused -T: CHILD, TASKS või ALL.[12]

pidstat -T CHILD | head 

Pidstat8.jpg

9. Kui vaja siis pidstat käsuga saab kuvada rohkem kui ühe aruande korraga üksteise järel:[13]

pidstat -rud

Andmeid saab kuvada ka ühelreal protsessi kohta, selleks tulebkasutada võtit -h

pidstat -rud -h 

Pidstat9.jpg

Kokkuvõte

Pidstat on hea käsk millega saab eraldi jälgida, kas mingit kindlat protsessi või kõiki töötavaid protsesse süsteemis.

Kasutatud kirjandus


Notes