PowerShell:Info

From ICO wiki
Revision as of 13:57, 28 May 2012 by Jmarjama (talk | contribs) (Created page with '<Source lang="powershell"> # Skript mis küsib kasutajalt arvutinime ning vastavalt arvutinimele väljastab kasutajale arvuti kohta käivat infot. # 28.05.2012 # Janar Märjama …')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

<Source lang="powershell">

 1. Skript mis küsib kasutajalt arvutinime ning vastavalt arvutinimele väljastab kasutajale arvuti kohta käivat infot.
 2. 28.05.2012
 3. Janar Märjama A32
 1. Kasutajalt arvutinime küsimine

$computerName = Read-Host 'Sisestada arvuti nimi'

 1. Järgnevalt päritakse arvutiinfo

$colItems = get-wmiobject -class "Win32_BIOS" -namespace "root\CIMV2" ` -computername $computerName

 1. Siin toimib samuti arvutiinfo pärimine ning tulemuste ekraanile trükkimine

foreach ($objItem in $colItems) {

   write-host "BIOS'i kharakteristika: " $objItem.BiosCharacteristics
   write-host "BIOS'i versioon: " $objItem.BIOSVersion
   write-host "Build Number: " $objItem.BuildNumber
   write-host "Caption: " $objItem.Caption
   write-host "Code Set: " $objItem.CodeSet
   write-host "Keel: " $objItem.CurrentLanguage
   write-host "Kirjeldus: " $objItem.Description
   write-host "Identifikatsiooni kood: " $objItem.IdentificationCode
   write-host "Installeeritud keeled: " $objItem.InstallableLanguages
   write-host "Installatsiooni aeg: " $objItem.InstallDate
   write-host "Keele väljaanne: " $objItem.LanguageEdition
   write-host "Nimekiri keeltest: " $objItem.ListOfLanguages
   write-host "Tootja: " $objItem.Manufacturer
   write-host "Nimi: " $objItem.Name
   write-host "Other Target Operating System: " $objItem.OtherTargetOS
   write-host "Primaarne BIOS: " $objItem.PrimaryBIOS
   write-host "Väljalaske kuupäev: " $objItem.ReleaseDate
   write-host "Serial'i number: " $objItem.SerialNumber
   write-host "SMBIOS BIOS Versioon: " $objItem.SMBIOSBIOSVersion
   write-host "SMBIOS Major Versioon: " $objItem.SMBIOSMajorVersion
   write-host "SMBIOS Minor Versioon: " $objItem.SMBIOSMinorVersion
   write-host "SMBIOS Present: " $objItem.SMBIOSPresent
   write-host "Tarkvara elemendite ID: " $objItem.SoftwareElementID
   write-host "Tarkvara elementide staatus: " $objItem.SoftwareElementState
   write-host "Staatus: " $objItem.Status
   write-host "Operatsioonisüsteem: " $objItem.TargetOperatingSystem
   write-host "Versioon: " $objItem.Version
   write-host

}